Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències 
IV Taller teòric-pràctic d'implicació dels Metges i Infermeria d'Urgències en la Donació d'Òrgans i Teixits

Dimecres, 20 de febrer de 2013| Hosptial Arnau de Vilanova

20-02-2013 | Hospital Arnau de Vilanova. Ed. Annex. Aula docent de la Facultat de Medicina | Avda. Alcalde Rovira Roure, 80 (25198 Lleida)

08:30 - 09:00 Lliurament de la documentació

09:00 - 09:30 Inauguració del Curs

Ponent: Dr. Eduardo Martín Escobar  

Organización Nacional de Trasplantes

Ponent: Sra. Sra. Marga Sanromà  

Organització Catalana de Trasplantaments

09:30 - 09:50 Model organitzatiu espanyol per a l'obtenció d'òrgans i trasplantaments

Ponent: Dr. Dr. Rafael Matesanz  

Organización Nacional de Trasplantes

09:50 - 10:15 Model d'impregnació social sobre donació i trasplantament a Catalunya

Ponent: Sra. Sra. Magda Sanromà  

Organització Catalana de Trasplantaments

10:00 - 10:45 Pausa-Cafè

10:45 - 11:30 Diagnòstic clínic i instrumental de la mort encefàlica

Ponent: Dr. Dr. Francesc Purroy  

Servei de Neurologia. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

11:30 - 12:00 Detecció del potencial donant d'òrgans i teixits. Implicació dels Serveis d'Urgències

Ponent: Dra. Dra. Anna Moreno  

Servei d’Urgències. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

12:00 - 12:45 Valoració clínica del potencial donant. Avaluació d'idoneitat

Ponent: Dra. Dra. Neus Montserrat  

Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

12:45 - 13:15 Bases pel manteniment general del potencial donant d'òrgans

Ponent: Dra. Mariona Badia Castelló  

Coordinadora de Trasplantaments. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

13:15 - 14:15 Implicacions legals de la donació d'òrgans

Ponent: Dra. Dra. Rosa Pérez  

Metgessa Forense i Professora associada de Medicina Legal a la Universitat de Lleida

14:15 - 15:30 Dinar

15:30 - 16:00 Claus de l'entrevista de donació

Ponent: Dra. Dra. Teresa Pont  

Coordinadora de Trasplantaments. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

16:00 - 19:30 Tallers simultanis de 60 minuts de durada

Taller manteniment del donant

Ponent: Dr. Dr. Javier Trujillano

Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Ponent: Dra. Judit Vilanova Corsellas

Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Comunicació de males notícies, simulació

Ponent: Dra. Dra. Teresa Pont

Coordinadora de Trasplantaments. Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Ponent: Dra. Dra. Neus Montserrat

Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Discussió de casos pràctics (presa de decisions)

Ponent: Dra. Carme Boqué Oliva

Coordinadora del Servei d’Urgències i Coordinadora de Trasplantaments. Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Ponent: Dr. Dr. Lluís Servià

Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

19:30 - 20:00 Examen i Cloenda de la Jornada