Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica 
XXII Jornades de la SCMIMC
Seminari de les Jornades. Nous fàrmacs i nou ús dels vells

25 i 26 d'octubre de 2013| Gran Hotel Rey Don Jaime, Castelldefels

25-10-2013 | Gran Hotel Rey Don Jaime, Castelldefels | Avinguda de l’Hotel, 22 (Castelldefels)

13:00 - 14:00 Registre i lliurament de la documentació

14:00 - 15:30 Dinar de treball

15:30 - 17:00 Taula Rodona I: Nous mecanismes de resistència en grampositius i gramnegatius

Activitat de linezolid enfront a microorganismes grampositius i mecanisme de resistència

Moderador/a:  Jordi Vila Estapé

Hospital Clínic, Barcelona

Ponent:  Mª Ángeles Domínguez Luzón Contingut restringit als socis de la societat o filial Linezolid

Servei de Microbiologia, Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet

Activitat de la daptomicina enfront a les infeccions per cocs grampositius i caracterització dels mecanismes de resistència

Ponent:  Cristina García de la Maria Contingut restringit als socis de la societat o filial Activitat de daptomicina enfront a les infeccions per cocs grampositius i caracterització dels mecanismes de resistència

Servei de Malalties Infeccioses, Hospital Clínic, Barcelona

Mecanisme de resistència a la colistina en bacils gramnegatius: impacte clínic

Ponent:  Jordi Vila Estapé

Hospital Clínic, Barcelona

17:00 - 17:30 Descans- Cafè

17:30 - 19:30 Simposi Satèl·lit. PROA . Programes d'obtimització dús d'antibiòtics

Moderador/a:  Esther Calbo Sebastián Contingut restringit als socis de la societat o filial INSTITUCIONALITZACIÓ DELS PROAs ALS HOSPITALS. AMB QUÈ ENS TROBEM?

Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa

Moderador/a:  Miquel Pujol Rojo  

Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet

Principis d'ús d'antibiòtics a l'hospital : com millorar el tractament empíric/ Evidències en la durada dels tractaments

Ponent:  José Antonio Martínez Martínez

Servei Malalties Infeccioses. Hospital Clínic, Barcelona

Indicacions de consum i dades d'antibiòtics als hospitals de Catalunya en el programa VINCAT

Ponent:  Santi Grau Cerrato Contingut restringit als socis de la societat o filial Indicadors de consum i dades d'antibiòtics als hospitalts de Catalunya en el programa VinCat

Servei de Farmàcia. Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona

Actuacions dirirgides a millorar l'ús d'antibiòtics. Programes de seguiment i maneig de les bacterièmies

Ponent:  Juan Pablo Horcajada Gallego

Servei Malalties infeccioses. Hospital del Mar- Parc de Salut Mar, Barcelona

Institucionalització del PROA als hospitals. Amb què ens trobem?

Ponent:  Esther Calbo Sebastián

Unitat de Malalties Infeccioses. Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa

19:30 - 20:30 Assemblea general ordinària de la SCMIMC

Adjudicació de la Beca Pumarola 2013

Adjudicació i lectura de la Beca SCMIMC-2a convocatòria 2013

Lliurament i lectura del Premi Josep Barrio: Article científic publicat el 2012: Outcome of HCV/HIV-coindected liver trasplant recipients: A prospective and multicenter cohort study

Conferenciant:  Josep Maria Miró Meda

Lliurament i lectura del Premi Gabriel Rufí: Tesi doctoral llegida el 2012: Rational design and testing of novel HIV T cell immunogens

Ponent:  Gemma Sanclemente Juarros Contingut restringit als socis de la societat o filial Estudi de la implicació de la lectina fixadora de manosa en el risc i evolució de la infecció per citomegalovirus Beca Pumarola 2011

Hospital Clínic, Barcelona

Conferenciant:  Beatriz Mothe Pujadas

Lectura de la Beca Pumarola 2011:Estudio de la implicación de la lectina fijadora de manosa en el riesgo y evolución de la infección por citomegalovirus

Conferenciant:  Gemma Sanclemente Juarros

Hospital Clínic, Barcelona

21:30 - 23:00 Sopar

26-10-2013 | Gran Hotel Rey Don Jaime, Castelldefels | Avinguda de l’Hotel, 22 (Castelldefels)

09:00 - 11:00 SESSIÓ INTERACTIVA. Nous antibiòtics i nou ús dels vells en el tractament de les infeccions bacterianes multirresistents

Coordinador/a:  Xavier Ariza Cardenal  

Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospitalet

Colistina i perfusió contínua de betalactàmics

Ponent:  Jaime Lora Tamayo

Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet

Fosfomicina i combinacions

Ponent:  Josep Maria Miró Meda Contingut restringit als socis de la societat o filial Fosfomicina i combinacions

Hospital Clínic, Barcelona

Ceftarolina i altres realitats

Ponent:  Juan Pablo Horcajada Gallego

Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona

11:00 - 11:30 Memòria del grup de microbiòlegs dels hospitals comarcals

11:30 - 12:00 Descans- Cafè

12:00 - 14:00 Taula Rodona II: Trasplantaments i infeccions víriques

Moderador/a:  Òscar Len Abad  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Virus respiratoris i trasplantament de pulmó. Relació amb el rebuig crònic

Ponent:  Joan Gavaldà Santapau

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Nous tractaments per a la recidiva del VHC després del trasplantament hepàtic

Ponent:  Maria Carlota Londoño Hurtado

Hospital Clínic, Barcelona

La infecció per citomegalovirus: domant el trol

Ponent:  Oriol Manuel

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois. Lausanne, Suisse

14:00 - 15:30 Dinar de treball