Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Immunologia 
VIII Jornada Tècnica de la Societat Catalana d'Immunologia
La lluita contra les malalties infeccioses

19 de novembre | 08h a 16h | Sala 3 l'Acadèmia Can Caralleu

19-11-2015 | Sala 3

08:00 - 08:10 Registre

08:10 - 08:30 Benvinguda i inauguració de la Jornada

Presentador/a: Dr. Cándido Juárez  

08:30 - 09:30 La Malaltia de Chagas, una malaltia global

Moderador/a: Dra. Mª Teresa Arias  

Ponent: Dr. Joaquim Gascon  

09:30 - 10:30 Comunicacions orals

Moderador/a: Dra. Eva Campos  

Moderador/a: Dra. Lorena Cordoba  

10:30 - 11:00 Descans - Visita de Posters

11:00 - 12:00 Leishmaniosis: Patogènia i Immunitat

Moderador/a: Dra. Elena Perez  

Ponent: Dra. Carme Muñoz  

12:00 - 13:00 Virus exòtics. Tan lluny o tan a prop?

Moderador/a: Dra. Maria Angeles Martínez  

Ponent: Dra. Núria Rabella  

13:00 - 14:30 Assamblea/Enquesta Comitè Organitzor

14:30 - 15:00 Cloenda

Presentador/a: Dr. Cándido Juárez