Imprimir
Fundació Institut Interuniversitari - InterAc Salut
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
Des de la idea al projecte: Curs teòric-pràctic bàsic de recerca sobre envelliment 2020-2021

Dies 9, 10, 30 i 31 d'octubre de 2020 || Online

09-10-2020 | Webinar | . (.)

15:00 - 16:00 Presentació del curs

Presentador/a: Dr. Marco Inzitari  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

16:00 - 16:30 Presentació d’idees/projectes, bloc 1 (2`per projecte).

Discussor/a: Dr. Francisco José Tarazona  

Hospital Universitari de la Ribera, Alzira

Discussor/a: Dr. Marco Inzitari  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Discussor/a: Dra. Laura-Mònica Pérez Bazán  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

16:30 - 17:00 Bases de la evidència: les revisions

Ponent: Sra. M. Roqué  

Fundació Salut i Envelliment de la UAB, Barcelona

17:00 - 17:45 Des de la pregunta al disseny

Ponent: Dr. Francisco José Tarazona  

Hospital Universitari de la Ribera, Alzira

17:45 - 18:15 Presentació d’idees/projectes , bloc 2 (2`per projecte).

Discussor/a: Dra. Laura-Mònica Pérez Bazán  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Discussor/a: Dr. Francisco José Tarazona  

Hospital Universitari de la Ribera, Alzira

Discussor/a: Dr. Marco Inzitari  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

10-10-2020 | Webinar | . (.)

09:30 - 10:15 Presentació d’idees/projectes, bloc 3 (2`per projecte).

Discussor/a:  Marco Inzitari  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Discussor/a: Dr. Francisco José Tarazona  

Hospital Universitari de la Ribera, Alzira

Discussor/a: Dra. Laura-Mònica Pérez Bazán  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

10:15 - 11:00 Quina mostra necessito: abordatge orientatiu al calcul de la N

Ponent: Dr. Francisco José Tarazona  

Hospital Universitari de la Ribera, Alzira

11:00 - 11:30 Escriure un projecte de manera es-tructurada

Ponent: Dra. Laura-Mònica Pérez Bazán  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

11:30 - 11:45 Pausa

11:45 - 12:30 Investigació qualitativa i implicació dels usuaris

Ponent: Dra. Daniel López Gómez  

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

12:30 - 13:00 Aspectes d'ètica

Ponent: Dr. Jordi Amblàs Novellas  

Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic, Vic

13:00 - 14:00 Comunicar de forma efectiva: el “ele-vator pitch”

Ponent: Dr. Xavier Menduiña  

Ajuntament de Mora d’Ebre, Tarragona

30-10-2020 | On line | . (.)

10:00 - 19:00 Discussió de projectes I (bloc 1)

Discussor/a: Dra. Laura-Mònica Pérez Bazán  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Discussor/a: Dr. Marco Inzitari  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Discussor/a: Dr. Matteo Cesari  

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan

Discussor/a: Dra. Ester Risco Vilarassau  

Hospital Clínic, Barcelona

10:00 - 19:00 Investigació multi-disciplinar

Ponent: Dra. Ester Risco Vilarassau  

Hospital Clínic, Barcelona

10:00 - 19:00 Discussió de projectes II (bloc 2)

Discussor/a: Dr. Marco Inzitari  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Discussor/a: Dr. Matteo Cesari  

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan

Discussor/a: Dra. Ester Risco Vilarassau  

Hospital Clínic, Barcelona

Discussor/a: Dra. Laura-Mònica Pérez Bazán  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

10:00 - 19:00 Pausa Dinar

10:00 - 19:00 Discussió projectes III (bloc 3)

Discussor/a: Dra. Laura-Mònica Pérez Bazán  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Discussor/a: Dr. Marco Inzitari  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona

Discussor/a: Dr. Matteo Cesari  

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan

Discussor/a: Dra. Ester Risco Vilarassau  

Hospital Clínic, Barcelona

10:00 - 19:00 Sessions de Speed Mentoring

31-10-2020 | On line | . (.)

10:00 - 14:00 Intervencions complexes i no farmacològiques

Ponent: Dra. Laura Coll Planas  

Fundació Salut i Envelliment de la UAB, Barcelona

10:00 - 14:00 Investigació amb persones grans: perquè i com i cap a on

Ponent: Dr. Matteo Cesari  

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan

10:00 - 14:00 Publicar un article: la visió de l’editor

Ponent: Dr. Matteo Cesari  

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milan

10:00 - 14:00 Pausa

10:00 - 14:00 Investigació en multi-morbiditat i polifarmàcia

Ponent: Dra. Anna Renom Guiteras  

Parc de Salut Mar, Barcelona

10:00 - 14:00 Presentació

10:00 - 14:00 Cloenda / avaluació del curs

Ponent: Dr. Marco Inzitari  

Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona