Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Innovació Docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut 
l Jornada Societat Catalana d'Innovació Docent i Formació per simulacíó en Ciències de la Salut

Divendres, 10 d'octubre de 2014

10-10-2014 | Sala 10 de l'Acadèmia | Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

09:30 - 10:00 Recollida de documentació

10:00 - 10:15 Presentació Societat. Objectius i presentació Programa Formatiu 2014-2015

Presentador/a:  Àlvar Net  

President Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

Presentador/a:  Carmen Gomar Sancho  

Membre de la Comisió Gestora SCIS

Presentador/a:  Enric Macarulla  

Membre de la Comisió Gestora SCIS

Presentador/a:  Manel González  

Membre de la Comisió Gestora SCIS

10:15 - 11:15 Conferència: Formació en salut mitjançant simulació. Impacte a la pràctica real.

Moderador/a:  Enric Macarulla  

4DHealth, Igualada

Ponent:  Ian Curran  

11:15 - 11:30 Pausa - Cafè

10-10-2014 | Sala 10 de l'Acadèmia | Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

11:30 - 12:30 Fòrum Debat 1: Utilitat de la simulació com a eina formativa

Moderador/a:  Carmen Gomar Sancho  

UB, Barcelona

Moderador/a:  Montserrat Virumbrales  

UIC, Barcelona

10-10-2014 | Sala 8 de l'Acadèmia | Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

11:30 - 12:30 Fòrum Debat 3: Diferents nivells d'estructures de simulació: de què cal disposar?

Moderador/a:  Enric Macarulla  

4D Health, Igualada

Moderador/a:  Ramon Descarrega  

URV, Reus

10-10-2014 | Sala 9 de l'Acadèmia | Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

11:30 - 12:30 Fòrum Debat 2: Com aproximar la simulació formativa a la realitat

Moderador/a:  Jose Mª Sistac  

UdL, Lleida

Moderador/a:  Josep Olivet  

UdG, Girona

10-10-2014 | Sala 10 de l'Acadèmia | Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

12:30 - 13:30 Presentació de conclusions dels fòrums. Debat

Presentador/a:  Carmen Gomar Sancho  

UB, Barcelona

Presentador/a:  Jose Mª Sistac  

UdL, Lleida

Presentador/a:  Enric Macarulla  

4D Health, Igualada

13:30 - 14:30 Els videojocs seriosos com a eina d'aprenentatge i formació continuada en Medicina i Cirurgia

Moderador/a:  Manel González  

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica - UPC, Barcelona

Ponent:  Daniela Tost  

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica - UPC, Barcelona

Ponent:  Núria Bonet  

Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica - UPC, Barcelona

10-10-2014 | Auditori de l'Acadèmia | Carrer Major de Can Caralleu, 1-7 (Barcelona)

14:30 - 15:30 Dinar de treball

10-10-2014 | 4DHealth, Igualada | Passeig Verdaguer, 130 (Igualada)

15:30 - 17:00 Trasllat en autocara les instal·lacions del Centre 4DHealth - Igualada

17:00 - 17:15 Presentació del Centre 4DHealth

Presentador/a:  Enric Macarulla  

4DHealth, Igualada

Presentador/a:  Àngels Chacon  

4DHealth, Igualada

17:15 - 19:00 Simulació d'un procés clínic. Briefing i Debriefing

19:00 - 19:30 Visita a les instal·lacions del Centre 4DHealth

19:30 - 20:00 Trasllat en autocar a Barcelona