Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Farmàcia Clínica 
XX Jornada de la S.C de Farmàcia Clínica

Dimarts, 17 de juny de 2014 | 08:00h| L'Auditori - Can Caralleu

17-06-2014 | Auditori

08:30 - 09:00 Recepció i lliurament de la documentació

09:00 - 09:30 Inauguració oficial

09:30 - 10:30 Conferència inaugural

Too much medicine for the well and not enough for the sick

Conferenciant: Sra. Margaret McCartney obrir document Too much treatment for the well, not enough for the sick

General Practitioner, Fulton St. Medical Centre. Glasgow. Autora del llibre

10:30 - 11:00 Descans - Cafè

11:00 - 12:30 Taula rodona I: Sobrediagnostic i sobretractament

Moderador/a: Dra. Cristina Roure Nuez  

Directora de Farmàcia del Consorci Sanitari de Terrassa, Terrassa

Veracitat en la publicitat de medicaments

Ponent: Sr. Iñigo Aizpurua Imaz obrir document VERACIDAD EN LA PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS

Farmacèutic responsable del Centre Basc d'Informació de Medicaments (CEVIME)

Pràctiques clíniques de poc valor: oportunitats, reptes i barreres

Ponent: Sr. Josep Maria Argimon i Pallàs obrir document Pràctiques clíniques de poc valor: oportunitats, reptes i barreres

Director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

Aspectes ètics de la desprescripció

Ponent: Sra. Begoña Román Maestre

Especialista en ètica aplicada. Presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya

12:30 - 14:00 Taula rodona II: Desprescripció

Moderador/a: Sr. Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz  

Cap de Servei de farmàcia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Adequació terapèutica en oncologia: reptes i limitacions

Ponent: Sr. Xavier Bonfill Cosp

Director del Servei d'Epidemiologia Clínica i Salut Pública de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Director de la Red Cochrane iberoamericana

Efectivitat del tractament de l'osteoporosi

Ponent: Sr. Juan Erviti López obrir document Efectividad del tratamiento de la osteoporosis

Cap de la Secció d'Informació i Assessoria del Medicament, Servicio Navarro de Salud. Secretari de la International Socciety of Drugs Bulletins (ISDB)

És possible la retirada de benzodiazepines?

Ponent: Sra. Caterina Vicens Caldentey obrir document Es possible la retirada de benzodiacepinas? Estudio BENZORED

Metge del Centre de salut Son Serra - La Vileta, Palma de Mallorca, Ib-salut. Mambre del Grup de Utilització de Fàrmacs de la SEMFyC

14:00 - 14:15 Acte Commemoratiu '20È Aniversari de la SCFC'

14:15 - 15:15 Dinar de traball

16:45 - 17:15 Conclusions i Cloenda

Ponent: Sra. Edurne Fernández de Gamarra Martínez  

Farmacèutica adjunta de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

17-06-2014 | Sala 8

15:15 - 16:45 Taller 1. Revisió de la medicació crònica

Ponent: Sra. Amelia Troncoso Mariño  

Farmacèutica. Unitat de Coordinació i Estratègia del Medicament, Institut Català de la Salut

Ponent: Sra. Noemí Villén Romero  

Farmacèutica. Àmbit d'Atenció Primària Barcelona Ciutat, Institut Català de la Salut

17-06-2014 | Sala 9

15:15 - 16:45 Taller 2. Revisió de la medicació crònica en pacients crònics complexes obrir document REVISIÓ DE LA MEDICACIÓ EN PACIENTS CRÒNICS COMPLEXES

Ponent:  Blanca Mañé Velilla  

Coordinadora mèdica del Cap Can Rull, Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell

Ponent:  Mònica Gómez Valent  

Farmacèutica adjunta de l'Hospital Parc Taulí, Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell

Ponent: Sra. Gemma Canals Calvet  

Hospital Universitari Parc Taulí Sabadell

17-06-2014 | Sala 10

15:15 - 16:45 Taller 3. Anàlisi crític de la publicitat de medicaments.

Ponent:  Iñigo Aizpurua Imaz  

Farmacèutic responsable del Centre Basc d'Informació de medicaments (CEVIME)

Ponent:  Maite Santamarta Lozano obrir document CHECK-LIST PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS

Farmacèutica de la Fundació Basca d'Innovació i Investigació Sanitàries (BIOEF)