Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 
45ena Diada Societat catalana d' Hematologia i Hemoteràpia
LMC i Neoplàsies Mieloproliferatives

2 i 3 de juny de 2021

02-06-2021 | Virtual | . (.)

16:00 - 16:05 Presentació de la Diada i de la primera jornada

Ponent: Dr. Albert Altés Hernández  

Hospital Sant Joan de Deu de Manresa. President SCHH

16:10 - 17:30 Taula 1. Estratègia de tractament en la LMC

Moderador/a: Dra. Conxa Boqué Genovard  

Hospital Duran i Reynals

16:10 - 16:25 Vintè aniversari de l’imatinib. Molt més que un fàrmac

Ponent: Dr. Albert Altés Hernández  

Hospital Sant Joan de Deu de Manresa. President SCHH

16:30 - 16:45 Repàs a les noves guies Leukemia Net i CAMHDA

Ponent: Dr. Rolando Vallansot  

Servei d’Hematologia. Hospital Joan XXIII. ICO Tarragona

16:50 - 17:05 Toxicitat i qualitat de vida

Ponent: Dra. María José Herranz  

Servei d’Hematologia. Hospital de Santa Tecla. Tarragona

17:10 - 17:30 Discussió en taula rodona

17:35 - 19:15 Taula 2. Seguiment molecular i recerca en LMC

Moderador/a: Dra. Lurdes Zamora Plana  

Servei d'Hematologia. Hopital Tries i Pujol

17:40 - 17:55 Monitorització molecular de la LMC

Ponent: Dra. Mónica López  

Secció d’Hematopatologia del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Clínic de Barcelona

18:00 - 18:15 Inhibició STAMP i ASCIMINIB. Noves perspectives

Ponent: Dr. Valentín Gutiérrez  

Servei d’Hematologia. Hospital Univ. Ramón y Cajal. Madrid

18:20 - 18:35 Factors moleculars implicats en la resposta en la discontinuació dels ITKs

Ponent: Dra. Maria Teresa Gómez Casares  

Servei d’Hematologia. Hospital Universitario Dr. Negrin. Gran Canaria

18:40 - 18:55 Discussió en taula rodona

19:00 - 19:15 Presentació de la Beca Janssen atorgada l’any 2018 a Dr. Salvador Payán Pernía, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i lliurament del 5e premi fi de Residència de la SCHH patrocinat per Janssen

Coordinador/a: Dr. Albert Altés Hernández  

Hospital Sant Joan de Deu de Manresa. President SCHH

03-06-2021 | Virtual | . (.)

16:00 - 16:05 Presentació de la Diada, segona jornada

Ponent: Dr. Albert Altés Hernández  

Hospital Sant Joan de Deu de Manresa. President SCHH

16:05 - 17:30 Taula 3. Diagnòstic de les neoplàsies mieloproliferatives

Moderador/a: Dra. Beatriz Bellosillo  

Servei de Patologia. Hospital del Mar. Barcelona

16:10 - 16:25 Aspectes moleculars de les neoplàsies mieloproliferatives

Ponent: Dra. Beatriz Bellosillo  

Servei de Patologia. Hospital del Mar. Barcelona

16:30 - 16:45 Diagnòstic histològic

Ponent: Dra. Maria Rozman Rozman  

Secció d’Hematopatologia del Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Clínic de Barcelona

16:50 - 17:05 Patogènia de la trombosi en les neoplàsies mieloproliferatives

Ponent: Dra. Francisca Ferrer  

Centro Nacional de Hemodonación. Hospital Univ. Morales Messeguer. Murcia

17:10 - 17:30 Discussió en taula rodona

17:35 - 19:00 Taula 4. Aspectes clínics en les neoplàsies mieloproliferatives

Moderador/a: Dr. Alberto Álvarez  

Servei d’Hematologia. Hospital Clínic de Barcelona

17:40 - 17:55 Interferó a la policitèmia vera

Ponent: Dr. Heinz Gisslinger  

Medical University Vienna, Managing Director , Department of Internal Medicine I, Division of Haematology and Blood Coagula- tion, Vienna, Austria

18:00 - 18:15 Mielofibrosi: estratificació pronòstica i aloTPH

Ponent: Dr. Juan Carlos Fernández-Boluda  

Servei d’Hematologia. Hospital Univ. Clínic de València

18:20 - 18:35 Mielofibrosi: Nous fàrmacs

Ponent: Dra. Blanca Xicoy Cirici  

Hospital Germans Trias i Pujol. ICO Badalona

18:40 - 19:00 Discussió en taula rodona

19:05 - 19:10 Acomiadament de la 45 diada de la SCHH