Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica 
XXVI Jornades de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

Divendres, 20 i dissabte, 21 d'octubre de 2017 | 13:00h | Auditori Caputxins, Figueres

20-10-2017 | Auditori Convent dels Caputxins | Carrer del Rec Arnau, 8 (Figueres)

13:00 - 13:30 Registre i lliurament de la documentació

13:30 - 15:00 Simposi-Lunch: PAPER DELS NOUS FÀRMACS EN LA TERAPÈUTICA DE LES INFECCIONS COMPLEX

Pseudomonas aeruginosa: importància de la multiresistència

Tractament de les infeccions greus produïdes per P. aeruginosa multiresistents

Noves oxazolidinones pel tractament de las infeccions per Grampositius

Nous fàrmacs per a millorar el pronòstic de la diarrea associada a Clostridium difficile

15:00 - 15:15 BENVINGUDA

15:15 - 16:45 Taula Rodona I: IMPLICACIÓ DELS ANIMALS EN LA TRANSMISSIÓ DE BACTERIS MULTIRRESISTENTS

Infeccions per MRSA en el bestiar porcí de l'àrea d'Osona. Transmissió a humans

Prevalença de bactèris multirresistents en animals i vies de transmissió a l'ésser humà

Animals d'ambient urbà com a reservoris de bacteris multirresistents

16:45 - 18:30 VISITA PÒSTERS - Cafè

18:30 - 20:00 Taula Rodona II: QUÈ HI HA DE NOU EN...? (ALGUNES INFECCIONS COMUNITÀRIES MOLT PREVALENTS) Contingut restringit als socis de la societat o filial Què hi ha de nou en ITS?

Infecció urinària

Malalties de transmissió sexual

Pneumònia adquirida a la comunitat

20:00 - 20:30 GRUP DE TREBALL D'HOSPITALS COMARCALS

21-10-2017 | Auditori Convent dels Caputxins | Carrer del Rec Arnau, 8 (Figueres)

09:00 - 10:30 Taula Rodona III: VACUNACIONS EN ADULTS. GRUPS DE RISC I RECOMANACIÓ VACUNAL

Vacuna antipneumocòcica

Vacuna de la grip en personal sanitari i altres grups de risc

Vacuna contra el virus de la varicel.la zòster

10:30 - 11:30 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Presentació i lliurament de premis

Reconeixements a la trajectòria professional dins la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica

11:30 - 12:00 Pausa – Cafè

13:00 - 13:30 SESSIÓ DE CLOENDA

13:30 - 15:00 Simposi-Lunch: ALTERNATIVES TERAPÈUTIQUES EN LA INFECCIÓ GREU: PAPER DE LA CEFTAROLINA

Context clínic de la pneumònia greu

Context clínic de la bacterièmia