Imprimir
imatge entitat
Societat Catalanobalear de Fisioteràpia 
XIV Congrés de la Societat Catalano - Balear de Fisioteràpia

Dissabte, 24 de novembre de 2018 |08:15h| Auditori | L'Acadèmia - Can Caralleu

24-11-2018 | Sala 1

11:00 - 12:00 Sessió de pòsters

24-11-2018 | Auditori

09:00 - 09:30 Inauguració oficial

Presentador/a: Sr. Manel Domingo  

Degà del CFC

Presentador/a: Sr. Fidel Sust Tena  

President de la SCBF

09:30 - 11:00 TAULA 1: La influència de l'exercici terapèutic

Moderador/a: Dra. Mariona Violán Fors  

Centre Mèdic Teknon, Barcelona

Ponent: Dr. Manuel Arroyo Morales  

Universitat de Granada, Granada

Ponent: Dr. Roberto Rabinovich  

11:00 - 11:30 Pausa - cafè

12:00 - 13:30 TAULA 2: La influència de l'exercici terapèutic

Moderador/a: Dra. Mariona Violán Fors  

Centre Mèdic Teknon, Barcelona.

Ponent: Sra. Pat Vidal Martí  

Ponent: Sra. Cristina Bravo Navarro  

14:00 - 15:00 Dinar

14:00 - 14:45 Workshop: Electroteràpia i Moviment

Ponent: Dr. Antoni Morral  

Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna - Universitat Ramon Llull

15:00 - 16:15 TAULA 3: L'abordatge multidisciplinari en l'exercici terapèutic

Moderador/a: Sra. Esther Mur Gimeno  

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Ponent: Dra. Montserrat Bellver Vives  

Unitat Assistencial i Preventiva de l'Esport UAPE-CAR, Sant Cugat del Vallès. Barcelona

Ponent: Sra. Mónica Solana  

Grup de Suport al Rendiment Esportiu (GAR) de la Reial Federación Espanyola de Natació.

Ponent: Dr. Bernard Buscà  

Universitat Ramon LLull, Barcelona.

Ponent: Sra. Saioa Segura  

Centre d'Atl Rendiment, Sant Cugat. Barcelona

Ponent: Sra. Maria Gilabert  

Psicòloga i Coach d'Empresa.

Ponent:  Erika Villaecija  

Nedadora espanyola d'estil lliure.