Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 
Diada Internacional de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia

Divendres, 3 de juny de 2016 |9:00-17:00| Auditori Can Caralleu

Coordinador/a: Dra. Anna Sureda Balari

Institut Català d'Oncologia - Hospital Duran i Renyals, Barcelona

Coordinador/a: Dr. Antonio Martínez Pozo

Hospital Clínic, Universitat de Barcelona

Ponent: Dra. Anna Cordeiro La via PIWI/piRNA: paper pronòstic del piR-651 en el Limfoma de Hodgkin clàssic - obrir document Cordeiro203Jun16.pdf

Observacions: SECRETARIA TÈCNICA
Cristina Rey
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
C/ Major de Can Caralleu, 1-7
08017 - Barcelona
Telf. 93.203.07.56
cristinarey@academia.cat

03-06-2016 | Auditori

09:00 - 11:00 La biologia del limfoma de Hodgkin

Moderador/a: Dr. Antonio Martínez Pozo  

Hospital Clínic, Universitat de Barcelona

Moderador/a: Dr. Salomé Martínez González  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Patobiologia del limfoma de Hodgkin

Ponent: Dr. Ralff Kuppers obrir document Pathobiology of Hodgkin lymphoma

Institute of Cell Biology Faculty of Medicine University of Duisburg-Essen, Germany

Epigenètica del limfoma de Hodgkin

Ponent: Dr. Alfons Navarro Ponz obrir document Epigenetics in Hodgkin lymphoma: a non-coding RNA point of view

Universitat de Barcelona

Panorama mutacional del limfoma de Hodgkin

Ponent: Dr. Juan Fernando Garcia obrir document Mutational Landscape of Hodgkin Lymphoma

MD Anderson Cancer Center, Madrid

11:00 - 11:30 Pausa - Cafè

11:30 - 13:30 Tractament del limfoma de Hodgkin

Moderador/a: Dra. Anna Sureda Balari  

Institut Català d'Oncologia - Hospital Duran i Renyals, Barcelona

Moderador/a: Dr. Juan Manuel Sancho Cia  

Institut Català d'Oncologia - Hospital Universitari Germans Tries i Pujol

Teràpia de primera línia pel limfoma de Hodgkin: el PET-guided approach

Ponent: Dr. Martin Hutchings

Copenhagen University Hospital, Denmark

Paper del trasplantament de progenitors hemopoètics en l'era dels nous fàrmacs

Ponent: Dra. Carmen Martínez de Pancorbo obrir document Paper del trasplantament de progenitors hematopoètics en el tractament del limfoma de Hodgkin l'era dels nous fàrmacs

Hospital Clínic, Barcelona

Noves teràpies en el limfoma de Hodgkin en recaiguda o refractari

Ponent: Dra. Eva Domingo Domènech

Hospital Català d'Oncologia, Hospital Duran y Renyals, Barcelona

13:30 - 13:45 Presentació oral de la millor comunicació

13:45 - 14:45 Dinar de treball

14:45 - 16:30 Limfoma de Hodgkin en contextes clínics especials

Moderador/a: Dra. Anna Sureda Balari  

Istitut Català d'Oncologia - Hospital Duran y Renyals, Barcelona

Moderador/a: Dr. Javier Briones Meijide  

Hospital de Sant Pau, Barcelona

Limfoma de Hodgkin en malalts VIH

Ponent: Dra. Silvia Montoto

Barts and the London NHS trust, Londres

Limfoma de Hodgkin en nens i adolescents

Ponent: Dra. Montserrat Torrent Español

Hospital de Sant Pau, Barcelona

Limfoma de Hodgkin en la gent gran

Ponent: Dr. Andrés López Hernández

Hospital General Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

16:30 - 17:00 Conclusions i Cloenda

Ponent: Dra. Anna Sureda Balari  

Institut Català d'Oncologia - Hospital Duran i Renyals, Barcelona

Ponent: Dr. Antonio Martínez Pozo  

Hospital Clínic, Universitat de Barcelona