Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica 
33 Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

29 i 30 de març de 2012 | Palau de Congressos La Llotja de Lleida

29-03-2012 | Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Aula d'Habilitats i Simulació Clínica. | Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 80 (Lleida)

10:00 - 13:00 Curs Precongrés. Taller de simulació em formació en intensius: Utilitzant robots. Simulació en el pacient crític a l'Aula d'Habilitats. Escenari complex i utilització de l'ecografia en la fase inicial de la reanimació cardiopulmonar

Director/a:  José Javier Trujillano  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Director/a:  Ramón Nogué  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Ponent:  José Javier Trujillano  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Ponent:  Ramón Nogué  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Ponent:  Mariona Badia  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Ponent:  Lluís Servià  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Ponent:  Judit Vilanova  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Part 1: Introducció teòrica

Part 2: Adquisició d'habilitats

Part 3: Desenvolupament de l'escenari

Part 4: Avaluació

29-03-2012 | Palau de Congressos La Llotja de Lleida | Av. Tortosa, 4 | 25005 (Lleida)

14:00 - 14:45 Aperitiu de Benvinguda per gentilesa de l'Excm. Ajuntament de Lleida. Regsitre i lliurament de la documentació i noves inscripcions.

14:45 - 15:15 Acte Inaugural

15:15 - 16:45 Sessió temàtica conjunta: Reptes actuals en la formació per a l'atenció del malalt crític

Moderador/a:  Àngel Rodríguez  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Moderador/a:  Francisco Baigorri  

President SOCMIC

La formació en valors i actituds

Ponent:  Carme Jover

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Noves tecnologies aplicades a la formació (simulació i web 2.0)

Ponent:  José Javier Trujillano

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

El repte de l'avaluació (del self-audit al ECOE)

Ponent:  Josep Roma

Institut d'Estudis de la Salut, Generalitat de Catalunya

16:45 - 17:15 Cafè i visita expositors

17:15 - 18:15 Lectura de les millors comunicacions orals

Moderador/a:  Begoña Balsera  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Moderador/a:  Juan Carlos Ruiz  

SOCMIC

18:15 - 19:15 Sessió temàtica: La Medicina Intensiva a la Universitat

Moderador/a:  Àngel Rodríguez  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Moderador/a:  Roser Anglès  

SOCMIC

Coneixen els estudiants la Medicina Intensiva?

Ponent:  Diego de Mendoza

SOCMIC

La Medicina Intensiva com a assignatura

Ponent:  Miguel León

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

A qui competeix la formació continuada?

Ponent:  Àlvar Net

L'Acadèmia

19:15 - 19:45 Simposi satèl·lit (Astellas): Utilització d'antifúngics en situacions especials en el malalt crític

Moderador/a:  Montserrat Vallverdú  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

21:30 - 23:00 Sopar

30-03-2012 | Palau de Congressos La Llotja de Lleida | Av. Tortosa, 4 | 25005 (Lleida)

08:30 - 09:30 Sessió temàtica: Nova dimensió en el maneig del pacient politraumàtic

Moderador/a:  Miguel León  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Moderador/a:  Diego de Mendoza  

SOCMIC

Tècniques terapèutiques endovasculars

Ponent:  Joan Perendreu

Hospital Parc Taulí

Ús dels ultrasons en el pacient traumàtic

Ponent:  Silvia Rodríguez

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Nous criteris de reposició de la volèmia i correcció de la coagulació

Ponent:  Josep Trenado Alvarez

Hospital Mútua Terrassa

09:30 - 10:30 Sessió temàtica conjunta: Formació en l'atenció al pacient politraumàtic

Moderador/a:  Mariona Badia  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Moderador/a:  Maria José Burgueño  

SOCMIC

L'experiència de l'ATLS

Ponent:  Salvador Navarro

Hospital Parc Taulí

Codi politrauma com eina formativa

Ponent:  Sandra Mayora

Hospital Moisès Broggi

Formació infermeria (ATCN)

Ponent:  Fisher Paz

Hospital Parc Taulí

10:30 - 11:00 Cafè i visita expositors

11:00 - 12:00 Visita pòsters comentada

Moderador/a:  Jaume Falip  

Hospital Santa Maria de Lleida

Moderador/a:  Enrique Piacentini  

SOCMIC

Moderador/a:  Josep Tarragó  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Moderador/a:  Núria Masnou  

SOCMIC

Moderador/a:  Mariona Badia  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Moderador/a:  Rosa Corcuera  

SOCMIC

12:00 - 12:30 La formació: un compromís de responsabilitat per part de la indústria

Moderador/a:  Lluis Servià  

UCI Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Com podem contribuir des de la industria a millorar l'atenció del pacient?

Ponent:  Mariàngels Domènech

Hospal Formación

Presentació REGISFRA

Ponent:  Teresa Tomasa

Hospital Germans Trias i Pujol

12:30 - 13:00 Simposi satèl·lit (AstraZeneca):Antiagregació en la síndrome coronària aguda: escenari actual d'inhibidors P2 Y12

Moderador/a:  Maria Carrasco  

UPCC Hospital Vall d'Hebron

Ponent:  Ferran Jara  

UCI Mútua Terrassa

13:00 - 14:00 Assemblea General Ordinària

14:00 - 15:00 Dinar de treball

15:00 - 17:00 Comunicacions orals

Moderador/a:  Montserrat Vallverdú  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Moderador/a:  Indalecio Morán  

SOCMIC

17:00 - 17:30 Cafè i visita expositors

17:30 - 18:00 Lectura de la millor comunicació publicada

Moderador/a:  Francisco Baigorri  

President de la SOCMIC

18:00 - 19:00 Sessió temàtica conjunta: Intel·ligència artificial en Intensius - Avaluació mèdica

Moderador/a:  Francisco Baigorri  

President SOCMIC

Ponent:  José Javier Trujillano  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Ponent:  Antonio Sarría  

AETS, Instituto Carlos III