Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia 
8è Congrés Català d'Obstetrícia i Ginecologia

29, 30 i 31 d'octubre de 2014| 14:30h.| Auditori AXA, Barcelona

29-10-2014 | Auditori AXA | Av. Diagonal, 547. 08029 (Barcelona)

14:30 - 16:00 Ginecologia Oncològica i Mastologia: Sessió pòsters digitals I

Moderador/a:  Berta Díaz Feijoo  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Moderador/a:  Laura Cusiné López  

Hospital d'Igualada

16:00 - 17:30 Simposi SANOFI

Actualització de VPH

Ponent:  Juan Jose Vilata Corell

Hospital General Universitario de Valencia

16:00 - 17:30 Taller 1: REIG JOFRÉ

Actualización del Protocolo de la SEGO sobre el tratamiento de la Amenaza de Parto Pretérmino (APP)

Ponent:  Maria Elena Carreras Moratonas

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Ponent:  Montserrat Palacio Riera

Hospital Clínic, Barcelona

Ponent:  Carles Nieto Abad

I+D Laboratorio Reig Jofré

16:00 - 17:30 Taller 2: SÒL PELVIÀ

Sutura d'esfínters

17:30 - 18:00 Pausa - Cafè

18:00 - 19:15 Ginecologia Oncològica i Mastologia: Conferència especial. Paper de la robòtica en la cirurgia ginecològica

Ponent:  Jordi Ponce Sebastià  

Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospitalet

Ponent:  Josep-Maria Lailla Vicens  

Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Moderador/a:  Antonio Gil Moreno  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Discussor/a:  Jordi Antoni Vives  

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, Sabadell

Discussor/a:  Felipe Ojeda Pérez  

Hospital de Granollers

Discussor/a:  Eduardo González Bosquet  

Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

19:15 - 20:15 Ginecologia Oncològica i Mastologia: Cirurgia conservadora de mama

Ponent:  Jordi Xercavins Montosa  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Moderador/a:  Josep Antoni Lejárcegui Fort  

Hospital Clínic, Barcelona

Ponent:  Rafael Fàbregas Xauradó  

Hospital Universitari Quirón Dexeus Barcelona

Ponent:  Jaume Masià Ayala  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Discussor/a:  Maria Jesús Plà Farnós  

Hospital Universitari de bellvitge, Barcelona

Discussor/a:  Maria del Mar Vernet Tomàs  

Hospital de Mar- Parc de Salut Mar, Barcelona

Discussor/a:  Miriam de la Flor López  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Discussor/a:  Maria Eulàlia Fernández Montolí  

Hospital Universitari de Bellvitge, l'Hospitalet

30-10-2014 | Auditori AXA | Av. Diagonal, 547. 08029 (Barcelona)

08:00 - 09:30 Ecografia i Medicina materno - fetal: Sessió pòsters digitals II

Moderador/a:  Edda Marimon Garcia  

Hospital Universitari Sant Joan de déu, Espligues de Llobregat

Moderador/a:  Carlos Dosouto Capel  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Moderador/a:  Carolina Esteve Matanza  

Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Moderador/a:  Àngels Vives Argilagós  

Hospital de Terrassa

09:30 - 10:30 Ecografia: Conferència especial: Genetic conditions presenting as IUGR

Ponent:  Yves Ville  

GHU Necker - Enfants Malades. Université René Descartes, Paris, France

Coordinador/a:  Maria Elena Carreras Moratonas  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Moderador/a:  Antoni Borrell Vilaseca  

Hospital Clínic, Barcelona

Discussor/a:  Bienvenido Puerto Navarro  

Hospital Clínic, Barcelona

Discussor/a:  Josep Maria Ramos Maeso  

Hospital Universitari Josep Trueta, Girona

Discussor/a:  Maria Teresa Higueras Sanz  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Discussor/a:  Sandra Rodríguez Veret  

Consorci Sanitari de Terrassa

10:30 - 11:00 Pausa - Cafè

11:00 - 11:15 Sessió inaugural

Ponent:  Àlvar Net i Castel  

President de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

Ponent:  Maria Elena Carreras Moratonas  

Presidenta de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia

Ponent:  Hildegard Mausbach Reixen  

Presidenta de la Societat Catalana de Contracepció

11:15 - 12:15 Ecografia: Cribratge poblacional: Dna fetal en sang materna

Coordinador/a:  Vicenzo Cirigliano  

Labco Diagnostics

Moderador/a:  Ricardo Rubio Salazar  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona

Ponent:  Lluís Armengol Dulcet  

qGenomics

Ponent:  Josep Sabrià Bach  

SBP - Soft

Discussor/a:  Carmen Comas Gabriel  

Hospital Universitari Quirón Dexeus Barcelona

Discussor/a:  Xavier González Tallada  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

Discussor/a:  Eva López Quesada  

Hospital Universitari Mútua Terrassa

Discussor/a:  Juan Parra Roca  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

12:15 - 13:15 Simposis paral·lels

12:15 - 13:15 Simposi LABCO: Noves eines de cribatge i diagnòstic prenatal d'anomalies cromosòmiques

Diagnòstic prenatal d'anomalies cromosòmiques, noves indicacions noves estratègies de diagnòstic

Ponent:  Vicenzo Cirigliano

Labco Diagnostics

DNA fetal en plasma, aplicació clínica en el cribatge prenatal

Ponent:  Antoni Borrell Vilaseca

Hospital Clínic, Barcelona

aCGH en diagnòstic prenatal

Ponent:  Alberto Plaja Rustein

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

12:15 - 13:15 Taller 3: COOK MEDICAL

Hemorràgia postpart

Ponent:  Manel Casellas Caro

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Tractament mèdic de la HPP

Ponent:  Susana Manrique Muñoz

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Maneig quirúrgic de la HPP

Ponent:  Lola Gómez Roig

Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Radiologia intervencionista en HPP

Ponent:  Eva Criado Paredes

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, Sabadell

Placente Acreta

Ponent:  Manel Casellas Caro

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

12:15 - 13:15 Taller 4 NORGINE

Restrenyiment durant l'embaraç

13:15 - 14:15 Pausa - Dinar

14:15 - 15:30 Medicina materno - fetal: Prevenció de la prematuritat. Present i Futur: Conferència especial (videoconferència)

Ponent:  Roberto Romero Sandoval  

President NAH

Coordinador/a:  Bernat Serra Zantop  

Hospital Universitari Quirón Dexeus Barcelona

Moderador/a:  Gerard Albaiges Baiget  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Discussor/a:  Montserrat Palacio Riera  

Hospital Clínic, Barcelona

Discussor/a:  Begoña Muñoz Abellana  

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Discussor/a:  Federico Heredia Prim  

Consorci Sanitari Integral (CSI), Hospital General de l'Hospitalet

15:30 - 16:30 Medicina materno - fetal: Cal reduir la taxa de cesàries?

Coordinador/a:  Ramon Carreras Collado  

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona

Moderador/a:  Emili Pérez Picañol  

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Ponent:  Yolanda Canet Estévez  

Corporació Sanitària i Universitària Parc taulí, Sabadell

Ponent:  Antoni Payà Panadés obrir document Cal reduir la taxa de cesàries ?

Hospital del Mar - Parc de Salut Mar, Barcelona

Discussor/a:  Eva Meler Barrabés  

Hospital Universitari Quirón Dexeus Barcelona

Discussor/a:  Josep Armengol Santacreu  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Discussor/a:  Pere Cavallé Busquets  

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Discussor/a:  Lola Gómez Roig  

Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

16:30 - 17:30 Assemblea general ordinària

21:30 - 21:30 Sopar al Restaurant El Xalet de Montjuïc

Avinguda Miramar, 31 08038 Barcelona

31-10-2014 | Auditori AXA | Av. Diagonal, 547. 08029 (Barcelona)

08:00 - 09:30 Menopausa. Endocrinologia ginecològica i repreoducció. Sòl Pelvià.: Sessió de pòsters digitals III

Moderador/a:  Joan Antoni Mulà Rosias  

Corporació de Salut del Maresme i La Selva

Moderador/a:  Mariona Rius Dorca  

Hospital Clínic, Barcelona

Moderador/a:  Ramon Aurell Ballesteros  

Hospital Universitari Quirón Dexeus, Barcelona

Moderador/a:  Pere Feliu Garcia  

Embriogyn, Tarragona

Moderador/a:  Marta Simó González  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Moderador/a:  Eva Martínez Franco  

Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

09:30 - 10:30 Menopausa: Conferència especial: Teràpia hormonal present i futur.

Ponent:  Joaquim Calaf Alsina obrir document Terapia hormonal, passat, present i futur

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Coordinador/a:  Francesc J. Fargas Moreno  

PASSIR Tarragona, ICS

Moderador/a:  Justo Callejo Olmos  

Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Discussor/a:  Misericòrdia Guinot Gasull  

Hospital de la Santa Creu i Sant pau, Barcelona

Discussor/a:  Montserrat Manubens Grau  

Hospital Universitari Quirón Dexeus Barcelona

Discussor/a:  Francesc Baró Mariné  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Ponent:  Marta Castellarnau Visús  

Consorci Sanitari Integral, Hospital General de l'Hospitalet

10:30 - 11:00 Pausa - Cafè

11:00 - 12:00 Menopausa:La osteoporosis s'ha de tractar

Coordinador/a:  Maria Jesús Cornellana Puigarnau  

Clínica Corachan, Barcelona

Moderador/a:  Mila Martínez Medina  

Hospital General de Catalunya, Sant Cugat del Vallès

Ponent:  Cristina Carbonell obrir document La Osteoporosi s'ha de tractar

PASSIR Mansó, ICS

Ponent:  Núria Guañabens  

Hospital Clínic, Barcelona

Discussor/a:  Elena Ruiz Domingo  

PASSIR Terrassa, ICS

Discussor/a:  Beatriu Roca Comella  

Hospital de Terrassa

12:00 - 13:15 Endocrinologia ginecològica i reproducció: Conferència especial: Investigació en cèl·lules mare pluripotents.

Ponent:  Anna Veiga Lluch obrir document Recerca en cèl.lules mare pluripotents

Hospital Universitari Quirón Dexeus, Barcelona. Línies Cel·lulars del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB)

Coordinador/a:  Xavier Santamaria Costa  

Equip IVI Barcelona

Moderador/a:  Mark Grossman Camps  

Barcelona IVF

Discussor/a:  Ana Polo Ramos  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Discussor/a:  Salvadora Cívico Vallejos  

Hospital Clínic, Barcelona

Discussor/a:  Santiago González Núñez  

Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Discussor/a:  Julio Herrero García  

Hospital Universitari Vall d'Hebron

13:15 - 14:15 Endocrinologia ginecològica i reproducció: Carrier screening

Coordinador/a:  Mireia Sandalinas  

Reprogenetics, Barcelona

Moderador/a:  Teresa Vendrell Bayona  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Ponent:  Xavier Estivill Pallejà obrir document CARRIER SCREENING PRO

Hospital Universitari Quirón Dexeus, Barcelona

Ponent:  Aurora Sánchez Díaz obrir document CARRIER SCREENING

Hospital Clínic, Barcelona

Discussor/a:  Joana Peñarrubia Alonso  

Hospital Clínic, Barcelona

Discussor/a:  Gemma Castillón Cortés  

IVI Barcelona

Discussor/a:  Juan José Guillén Quílez  

Clínica Eugin, Barcelona

14:15 - 15:30 Pausa - Dinar

15:30 - 16:45 Sòl Pelvià: Conferència especial: Vulvodínia

Ponent:  Micheline Moyal - Barracco  

Hospital Tarnier - Cochin, Paris, France

Coordinador/a:  Magí Valls Porcel  

Clínica Sagrada Família, Barcelona

Moderador/a:  Oriol Porta Roda  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Discussor/a:  Pere N.Barri Soldevila  

Hospital Universitari Quirón Dexeus Barcelona

Discussor/a:  Montserrat Mestre Costa  

Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí, Sabadell

Discussor/a:  Jose Luís Poza Barrasus  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

16:45 - 17:45 Sòl Pelvià: És necessària la urodinàmica preoperatòria sistemàtica en les pacients amb incontinència urinària?

Coordinador/a:  Eduardo Bataller Sánchez  

Hospital Clínic, Barcelona

Moderador/a:  Eva Huguet  

Hospital Universitari Mútua Terrassa

Ponent:  Manuel Fillol Crespo obrir document És necessària la Urodinàmica Preoperatòria Sistemàtica en les Pacients amb Incontinència Urinària d'Esforç?

Hospital de la Plana, Castelló

Ponent:  Antoni Pessarrodona Isem  

Hospital Universitari Mútua Terrassa

Discussor/a:  Joan Conejero Sugranyes obrir document Evolucio terminologia I

Hospital Universitari Vall d'Hebreon, Barcelona

Discussor/a:  Lluis Amat Tardiu  

Hospital Universitari Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat

Discussor/a:  Pere Bresco Torras  

Consorci Sanitari de l'Anoia