Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 
39 Diada Internacional Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia. Leucèmia limfàtica crònica: present i futur

Divendres, 5 de juny de 2015 | 8:45h | Auditori - l'Acadèmia, Can Caralleu

05-06-2015 | Auditori

08:45 - 09:00 Introducció

Coordinador/a: Dr. Julio Delgado  

Hospital Clínic, Barcelona

Coordinador/a: Dra. Christelle Ferrà  

ICO-Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

09:00 - 11:00 Primera sessió: la biologia de la leucèmia limfàtica crònica

La LLC i el seu entorn: el paper del microambient

Ponent: Dra. Marta Crespo

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

El paisatge genètic de la LLC

Ponent: Dr. Xose S. Puente

Universidad de Oviedo

Cas clínic: L'aportació de las noves tecnologies a la pràctica clínica diària

Ponent: Dra. Sílvia Beà Bobet

Hospital Clínic, Barcelona

11:00 - 11:30 Pausa - Cafè

11:30 - 13:30 Segona sessió: pronòstic i complicacions

Citogenètica i FISH: encara tenen una funció?

Ponent: Dra. Blanca Espinet

Hospital del Mar-Parc de Salut Mar, Barcelona

Valor dels factors pronòstics clàssics en el moment actual

Ponent: Dra. Ana Muntañola

Hospital Mútua Terrassa, Terrassa

Cas clínic: Anèmia hemolítica autoimmune

Ponent: Dra. Carol Moreno obrir document Autoimmune hemolytic anemia in Chronic Lymphocytic Leukemia

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

13:30 - 14:30 Dinar de treball

14:30 - 17:00 Tercera sessió: tractament

Tractament de la LLC: la revolució que ja arriba

Ponent: Dra. Christelle Ferrà obrir document Tractament de la LLC: la revolució que ja arriba

ICO-Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

El rol del trasplantament al·logènic en el context dels nous fàrmacs

Ponent: Dr. Johannes Schetelig

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden

Cas clínic: Malalt d'alt risc

Ponent: Dr. Tomás García obrir document Cas Clínic

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida