Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Digestologia 
XXVIII Congrés de la Societat Catalana de Digestologia

Dies 24, 25 i 26 de gener de 2019| Palau de Congressos de Tarragona

obrir document Inscripcions
obrir document Abstracts
obrir document Programa
Contingut restringit als socis de la societat o filial Aldeguer_Estan totes les necessitats cobertes a la CU ?
Contingut restringit als socis de la societat o filial Calvet_Inhibidors de JAK: una nova manera de tractar la colitis ulcerosa
Contingut restringit als socis de la societat o filial Garcia_Bioimatge molecular in vivo per l'estudi experimental de les malalties digestives
Contingut restringit als socis de la societat o filial Guardiola_Com ens ajuden els biomarcadors? Monitorització estricta a través de biomarcadors
Contingut restringit als socis de la societat o filial Panes_Objectius terapèutics: Cal anar més enllà de la remissió clínica?
Contingut restringit als socis de la societat o filial Andrade_Drug-induced-Liver Injury (DILI)
Contingut restringit als socis de la societat o filial Vaquero_Pancreatitis autoinmune
Contingut restringit als socis de la societat o filial Esteve_Enteropatia autoimmune
Contingut restringit als socis de la societat o filial Martinez_Colonoscòpia
Contingut restringit als socis de la societat o filial Gilabert_Valor pronòstic de la combinació d'un nou test que quantifica la disbiosi (GA-map) amb la determinació de calprotectina fecal en la predicció de la recidiva de la malaltia inflamatòria intestinal
Contingut restringit als socis de la societat o filial Rivero_BECA PER A LA INICIACIÓ A LA RECERCA 2016 SOCIETAT CATALANA DE DIGESTOLOGIA
Contingut restringit als socis de la societat o filial Horta_Estudi pilot prospectiu aleatoritzat: Electroacupuntura vs. Sham pel tractament de la fatiga en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal quiescent
Contingut restringit als socis de la societat o filial Serra_Determinació de l'interval terapèutic d'adalimumab i desenvolupament d'un model farmacocinètic-farmacodinàmic d'individualització posològica
Contingut restringit als socis de la societat o filial Amador_FARMACOCINÈTICA DE L'ERTAPENEM A PLASMA I ASCITES EN PACIENTS CIRRÒTICS AMB PERITONITIS BACTERIANA ESPONTÀNIA
Contingut restringit als socis de la societat o filial Domenech_Tractament precoç amb biològics en la colitis ulcerosa…quan podríem plantejar-lo?
Contingut restringit als socis de la societat o filial Zabana_RISC D'INFECCIÓ A LA MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL
Contingut restringit als socis de la societat o filial Revuelto_ATEROMATOSIS SUBCLÍNICA TRAS LA ERRADICACIÓN DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C CON ANTIVIRALES DE ACCIÓN DIRECTA
Contingut restringit als socis de la societat o filial Alba Vargas_RESULTADOS DE LA COLONOSCOPIA CON SEDACIÓN ADMINISTRADA POR ENFERMERÍA Y SUPERVISADA POR EL MÉDICO ENDOSCOPISTA
Contingut restringit als socis de la societat o filial Serra_INCIDÈNCIA DE LA SÍNDROME D'INTESTÍ IRRITABLE POST-INFECCIOSA I DE TRANSTORNS FUNCIONALS DIGESTIUS DESPRÉS D'UN BROT DE GASTROENTERITIS PER NOROVIRUS
Contingut restringit als socis de la societat o filial Ariadna Aguila_Caracterització i factors de risc de les infeccions bacterianes per microorganismes multirresistents en pacients cirròtics
Contingut restringit als socis de la societat o filial Albert Garcia_Pròtesis d'aposició luminal en el drenatge biliar de patologia biliopancreàtica irresecable: experiència en centre terciari.
Contingut restringit als socis de la societat o filial E. Román_L'angle de fase determinat per impedància elèctrica és un factor predictiu d'hospitalització, caigudes i mortalitat en els pacients amb cirrosi
Contingut restringit als socis de la societat o filial Brullet_Qualitat en Endoscòpia Digestiva
Contingut restringit als socis de la societat o filial Alberca_INDICADORES DE CALIDAD EN CPRE
Contingut restringit als socis de la societat o filial Gloria Fernandez_Qualitat en gastroscòpia
Contingut restringit als socis de la societat o filial Anna Baiges_PAPER DEL DÈFICIT D'ANTITROMBINA EN LES TROMBOSIS ESPLÀCNIQUES
Contingut restringit als socis de la societat o filial Míriam Mañosa_Història natural de la recurrència postquirúrgica a llarg termini en pacients amb un primer control endoscòpic normal sota prevenció amb tiopurines
Contingut restringit als socis de la societat o filial Gonzalez_Subpoblacions limfocitàries T de memòria CD8 α4β7+ i CD8 β7+ circulants com biomarcadors precoços de resposta clínica a Vedolizumab en Colitis ulcerosa
Contingut restringit als socis de la societat o filial Marta Malagon_L'ús d'una nova signatura bacteriana fecal per a la personalització del seguiment de la síndrome de Lynch
Contingut restringit als socis de la societat o filial Francesc Bas_Lligadura amb banda sense resecció de tumors submucososde mida petita (estudi prospectiu multicèntric BANDING-TSM):Resultats preliminars a curt-mig termini
Contingut restringit als socis de la societat o filial Elisa Pose_ENSAYO CLÍNICO DE SEGURIDAD DE DOS DOSIS DE SIMVASTATINA, ASOCIADA CON RIFAXIMINA, EN PACIENTES CON CIRROSIS DESCOMPENSADA: LIVERHOPE SAFETY TRIAL
Contingut restringit als socis de la societat o filial Antoni Castells_Pla estratègic per a promoure l'equitat territorial en l'atenció digestològica a Catalunya
Contingut restringit als socis de la societat o filial Montserrat Andreu_Pla estratègic per la prevenció, tractament i control de les neoplàsies del còlon a Catalunya.
Contingut restringit als socis de la societat o filial Maria Esteve_PLA ESTRATÈGIC MII: Organització del terciarisme a Catalunya (2014-2018)
Contingut restringit als socis de la societat o filial Virginia Hernández-Gea_PLA ESTRATÈGIC MALALTIES VASCULARS HEPÀTIQUES: Homogeneïtzació del diagnòstic i tractament
Contingut restringit als socis de la societat o filial Isabel Graupera_PLA ESTRATÈGIC SOBRE FETGE GRAS NO ALCOHÒLIC DE LA SCD
Contingut restringit als socis de la societat o filial Laura Ruiz_Impacte de la implementació del Codi-HDA en els pacients que acudeixen a urgències amb una hemorràgia digestiva alta no varicosa
Contingut restringit als socis de la societat o filial Carolina Lozano_Utilitat de l'estudi de les subpoblacions limfocitàries en biòpsies duodenals en el diagnòstic de Malaltia Celiaca en pacients que segueixen dieta sense gluten
Contingut restringit als socis de la societat o filial Gerhard Jung_Síndrome de Poliposi Serrada
Contingut restringit als socis de la societat o filial Carlos Perez_Intervención educativa telefónica por enfermería de endoscopia digestiva. Impacto en la incomparecencia de la colonoscopia ambulatoria.
Contingut restringit als socis de la societat o filial Sainz_Característiques clíniques, requeriments terapèutics i evolució dels pacients amb malaltia de Crohn i afectació del tracte digestiu alt (estudi CROHNEX)
Contingut restringit als socis de la societat o filial Antonio Lopez_Trasplantament de microbiota fecal, l'utilitzarem en altres malalties digestives?
Contingut restringit als socis de la societat o filial Alex Soriano_Trasplantament de microbiotia fecal com a potencial estratègia per a la erradicació de microorganismes resistents
Contingut restringit als socis de la societat o filial Claudia Arajol_TRASPLANTAMENT DE MICROBIOTA FECAL EN LA INFECCIÓ PER CLOSTRIDIUM DIFFICILE. PRESENT I FUTUR.

24-01-2019 | Hall Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

09:00 - 10:00 Acreditació i lliurament documentació

24-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

10:00 - 12:00 24è Curs de Formació en Digestologia Malalties Immunitàries digestives i Autoimmunitat

Ponent: Dr. Raul Jesús Andrade Bellido  

Ponent: Dra. Beatriz Domínguez-Gil  

Ponent: Dra. Eva Vaquero Raya  

Ponent: Dra. Maria Esteve Comas  

24-01-2019 | Hall Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

12:00 - 12:30 Descans - Cafè - Visita Expositors

24-01-2019 | Auditori Eutyches | Palau de Congressos (Tarragona)

12:30 - 13:30 Simposi Paral·lel PFIZER - MII

Ponent: Dr. Jordi Guardiola Capón  

Ponent: Dr. Xavier Aldeguer Mante  

Ponent: Dr. Xavier Calvet Calvo  

24-01-2019 | Sala Genius | Palau de Congressos (Tarragona)

12:30 - 13:30 Visita Pòsters: MII + Endoscòpia + Oncologia + Func

24-01-2019 | Hall Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

13:30 - 14:30 Dinar Congrés

24-01-2019 | Sala Polivalent | Palau de Congressos (Tarragona)

13:30 - 14:30 Simposi Dinar JANSSEN

Ponent: Dr. Jordi Guardiola Capón  

Ponent: Dr. Rubén Francés Guarinos  

Ponent: Dra. Natàlia Borruel Sáinz  

Ponent: Dr. Xavier Calvet Calvo  

Ponent: Dr. Jordi Guardiola Capón  

24-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

14:30 - 16:30 Taller Videofòrum Endoscòpia

24-01-2019 | Auditori Eutyches | Palau de Congressos (Tarragona)

14:30 - 16:30 Curs Investigació Bàsica Translacional

24-01-2019 | Hall Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

16:30 - 17:00 Descans - Cafè - Visita Expositors

24-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

17:00 - 17:30 Documents de Posicionament

24-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

17:30 - 19:00 Presentació Beques atorgades

24-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

19:00 - 20:00 Simposi Paral·lel MSD - MII

24-01-2019 | Auditori Eutyches | Palau de Congressos (Tarragona)

19:00 - 20:00 Simposi Paral·lel ABBVIE - Hepatitis

25-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

08:00 - 09:30 Sessió de Comunicacions I

25-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

09:30 - 10:30 Simposi Paral·lel TAKEDA

25-01-2019 | Sala Genius | Palau de Congressos (Tarragona)

09:30 - 10:30 Visita Pòsters: Hepatitis + Cirrosi + Bàsic

25-01-2019 | Hall Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

10:30 - 11:00 Descans - Cafè - Visita Expositors

25-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

11:00 - 12:30 Sessió de Comunicacions II

25-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

12:30 - 14:00 Plans Estratègics

25-01-2019 | Sala Polivalent | Palau de Congressos (Tarragona)

14:00 - 15:30 Dinar

25-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

15:30 - 17:00 Sessió de Comunicacions III

25-01-2019 | Hall Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

17:00 - 17:30 Descans - Cafè - Visita Expositors

25-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

17:30 - 19:00 Simposi de Programa GE

25-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

19:00 - 20:00 Simposi Paral·lel GILEAD - Hepatitis

25-01-2019 | Auditori Eutyches | Palau de Congressos (Tarragona)

19:00 - 20:00 Simposi Paral·lel ABBVIE - MII

25-01-2019 | Sala Polivalent | Palau de Congressos (Tarragona)

21:00 - 24:00 Sopar Congrés

26-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

09:00 - 10:30 Sessió de Comunicacions IV

26-01-2019 | Hall Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

10:30 - 11:00 Descans - Cafè - Visita Expositors

26-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

11:00 - 11:30 Assemblea General

26-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

11:30 - 13:00 Simposi de Programa NORGINE

26-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

13:00 - 13:30 Sessió Comentada de Pòsters Seleccionats

26-01-2019 | Auditori August | Palau de Congressos (Tarragona)

13:30 - 14:00 Cloenda i Lliurament de Premis