Imprimir
imatge entitat
Societat Catalano-Balear de Cures Pal·liatives 
Celebració dels 30 anys de la SCBCP

Divendres, 31 de maig de 2019

31-05-2019 | - | - (-)

09:00 - 09:45 Recepció/Cafè

09:45 - 10:00 Benvinguda institucional

Presentador/a:  Josep Amorós Macau  

Representant Acadèmia Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears

Presentador/a:  Helena Camell Ilari  

Presidenta SCBCP

10:00 - 10:30 L'actualitat de la SCBCP ~ Pla estratègic

Presentador/a:  Junta SCBCP  

10:30 - 12:00 Els pulmons de la SCBCP: grups de treball

GRUP CIENTÍFIC

Ponent:  Joaquim Julià

GRUP QUALITAT

Ponent:  Neus Saiz Anton

GRUP PSICOLOGIA

Ponent:  Dolors Mateo Ortega

GRUP ANJANA

Ponent:  Gala Serrano

GRUP CURES PAL·LIATIVES RENALS

Ponent:  Anna Vidal Basalo

GRUP COMUNICACIÓ

Ponent:  Cristina Lasmarías Martínez

12:00 - 12:20 Descans

12:20 - 13:00 El futur de les cures pal·liatives des del punt de vista:

Institucional

Ponent:  Sebastià Santaeugènia Gonzàlez

Coneixement

Ponent:  Miquel Domènech

Presentació congrés 2020

13:00 - 13:30 Entrega beca SCBCP

13:00 - 13:30 Reconeixements

13:30 - 14:00 Vídeo “passat present i futur de la SCBCP”

14:00 - 14:00 Cloenda

14:00 - 17:00 Dinar