Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil 
1a. Jornada Catalana d'Hospitals de Dia de Salut Mental per a nens i adolescents

Divendres, 20 de juny de 2014| 08:30h. |Sala d’actes Farreras Valentí. Hospital Clínic de Barcelona

20-06-2014 | Sala d'actes Farreras Valentí. Hospital Clínic de Barcelona | C/ Villarroel, 170. ( 08036 Barcelona)

08:30 - 09:00 Recollida de la documentació

09:00 - 09:30 Inauguració de la Jornada

Ponent:  Luisa Lázaro  

Psiquiatra. Cap de Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil. Insttiut de Neurociències. Hospital Clínic, Barcelona

Ponent:  Cristina Molina Parrilla  

Directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya.

09:30 - 11:00 Taula Rodona 1: Els diferents models d'Hospital de dia (HD) infantils i de l'adolescent

Discussor/a:  Pere Tàpias  

Psiquiatre. Coordinador de Psiquiatria Infantil i Juvenil. Osona Salut Mental-Consorci Hospitalari de Vic

Els HD infantils i de l'adolescent des d'un model assistencial comunitari

Ponent:  Mercè Gibert

Psiquiatra. Cap de Servei. Hospital de dia per adolescents de Gavà. Fundació Orienta

Avaluació: Efectivitat i eficàcia dels HD infantils i de l'adolescent

Ponent:  Àstrid Morer Liñán

Psiquiatra. Cap de Secció d'Hospitalització. Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil. Institut de Neurociències. Hospital Clínic, Barcelona

Ponent:  Anna Ballesteros

Educadora social. Hospital de Dia. Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil. Institut de Neurociències. Hosptial Clínic, Barcelona

Els HD infantils i de l'adolescent des d'un model clínic assistencial

Ponent:  Marta Fernández Martí

Psiquiatra. Coordinadora de l'Hospital de dia d'adolescents de Salut Mental de Bages. Althaia, Xarxa Assistencial i Universitària de Manresa

11:00 - 11:30 Descans-Cafè

11:30 - 13:00 Taula Rodona 2: Treball interdisciplinari als HD infantils i d'adolescents: Com es gestiona?

Discussor/a:  Montse Peramiquel  

Infermera. Hospital de Dia. Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil. Institut de Neurociències. Hospital Clínic, Barcelona

El treball del docent

Ponent:  Jesús Sáez

Docent. Hospital de Dia. Hosptial Universitari Mútua de Terrassa

El treball del treballador/a social

Ponent:  Agustí Bonifacio

Treballador Social. URPIJ de l'Hospital de Sant Joan de Déu, Esplugues

El treball del terapeuta ocupacional

Ponent:  Eva García Moreno

Terapeuta ocupacional. Hospital de Dia per a Adolescents. Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil del S.A.A.S. Andorra

El treball de l'edudcador/a social

Ponent:  Gemma Segura

Educadora Social. Hospital de Dia d'Adoloescents de Sant Pere Claver

13:00 - 13:15 Descans

13:15 - 14:45 Taula Rodona 3: Nous reptes del HD infantils i d'adolescents

Discussor/a:  Sílvia Pascal  

Psicòloga. Hospital de Dia per a Adolescents. Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil del S.A.A.S. Andorra

Intervenció psicològica en temptatives autolítiques en adolescents

Ponent:  Joaquim Puntí

Psicòleg clínic. Coordinador HD d'adolescents. Centre de Salut Mental. Parc Taulí, Sabadell

Intervenció breu en trastorns de la conducta alimentària amb risc de cronicitat

Ponent:  Eduard Serrano

Psicòleg clínic. Coordinador de la Unitat de TCA i Responsable clínic de l'Hospitalització Parcial. Servei de Psiquiatria i Psicologia. Hosptial Sant Joan de Déu, Esplugues

Ponent:  Lola Domene

Infermera especialista en Salut Mental. Hospitalització Parcial. Servei de Psiquiatria i Psicologia. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues

Programa d'intervenció en nens de 6 a 12 anys

Ponent:  Montserrat Arana

Terapèuta ocupacional. Hospital de Dia de l'Hospital de Sant Joan de Déu. Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Lleida

Addiccions: Un criteri d'exclusió?

Ponent:  Javier Goti

Psiquiatre. Unitat de Conductes addictives en adolescents (UNICA-A). Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantil i Juvenil. Institut de Neurociències. Hospital Clínic, Barcelona

14:45 - 15:00 Cloenda de la Jornada

Ponent:  Montse Pàmias Massana  

Psiquiatra. Presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria i Psicologia Clínica Infantil i Juvenil