Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Pneumologia 
XXXIII Diada Pneumològica

17 i 18 d'abril de 2015| Hospital Universitari Bellvitge / Hotel Hesperia Tower d'Hospitalet de Llobregat

16-04-2015 | Hospital Universitari Bellvitge | c/ Feixa Llarga, sn (L’Hospitalet de Llobregat)

14:30 - 15:00 Registre i lliurament de la Documentació

15:00 - 15:15 Presentació

15:15 - 16:00 Tuberculosi

Maneig dels casos amb diagnòstic de tuberculosi i dels casos sospitosos

Moderador/a: Sra. Lucía González Luquero

H. Universitari de Bellvitge

Ponent: Dr. Xavi Casas Contingut restringit als socis de la societat o filial MANEIG DELS CASOS AMB DIAGNÒSTIC DE TUBERCULOSI I DELS CASOS SOSPITOSOS

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

16:00 - 17:00 Radiologia del tòrax. Sessió Clínico-radiològica

Moderador/a: Dra. Raquel Pascual Cascón  

H. Universitari de Bellvitge

Ponent: Dr. Fernando Ferrer Keyses  

CAP Prat de Llobregat

Ponent: Dr. Patricio Luburick Henaiz  

CAP Prat de Llobregat

17:00 - 17:30 Descans- cafè

17:30 - 18:00 Adhesió a la teràpia inhalada: una assignatura pendent?

Moderador/a: Dra. Estefania Sanjuan Sanchis  

CAP Maria Bernades, Viladecans

Ponent: Dr. Salvador Hernández Flix  

H. Universitari San Joan de Reus

18:00 - 19:00 Models organitzatius per l'atenció del MPOC fràgil

Moderador/a: Dra. Salud Santos Pérez  

H. Universitari de Bellvitge

Visió des d'atenció primaria

Ponent: Dr. Pere Simonet Aineto

EAP Viladecans

Atenció d'infermeia al pacient MPOC fràgil a primària

Ponent: Sra. Carmen González Martinez

ABS Centre . L´Hospitalet de LLobregat

19:00 - 20:00 Seguiment del SAOS a l'atenció primària

Moderador/a: Dra. Elisabeth Serra Sbert  

ABS Centre . L´Hospitalet de LLobregat

Ponent: Sr. Tomás Brinquis  

H. Universitari de Bellvitge

SAOS: una malaltia crònica

Ponent: Dra. Carme Monasterio Ponsa

H. Universitari de Bellvitge

Com assegurar l'eficacia del tractament amb CPAP

Ponent: Sra. Carme Rodríguez Morales

H. Universitari de Bellvitge

Suport de les empreses subministradores de CPAP a l'atenció primària

Ponent: Dra. Inmaculada Ramos Garcia

Linde Healthcare

17-04-2015 | Hotel Hesperia Tower | Gran Via, 144 (L’Hospitalet de Llobregat)

08:30 - 09:00 Registre i lliurament de la documentació

09:00 - 10:00 Avanços en el tractament del càncer de pulmó.

Moderador/a: Dr. Sergi Call Caja  

H. Universitari Mútua de Terrassa

Moderador/a: Dr. Jose Sanz Santos  

H. Universitari Germans Trias I Pujol

Cirurgia mínimament invasiva en el tractament del CP. Toracoscòpia.

Ponent: Dr. Ricard Ramos Izquierdo Contingut restringit als socis de la societat o filial EL PULMÓ I L'ALTA MUNTANYA. Aclimatació a l'altitud. Capacitat humana per gestionar l'Oxígen.

H. Universitari de Bellvitge

Radioteràpia esterotàctica com a tractament radical del CP en el pacient no quirúrgic. Limitacions.

Ponent: Dr. Artuto Navarro Martin

ICO-Hospitalet

Biomarcadors i nous fàrmacs en el tractament dels pacients amb càncer de pulmó.

Ponent: Dr. Ramon Palmero Sanchez Contingut restringit als socis de la societat o filial Avanços en el tractament del càncer de pulmó

ICO-Hospitalet

09:00 - 09:45 Asma bronquial - INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

Moderador/a: Sra. Carme Josep Candelich  

H. de Mataró

Monitorització del pacient asmàtic. Detecció precoç de les descompensacions.

Ponent: Dr. Iñigo Ojanguren Arranz

H. Universitari Vall d’Hebron

L'educació sanitària i els bons hàbits de vida en el control de l'asma.

Ponent: Sra. Montse Torrejon Lazaro Contingut restringit als socis de la societat o filial L'educació sanitària i els bons hàbits de vida en el control de l'asma.

H. de la Sta. Creu i Sant Pau

09:45 - 10:30 Impacte de les patologies respiratòries cròniques en les AVD - INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

Moderador/a: Sra. Mª José Manuel Garcia  

H. Universitari de Bellvitge

Ponent: Sra. Coral Navarro Contingut restringit als socis de la societat o filial Impacte de les patologies respiratòries cròniques en les AVD

H. Universitari de Bellvitge

Ponent: Dra. Eva Rodríguez Bruzos Contingut restringit als socis de la societat o filial Impacte de les patologies respiratòries cròniques en les AVD

IPSalut-Institut de Psicologia de la Salut

10:00 - 10:30 Noves tècniques en el diagnòstic endoscòpic del nòdul pulmonar perifèric.

Moderador/a: Dr. Albert Sánchez Font  

IMIM-Hospital del Mar

Ponent: Dr. Antoni Rosell Gratacos  

H. Universitari de Bellvitge

10:30 - 11:00 Descans- cafè

11:00 - 12:15 Taula EPOC-ACOS (Asthma-COPD Overlap Symdrom)

Moderador/a: Dr. Jaume Ferrer Sancho  

H. Universitari Vall d’Hebron

ACOS: Existeix un consens en el diagnòstic?

Ponent: Dr. Néstor Soler Porcar Contingut restringit als socis de la societat o filial Asthma-COPD overlap syndrome (ACOS): existeix un consens en el diagnòstic?

H. Clínic de Barcelona

Existeixen bases fisiopatològiques diferencials en aquest síndrome que condicionin un maneig clínic diferent ?

Ponent: Dr. Christian Domingo Ribas Contingut restringit als socis de la societat o filial Existeixen bases fisiopatològiques diferencials en aquesta síndrome que condicionin un maneig clínic diferent?

H. Parc Taulí

Nous tractaments biològics per l'asma, podrien estar indicats també per la MPOC?

Ponent: Dr. David Ramos Barbon

H. de la Sta. Creu i Sant Pau

11:00 - 12:00 Paper d'Infermeria i fisioteràpia en els assajos clínics - INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

Moderador/a: Sra. Cristina Esquinas López  

H. Universitari Vall d’Hebron

Rol investigador: infermeria i fisioteràpia com a investigador principal (IP)

Ponent: Sr. Gerard Muñoz Castro Contingut restringit als socis de la societat o filial Rol investigador: infermeria i fisioteràpia com a investigador principal (IP)

H. Dr. Josep Trueta, Girona

Infermeria i fisioteràpia com a col•laboradors a la investigació

Ponent: Sra. Núria Seijas Babot Contingut restringit als socis de la societat o filial Infermeria i fisioteràpia com a col·laboradors a la investigació

H. Clínic de Barcelona

12:00 - 13:00 Atenció al final de la vida en la malaltia respiratòria crónica - INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

Moderador/a: Sra. Adela Gejo Bartolomé  

PADES. Delta de Llobregat. ICS

Aspectes ètics, presa de decisions, intervencions

Ponent: Sra. Nuria Codorniu Zamora Contingut restringit als socis de la societat o filial Atenció al final de la vida en la malaltia respiratòria crònica: Aspectes ètics i pressa de decisions

ICO-Hospitalet

Aspectes clínics

Ponent: Dra. Mª Dolors Torremorell Balaguer Contingut restringit als socis de la societat o filial ATENCIÓ AL FINAL DE LA VIDA EN LA MALALTIA RESPIRATÒRIA CRÒNICA ( MRC )

Consorci Sanitari Terrassa

12:15 - 13:00 Nous fàrmacs en el tractament de la malaltia tromboembòlica

Moderador/a: Dr. Joan Ruiz Manzano  

H. Germans Trias i Pujol

Ponent: Dr. Pere Domènech Santasusana Contingut restringit als socis de la societat o filial Nous fàrmacs en el tractament de la malaltia tromboembòlica

H. Universitari de Bellvitge

13:00 - 13:30 Acte Inaugural

13:30 - 15:00 Dinar de treball

15:00 - 16:15 FPI: Diferenciem i tractem

Moderador/a: Dra. Amalia Moreno Gomez de Bonilla  

H. Parc Taulí

Moderador/a: Dra. Karina Portillo Carroz  

H. Germans Trias i Pujol

El diagnòstic radiològic: Detalls de la TCAR que poden limitar el diagnòstic diferencial.

Ponent: Dr. Tomas Franquet Casas

H. de la Sta. Creu i Sant Pau

Punts candents en el diagnòstic histològic: Quan fer biopsia quirúrgica? Es pot diagnosticar per criobiopsia transbronquial?

Ponent: Dr. Josep Ramírez Ruz Contingut restringit als socis de la societat o filial FPI: Diferenciem i tractem

H.Clínic de Barcelona

Ponent: Dr. Diego Castillo Villegas Contingut restringit als socis de la societat o filial FPI: Diferenciem i tractem

H. de la Sta. Creu i Sant Pau

Actitud terapèutica.

Ponent: Dra. Maria Molina Molina Contingut restringit als socis de la societat o filial FPI ACTITUD TERAPÈUTICA

H. Universitari de Bellvitge

15:00 - 17:00 Tallers - INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

Taller I : Aparells i utillatge de la VNI

Ponent: Sra. Esther Giró Bulta

H. Universitari de Bellvitge

Ponent: Sr. Dani Martí Romeu

H.Clínic de Barcelona

Taller II : Maneig dels drenatges toràcics

Ponent: Dr. Franciaco Rivas Doyague

H. Universitari de Bellvitge

Ponent: Sra. Maria Ferrés Prat

H. Universitari de Bellvitge

Taller III : Maneig de les secrecions i de la tos assistida en pacients restrictius

Ponent: Sra. Ana Balañà Corbero

H. del Mar

Ponent: Sr. Lluis Mateu Gómez

H. Universitari de Bellvitge

16:15 - 17:00 Trastorns respiratoris de la son en la insuficiència cardíaca: com els tractem ?

Moderador/a: Dra. Patricia Lloberes Canadell  

H. Universitari Vall d’Hebron

Ponent: Dra. Mª Jose Masdeu Margalef Contingut restringit als socis de la societat o filial Transtorns Respiratoris del son a la insuficiència cardíaca. Com els tractem?

H. Parc Taulí

17:00 - 17:30 Descans- cafè

17:30 - 18:15 ECOGRAFIA TORÀCICA. Implicacions diagnostiques i terapèutiques de l'ecografia toràcica en el pacient pneumològic.

Moderador/a: Dra. Ingrid Solanes Garcia  

H. de la Sta. Creu i Sant Pau

Ponent: Dr. Andres Briones Gómez  

Hospital Universitario La Fe (Valencia)

17:30 - 18:15 Oxigenoteràpia en el pacient amb IRA/IRC hodpitalitzat 'l'Oxigen com a medicació' - INFERMERIA I FISOTERÀPIA

Moderador/a: Sra. Isabel Díaz Martos  

H. Universitari de Bellvitge

Efectes beneficiosos i deleteris de l'oxigenoteràpia

Ponent: Dr. Manel Lujan Torné Contingut restringit als socis de la societat o filial Oxigenoteràpia en el pacient amb IRA/IRC hospitalitzat 'L'oxígen com a medicació'

H. Parc Taulí

Dispositius per l'administració d'oxigen (quins, quan i com?)

Ponent: Sr. Jose Mª Vázquez

H. Universitari de Bellvitge

18:15 - 19:00 El pulmó i l'alta muntanya. Fisiopatologia en situacions d'hipòxia i estrès.

Moderador/a: Dr. Xavier Muñoz Gall  

H. Universitari Vall d’Hebron

Ponent: Dr. Ricard Ramos Izquierdo  

H. Universitari de Bellvitge

18:15 - 19:00 Cures d'infermeria a les broncoscòpies: Sedació, preparació pacient (dejú), intimitat i tècniques invasives per broncoscòpia (vàlvules, criobiòpsia), manipulació de les mostres). - INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

Moderador/a: Sra. Laia Setó Gort  

H. Universitari de Bellvitge

Ponent: Sra. Ana Galera Inverno  

H. Parc Taulí

Ponent: Sra. Meritxell de la Hera Justicia  

H. Universitari de Bellvitge

19:00 - 20:00 Assemblea General Ordinaria

21:00 - 21:00 Sopar de la Diada

18-04-2015 | Universitat de Barcelona | Hospital Universitari Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat)

09:00 - 10:30 Sessió pòsters

Pòster MPOC

Moderador/a: Dra. Mª Pilar Ortega Castillo

H. de Mataró

Moderador/a: Dr. Joan Anton Lloret Queralto

H. de Viladecans

Pòsters ASMA

Moderador/a: Dr. Salvador Perelló Aragones

H. Joan XXXIII Tarragona

Moderador/a: Dr. Ricard Pifarré Teixido

H. Arnau de Vilanova. Lleida

Pòsters EPID

Moderador/a: Dra. Vanesa Vicens Zygmunt

H. Universitari de Bellvitge

Moderador/a: Dr. Ramón Orriols Martínez

H. Dr. Josep Trueta

Pòsters MISCEL·LANIA

Moderador/a: Dra. Elisaber Arellano Marcuello

H. de Sant Boi

Moderador/a: Dr. Enric Barbeta Sanchez

H. General de Ganollers

Pòsters INFERMERIA I FISIOTERÀPIA

Moderador/a: Dra. Antonia Llunell Casanovas

Consorcia Sanitari Terrassa

Moderador/a: Sra. Andrea Valiente Planas

H. Parc Taulí

18-04-2015 | Hotel Hesperia Tower | Gran Via, 144 (L’Hospitalet de Llobregat)

10:30 - 11:00 Descans- cafè

11:00 - 12:30 Presentació de Comunicacions i projectes de recerca finalitzats i dotats per la SOCAP. Sessió conjunta

Moderador/a: Dra. Antonia Llunell Casanovas  

Consorcia Sanitari Terrassa

Moderador/a: Sra. Andrea Valiente Planas  

H. Parc Taulí

12:30 - 14:00 Reptes en el tractament de l'ELA. Sessió conjunta

Moderador/a: Dra. Eva Farrero Muñoz  

H. Universitari de Bellvitge

Moderador/a: Sr. Lluis Mateu Gómez  

H. Universitari de Bellvitge

Intervenció terapèutica precoç: com, quan, té sentit?

Ponent: Dr. Antoni Anton Albisu Contingut restringit als socis de la societat o filial Intervenció terapèutica precoç: com, quan, té sentit?

H. de la Sta. Creu i Sant Pau

Maneig de les secrecions respiratòries, el problema de l'afectació bulbar.

Ponent: Sra. Julia Estela Esteve Contingut restringit als socis de la societat o filial Maneig de les secrecions en la ELA amb afectació Bulbar

H. Parc Taulí

El paper de suport psicològic en la presa de decisions.

Ponent: Sra. Mariona Riera

Fundació Miquel Valls

Ponent: Sra. Nuria Sala

Fundació Miquel Valls

14:00 - 14:00 Cloenda