Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica 
XXXI Jornades Catalanes d'Infermeria Intensiva i Crítica

Dijous, 6 de març de 2014| 09:00| Auditori i Sala 3 de l'Acadèmia Can Caralleu

06-03-2014 | Sala 6 | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

08:00 - 09:00 Grup de Treball de recerca en Cures Infermeres del pacient crític

06-03-2014 | Sala 4 | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

08:00 - 09:00 Grup de Treball Cures Intensives Cardiològiques

06-03-2014 | Sala 7 | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

08:00 - 09:00 Grup de Treball del Pacient Politraumàtic

06-03-2014 | Sala 9 | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

08:00 - 09:00 Grup de Treball de Depuració Extracorpòria

06-03-2014 | Sala 3 | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

08:00 - 09:00 Grup de Treball Gestió Clínica en Medicina Intensiva i Crítica

06-03-2014 | Sala 2 | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

08:00 - 09:00 Grup de Treball Toxicologia Clínica

06-03-2014 | Sala 8 | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

08:00 - 09:00 Grup de Treball Sèpsia greu

06-03-2014 | Auditori | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

09:00 - 09:30 Acte Inaugural

Ponent:  Pere Àngel Montserrat  

Gerent Territorial de l'ICS, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Ponent:  Àlvar Net  

President, l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Ponent:  Roser Anglès  

Presidenta, Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Ponent:  María Amparo Bodí Saera  

Cap de Servei UCI, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Ponent:  M. Luisa Fortes  

Supervisora de la UCI, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

09:30 - 11:00 Conferència Inaugural: La UCI informatitzada com un mitjà de millorar la qualitat assistencial i la seguretat del malalt crític

Moderador/a:  Roser Anglès  

Presidenta, Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

Moderador/a:  María Amparo Bodí Saera  

Cap de Servei UCI, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Què ofereix la informatització a la UCI?

Ponent:  Jordi Gabaldà obrir document ¿Qué ofrece la informatización a la UCI?

CTTI Salut

Què li demana el professional del pacient crític a la informatització?

Ponent:  Vicente Gómez obrir document ¿Qué le pide el intensivista a la informatización en UCI?

Hospital Moncloa, Madrid

06-03-2014 | Sala 3

11:00 - 11:30 Cafè - Visita expositors

11:30 - 12:30 Cures Infermeres enfront les lesions cutànies

Moderador/a:  Carmen Velasco  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Moderador/a:  Rosa Gasull  

Comitè Científic SOCMIC

Etiologia de les lesions cutànies

Ponent:  Mercedes del Cotillo obrir document ETIOLOGÍA DE LAS LESIONES CUTÁNEAS EN EL ENFERMO CRÍTICO

Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa

Com tractar les lesions cutànies

Ponent:  Emi Mateo obrir document COM TRACTAR LES LESIONS CUTÀNIES

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

Discussió

12:30 - 13:30 Limitació del tractament de Suport Vital (LTSV)

Moderador/a:  Mª Ángeles de Gracia  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Moderador/a:  Carmen Moreno  

Vocal Infermeria SOCMIC

Pràctica de la LTSV a Catalunya

Ponent:  Mireia Llauradó obrir document LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT DE SUPORT VITAL A LES UNITATS DE CURES INTENSIVES

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Conflictes ètics en els professionals que treballen a la UCI

Ponent:  Anna Falcó obrir document Conflictes ètics en els professionals que treballen a la UCI

Escola Universitària Infermeria UB

Discussió

13:30 - 14:30 Comunicacions Orals

Moderador/a:  Mª Luisa Fortes  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Moderador/a:  Rosa Gasull  

Comitè Científic SOCMIC

Eficàcia d'una nova escala per determinar el recurs humà en transport intrahospitalari del pacient crític. Satisfacció dels professionals

Presentador/a:  Mercè Vila

Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell

Grau de Concordança Interobservasor de la

Presentador/a:  Josefa Valls

Hosital Universitari Mútua Terrassa

Avaluació del coneixement de les guies de prevenció de la pneumònia associada a ventilació mecànica en una unitat de cures intensives polivalent

Presentador/a:  Judith Mariné

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Avaluació dels factors que els professionals sanitaris creuen que influeiexen en el compliment de la posició semiincorada en pacients crítics sotmesos a ventilació mecànica mitjançant un qüestionari validat

Presentador/a:  Rosa Güell

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Consumo de recursos en la UCI en enfermos críticos (EC) con limitación de tratamiento de soporte vital (LTSV)

Presentador/a:  Nidia Suárez

IDC Salut Hospital Universitari Sagrat Cor

Estudi prospectiu sobre la cura del apòsit del Catèter Venós Central en una Unitat de Cures Intensives

Presentador/a:  Verònica Moles

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

15:00 - 16:00 Sessió Pòsters

Moderador/a:  Lídia Martí  

Comitè Científic SOCMIC

Moderador/a:  Rosa Gasull  

Comitè Científic SOCMIC

Moderador/a:  Claudia Vallès  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Moderador/a:  Fina Castilla  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

16:00 - 16:30 Multirresistències i aïllaments. Com els hem de manejar?

Moderador/a:  Diana Gil Castillejos  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Moderador/a:  Lídia Martí  

Comitè Científic SOCMIC

Ponent:  Imma Fernández obrir document Multirresistències i aïllaments: Com els hem de manejar?

Consorci Sanitari Parc Taulí, Sabadell

16:30 - 17:30 Investigació i tecnologia com a camí al doctorat

Moderador/a:  Mireia Llauradó  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Moderador/a:  Carmen Moreno  

Vocal Infermeria SOCMIC

Investigació com a camí al doctorat

Ponent:  M. Lluïsa Guitard obrir document Investigació com a camí al doctorat

Universitat de Lleida

Línies prioritàries de recerca infermera en el malalt crític

Ponent:  Montse Puig obrir document Líneas prioritarias de investigación en cuidados intensivos

Universitat de Barcelona

Discussió

06-03-2014 | Auditori | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

17:30 - 18:00 Cafè-Visita Expositors i pòsters

06-03-2014 | Sala 9 | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

17:30 - 18:00 Grup de Treball de Sèpsia Greu

06-03-2014 | Auditori | En col·laboració amb la sessió XXXV Reunió Societat Catalana Medicina Intensiva i Crítica

18:00 - 19:00 Conferència de Clausura: Weaning. Qui dirigeix el weaning: el metge, la infermera o el respirador?

Moderador/a:  Mónica Magret Iglesias  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Moderador/a:  Indalecio Morán  

Comitè Científic SOCMIC

Weaning dirigit pel metge

Ponent:  Rafael Fernández Fernández obrir document Qui dirigeix el Weading: el metge, la infermera o el respirador

Fospital Sant Joan de Déu. Althaia Xarxa Assistencial de Manresa

Weaning dirigit per la infermera

Ponent:  Gemma Vía obrir document Quan, on i per què?

Hospital Universitari de Bellvitge, L'Hospitalet de Llobregat

Weaning dirigit pel respirador

Ponent:  Alberto Santos obrir document Weaning automático

Hospital de la Sta. Creu i St. Pau, Barcelona

Discussió

19:00 - 20:00 Assemblea General Ordinària

20:00 - 21:00 Cloenda