Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació 
Hot Topics en Rehabilitació

Divendres, 05 de novembre de 2021|09:00|Acadèmia Can Caralleu

05-11-2021 | Sala 10

09:00 - 09:10 Inauguració Jornada

Presentador/a: Dra. Conxita Closa Rusines  

Presidenta SCMFiR

09:10 - 11:30 Taula 1: Aspectes generals de la Osteosarcopènia

Moderador/a: Dr. Miguel Ángel González Viejo  

OS: Envelliment, sarcopènia i els beneficis de l'exercici en l'adult gran

Ponent: Dr. Walter Frontera

Factors predictors risc OS en dones post-menopàusiques amb ostoporosi

Ponent: Dra. Elena Martínez

Col·loqui

11:30 - 11:55 Cafè

12:05 - 14:30 Taula2: Diagnòstic i Tractament en la Osteosarcopènia

Moderador/a: Dra. Helena Bascuñana Ambrós  

Diagnòstic d'imatge i sarcopènia

Ponent: Dra. Delky Meza

Programes de rehabilitació en sarcopènia: implementació i resultats

Ponent: Dra. Ester Marco

Dieta i suplements en OS

Ponent: Dra. Mª Ángeles Valero

Estat actual del tractament de l'osteoporosi i tractaments farmacològics de la OS

Ponent: Dra. Elena Martínez

Col·loqui

14:30 - 15:00 Cloenda