Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Pneumologia 
XXXIX Diada Pneumològica

Dijous 5 fins dissabte 7 de maig de 2022 | Facultat de Medicina del Clínic

05-05-2022 | JORNADA DE RECERCA BÀSICA EN PNEUMOLOGIA | Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (.)

15:00 - 15:15 INAUGURACIÓ OFICIAL

Presentador/a:  Mª Jesús Carmona  

Presentador/a:  Joan Ramon Badia  

Presentador/a:  Mª Rosa Faner Canet  

15:15 - 16:00 SESSIÓ 1. Contaminació ambiental i salut respiratòria

Ponent:  Joan O. Grimalt  

16:00 - 17:00 SESSIÓ 2. Presentació de comunicacions de joves investigadors

Moderador/a:  Isaàc Almendros  

Moderador/a:  Mª Rosa Faner Canet  

17:00 - 17:15 Descans

17:15 - 18:15 SESSIÓ 3. Taula rodona. Carrera professional de investigació bàsica en malalties respiratòries. Futur i oportunitats

Tertulià/na:  Isaàc Almendros  

Tertulià/na:  Elisabet Ferrer  

Tertulià/na:  Oriol Sibila  

Tertulià/na:  Mª Rosa Faner Canet  

Tertulià/na:  Mª Jesús Carmona  

18:15 - 19:15 SESSIÓ 4. Presentació de comunicacions de joves investigadors

Moderador/a:  Mª Jesús Carmona  

Moderador/a:  Elisabet Ferrer  

19:15 - 20:00 Cloenda

05-05-2022 | CURS D’ACTUALITZACIÓ EN PNEUMOLOGIA PER ATENCIÓ PRIMÀRIA | Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (.)

16:00 - 16:30 Entrega de documentació

16:30 - 16:40 Presentació del curs

Presentador/a:  Núria Sánchez  

16:40 - 17:35 TAULA 1. Actualització de guies MPOC i Asma. Seguiment de la patologia respiratòria crónica

Moderador/a:  Maria Nualart  

Novetats guies MPOC: GOLD i GesEPOC

Ponent:  Rosa Villafàfila

Novetats guies Asma: GINA, GEMA i AsmaGRAP

Ponent:  Xavier Flor Escriche

Paper d’Infermeria en el seguiment de la patologia Respiratòria Crònica

Ponent:  Marta Villanueva

Torn de Preguntes

17:35 - 18:15 TAULA 2. Abordatge de les bronquiectàsies

Moderador/a:  Joan Juvanteny  

Novetats guies MPOC: GOLD i GesEPOC

Ponent:  Rosa Villafàfila

Novetats guies Asma: GINA, GEMA i AsmaGRAP

Ponent:  Xavier Flor Escriche

Torn de Preguntes

18:15 - 18:35 Descans - Cafè

18:35 - 19:15 TAULA 3. Nòdul Pulmonar

Moderador/a:  Mª Antònia Llauger  

Seguiment Nòdul Pulmonar

Ponent:  Ramon Mª Marrades Sicart

Cribatge de neoplàsia pulmonar

Ponent:  Merce Marzo

Torn de Preguntes

19:15 - 19:55 TAULA 4. COVID i post COVID

Moderador/a:  Mònica Monteagudo  

Actuació i Seguiment davant de pneumònia COVID des de l’Atenció Primària

Ponent:  Nuria López

Seguiment post Pneumònia COVID des de l’Atenció Hospitalària

Ponent:  Oriol Sibila

Torn de Preguntes

19:55 - 20:00 Cloenda

Presentador/a:  Núria Sánchez  

06-05-2022 | ACTIVITATS PARAL·LELES. Sessions patrocinada per la indústria | Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (.)

08:00 - 09:00 Sessió patrocinada per la indústria

Alguna novedad en el manejo del Déficit de Alfa1 Antitripsina?

Casos clínicos: existe infradiagnóstico en la práctica clínica?

Ponent:  Rosanel Amaro Rodriguez

14:00 - 15:00 Sessió patrocinada per la indústria

Inflamació T2 i la nova diana terapèutica les IL4 i IL13

Ponent:  Concepció Cañete Ramos

Novetats científiques de la nova diana terapèutica, assajos clínics

Ponent:  Iñigo Ojanguren Arranz

Pràctica clínica real a altres països de l´Entorn

Ponent:  Mariana Muñoz

06-05-2022 | PROGRAMA | Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (.)

08:00 - 08:30 Registre i recollida de documentació

09:00 - 10:00 Taula 1: Son i VMNI, de l´hospital al territori

Moderador/a:  Laura Vigil Gimenez  

Moderador/a:  Ariadna Farré Maduell  

El seguiment de la CPAP. Qui l´ha de fer i fins quan?

Ponent:  Nuria Roger Casals

Paper de la fisioteràpia en les Teràpies Respiratòries Domiciliàries

Ponent:  Immaculada Castillo Sánchez

10:00 - 11:00 Taula 2: MPOC, que hi ha de nou?

Moderador/a:  Laia Garcia Bellmunt  

Moderador/a:  Elena Gimeno Santos  

Novetats en el maneig de les aguditzacions

Ponent:  Sergi Pascual Guardia

La gestió del malalt amb aguditzacions freqüents

Ponent:  Ana Alonso León

11:00 - 11:30 Descans-cafè

11:30 - 12:30 Taula 3: Càncer de pulmó; tècniques diagnostiques i tractaments

Moderador/a:  Xavier Royo Coloma  

Moderador/a:  Albert Sánchez Font  

EBUS i càncer de pulmó; on som?

Ponent:  Jose Sanz Santos

Screening; somni o realitat?

Ponent:  Juan Carlos Trujillo

12:30 - 13:30 Taula 4: Asma, vells reptes amb noves eines

Moderador/a:  Carlos Martínez Rivera  

Moderador/a:  Mariana Muñoz  

Maneig del asma no T2

Ponent:  Iñigo Ojanguren Arranz

Administració de tractaments biològics en temps de pandèmia

Ponent:  Mª Carmen Sánchez

13:30 - 14:00 Inauguració oficial

14:00 - 15:00 Dinar

15:00 - 16:00 Conferència Magistral. 25 ANYS D´HIPERTENSIÓ PULMONAR; D´ON VENIM I CAP A ON ANEM

Moderador/a:  Salud Santos Pérez  

Ponent:  Joan Albert Barberà Mir  

16:00 - 17:00 Taula 5: Bronquièctasis i infecció bronquial

Moderador/a:  Victoria Alcaraz  

Moderador/a:  David de la Rosa  

Tractament farmacològic de la infecció bronquial en bronquiectasis

Ponent:  Alicia Marín Tapia

Tractament no farmacològic de la infecció bronquial en bronquièctasis

Ponent:  Gerard Muñoz Castro

17:00 - 17:30 Descans-cafè

17:30 - 18:30 Taula 6: Malalties intersticials, pas a pas

Moderador/a:  Karina Portillo Carroz  

Moderador/a:  Ana Balañà Corbero  

15 anys de CRAMPID

Ponent:  Maria Molina Molina

El paper d´infermeria a les MPID

Ponent:  Xavier Alsina

18:30 - 19:00 Assemblea general ordinària

21:00 - 21:00 Sopar de la Diada

07-05-2022 | ACTIVITATS PARAL·LELES. Sessions patrocinada per la indústria | Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (.)

08:00 - 09:00 Sessió patrocinada per la indústria

Aplicació de tractaments biologics en la recerca del Zero

Ponent:  Ebymar Arismendi

08:00 - 09:00 Sessió patrocinada per la indústria

Eines de diagnòstic i avaluació de la AOS, telemonitorització i seguiment

Moderador/a:  Gabriel Sampol

Ponent:  Salvador Perelló Aragones

07-05-2022 | PROGRAMA | Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona (.)

09:00 - 10:30 Sessions simultànies de pòsters

Asma, MPOC

Moderador/a:  Santi Balmes Estrada

Moderador/a:  Alejandra López Giraldo

Interstici, seqüeles respiratòries de la COVID19

Moderador/a:  Paloma Millán Billi

Moderador/a:  Guadalupe Bermudo Peloche

Oncologia, intervencionisme infeccions

Moderador/a:  Mario Serrano Kieckebusch

Moderador/a:  Ana M. Muñoz Fernández

COVID-19

Moderador/a:  Guillermo Suárez Cuartín

Moderador/a:  Roser Escobar Fornieles

TRS i insuficiència respiratòria

Moderador/a:  Raul Aran

Moderador/a:  Júlia Sampol Sirvent

10:30 - 11:00 Descans-cafè

11:00 - 12:00 Presentació comunicacions orals

12:00 - 13:00 Taula 7: Innovació tecnològica en Pneumologia, per fi ha arribat?

Moderador/a:  Jesus Griñan  

Moderador/a:  Roser Costa Solà  

El navegador en el càncer de pulmó

Ponent:  Alfons Torrego Fernandez

Novetats en les proves d´imatge pulmonar

Ponent:  Ivan Vollmer Torrubiano

13:00 - 14:00 Taula 8: El futur de la Pneumologia post-Covid19

Moderador/a:  Oscar Bernadich Márquez  

Moderador/a:  Macarena Segura Medina  

Unitats d´intermitjos respiratòries; on, com i per a qui?

Ponent:  Manuel Luján Torné

El futur de la fisioteràpia respiratòria

Ponent:  Joan Daniel Martí Romeu

14:00 - 14:00 Cloenda