Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular 
12è Congrés de la Societat Catalana d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Divendres, 29 d'abril de 2022 | 08:00 | Casa de Convalescència

29-04-2022 | Casa de Convalescència | Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 171 (Barcelona)

08:50 - 09:00 Benvinguda oficial. Sessió inaugural

09:00 - 09:45 Comunicacions orals curtes

Moderador/a:  Marvin E. García Reyes  

Moderador/a:  Maria del Mar Oller Grau  

Reparación de endofuga IC tras F-EVAR en disección aórtica crónica mediante embolización de luz falsa a través de arteria renal distal de forma retrógrada

Ponent:  Xavier Faner Capó

Insuficiència cardíaca en pacient amb fístula arteriovenosa ilio-cava iatrogènica després d’artròdesi lumbar

Ponent:  Robert Tejedor i Millos

Aneurismes múltiples a la panarteritis nodosa

Ponent:  Ana Belloso Villanueva

Litotricia intravascular com a tractament adjuvant en la revascularització aortoilíaca

Ponent:  Esteve Bramon Casademont

Sangrado intraabdominal secundario a tumor esplénico

Ponent:  Odile Yarnoz Ruiz

Alternativa en el tratamiento de lesiones TASC C-D en el sector aortoiliaco mediante el empleo de GORE® VIABAHN® VBX Stent Graft desplegados en modo Kissing Stent

Ponent:  Laura Costa Pérez

Aterectomia Orbitacional com a tècnica de preparació arterial prèvia al transplantament renal en casos desestimats per calcificació extrema, a propòsit d’un cas

Ponent:  Quim Jubert i Raventós

09:45 - 10:45 Comunicacions orals llargues

Moderador/a:  Marvin E. García Reyes  

Moderador/a:  Maria del Mar Oller Grau  

Patología aórtica en Cataluña en los últimos 10 años según el programa PADRIS

Ponent:  Xavier Faner Capó

Revisió sistemàtica i metanàlisis del diàmetre aòrtic infrarenal normal en la població general mundial i evolució en les últimes dècades

Ponent:  Anna Gene Mola

Resultats de la reparació endovascular amb endopròtesi fenestrada i ramificada d’aneurisma d’aorta: seguiment a 1 i 2 anys

Ponent:  Marta Camats Terré

Estudi comparatiu de diversos índexs radiològics de sarcopènia com a predictors de supervivència després de cirurgia d’aneurismes aorto-ilíacs

Ponent:  Eduard Casajuana urgell

Análisis de explante de endoprótesis de aorta infrarrenal

Ponent:  David Flota-Ruiz

10:45 - 11:30 Conferència. Revascularització enfocada a la lesió isquémica. Mes enllà de l’angiosoma

Ponent:  August Ysa  

11:30 - 12:00 Pausa cafè

12:00 - 13:00 Comunicacions orals llargues

Moderador/a:  Lucía Martínez Carnovale  

Moderador/a:  Olga Peypoch Pérez  

Predicción de la supervivencia tras reparación de aneurismas aorto-ilíacos mediante índices establecidos de comorbididad

Ponent:   Lluís Nieto Fernandez

Impacto de un análisis de riesgos competitivos sobre la incidencia de complicaciones tardías tras tratamiento endovascular de aneurismas aorto‑ilíacos

Ponent:  Lorena Romero Montaña

Síndrome de Marfan y Aneurisma de Aorta Abdominal Infrarenal

Ponent:  Lluís Sánchez Besalduch

El tratamiento con estatinas mejora la esperanza de vida en pacientes intervenidos de aneurismas del sector aorto-ilíaco

Ponent:  Lorena Romero Montaña

Causes de reconsulta i reingrès a 30 dies post‑EVAR. L’impacte del sondatge vesical

Ponent:  Miquel Gil Olaria

13:00 - 13:45 Conferència. Evolució en el tractament de la patologia de l’arc aòrtic, podem fer una reconstrucció endovascular complerta?

Ponent:  Jaume Dilmé Muñoz,  

13:45 - 15:45 Dinar de treball

15:45 - 16:30 Comunicacions orals curtes

Moderador/a:  Lucía Martínez Carnovale  

Moderador/a:  Olga Peypoch Pérez  

Lesió iatrogènica d’artèria caròtida comú tractada amb l’alliberació d’stent cobert utilitzant la tècnica de “through-and-through” per via humeral- catèter d’hemodiàlisis

Ponent:  Núria Hostench

Compressió funcional del tronc tíbio-peroneo per hiperdesenvolupament muscular: a propòsit d’un cas

Ponent:  Eduard Casajuana urgell

Embolización de un aneurisma de arteria esplénica

Ponent:   Lluís Nieto Fernandez

Fallo renal agudo en paciente con estenosis renal bilateral: Tratamiento

Ponent:  Selene Matus Orellano

Tancament d’una fístula arteriovenosa mitjançant coils en un pacient en hemodiàlisi amb síndrome de robatori i clínica d’estenosi venosa central

Ponent:  Mar Abadal Jou

Dilatació pseudoaneurismàtica de l’artèria temporal superficial

Ponent:  Eduard Casajuana urgell

Pseudoneurisma postraumático de Arteria Temporal Superficial derecha: Reporte de un caso

Ponent:  Iván Francisco Sánchez Peña

16:30 - 17:15 Conferència. Cirugia Abierta de los Aneurismas Toraco-abdominales

Ponent:  Javier Serrano  

17:15 - 18:05 Comunicacions orals llargues

Moderador/a:  Maria del Mar Oller Grau  

Moderador/a:  Olga Peypoch Pérez  

Factores implicados en los cambios hemodinámicos en la carótida contralateral tras endarterectomía carotídea

Ponent:   Lluís Nieto Fernandez

Resultados del tratamiento de la isquemia mesentérica aguda después de la integración del equipo de Cirugía Vascular en el algoritmo diagnóstico y terapéutico

Ponent:  Victoria Gamé Figueroa

¿Existe un aumento de intervenciones urgentes en cirugía vascular por iatrogenia? descripción de la experiencia en un centro de tercer nivel

Ponent:  Silvia Juliana Granados Suarez

Experiència i resultats amb el dispositiu d’aterotrombectomia mecànica Rotarex en pacients amb isquèmia crítica

Ponent:  Marc Masana Llimona

18:05 - 18:30 Pausa cafè

18:30 - 19:10 Comunicacions orals llargues

Moderador/a:  Lucía Martínez Carnovale  

Moderador/a:  Marvin E. García Reyes  

Valor pronòstic sobre amputació i mortalitat dels quocients neutròfil/limfòcit i plaqueta/limfòcit en pacients amb isquèmia crítica d’extremitats inferiors

Ponent:  Mar Abadal Jou

Ensayo clínico sobre el beneficio del cribado ecográfico seriado de trombosis venosa profunda en pacientes con COVID-19 grave

Ponent:  Carlos Ernesto Marrero Eligio de la Puente

De la ciència bàsica a la clínica: impacte de l’aplicació d’un filtre d’aire de flux laminar en la incidència d’infecció de ferida quirúrgica en cirurgia vascular

Ponent:  Albert González Sagredo

19:10 - 20:00 Conferència. Codi aneurisma trencat

Ponent:  Elena Iborra  

20:00 - 21:00 Assamblea