Imprimir
imatge entitat
Societat Catalanobalear de Cirurgia Màxil.lofacial i Oral 
XXV Congrés de la Societat Catalano Balear de Cirugia Oral i Maxil.lofacial
Avenços en el tractament del càncer de la cavitat orofaríngea

27 i 28 de gener de 2017 | Col.legi de Metges de Barcelona

27-01-2017 | Col.legi de Metges de Barcelona | Passeig Bonanova,47 (Barcelona)

08:00 - 08:30 Entrega Documentació

08:45 - 09:00 Presentació del Congrés

Presentador/a: Dr. Antoni Marí Roig  

Hospital Universitari de Bellvitge

Presentador/a: Dr. Javier Mareque Bueno  

President de la Societat Catalano Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral

09:00 - 09:30 Big-data en el càncer de cap i coll

Ponent: Dra. Josepa Ribes Contingut restringit als socis de la societat o filial BIG DATA EN EL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

Coordinadora Registre de Càncer de Catalunya. Pla Director d'Oncologia

09:30 - 10:00 VPH i càncer de cap i coll. Una epidèmia per arribar?

Ponent: Dra. Laia Alemany Contingut restringit als socis de la societat o filial VPH i càncer de cap i coll. Una epidèmia per arribar?

ICO. Unitat d'Infeccions i Càncer. Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer

10:00 - 10:30 Mecanismes de metàstasis limfàtiques en el carcinoma escatós de cavitat oral

Ponent: Dra. Glòria Pascual Angulo Contingut restringit als socis de la societat o filial Mechanisms of lymphatic metastases in squamous cell carcinoma of the oral cavity

IRB Barcelona. Stem Cell and Cancer Group

10:30 - 11:00 Teràpia personalitzada e immunoteràpia. La tenim disponible a la clínica?

Ponent: Dr. Ricard Mesia Nin Contingut restringit als socis de la societat o filial Teràpia personalitzada i immunoteràpia. La tenim disponible a la clínica?

Institut Català d'Oncologia

11:00 - 11:30 Pausa Café

11:25 - 14:00 Moderadors de sessió

Moderador/a: Dr. Javier González Lagunas  

Moderador/a: Dr. Carlos Arranz Obispo  

11:30 - 12:00 El cost-eficiència del tractament del càncer de cap i coll

Ponent: Dr. José Luis Gutiérrez Pérez Contingut restringit als socis de la societat o filial COSTE-EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO DEL CANCER ORAL EN EL SSPA: DE LA CONTABILIDAD ANALITICA A LA ECONOMIA DE LA SALUD EN LAS MANOS DEL CIRUJANO

Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) Intercentros de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. ExGerente del SAS

12:00 - 12:40 Quina és la millor prova d'imatge per estatificar el carcinoma escatós del cap i coll

PET

Ponent: Dr. Alejandro Fernández Leon Contingut restringit als socis de la societat o filial Quina és la millor prova d'imatge per estadificar el carcinoma escatós de cap i coll: PET-TC? (T amb afectació òssia, No vs N+, M0 vs M1, valoració de resposta)

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

RMN-TC

Ponent: Dra. Mònica Cos Domingo Contingut restringit als socis de la societat o filial QUINA ÉS LA MILLOR PROVA D'IMATGE PER ESTADIFICAR EL CA ESCATÓS DE CAP I COLL?

IDI.Hospital Universitari de Bellvitge

12:40 - 13:20 El Coll N0. Observació, biòpsia dek gangli sentinella i buidatge ganglionar

Ponent: Dr. Ramón Sieira Gil  

Hospital Clínic de Barcelona

Ponent: Dr. Òscar Escuder de la Torre  

Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell

13:20 - 14:00 TORS en el tractament del carcinoma escatós d'orofaringe

Ponent: Dr. Balazs B. Lörincz  

14:00 - 15:00 Dinar

15:00 - 16:00 Comunicacions Lliures

Moderador/a: Dr. Ramón Ventín Palacín  

Moderador/a: Dr. Manel Gorina Faz  

16:00 - 17:00 Desescalament en el tractament del càncer d'orofaringe VPH+?

Ponent: Dr. Balazs B. Lörincz  

University Medical Center Hamburg-Eppendorf Department of Otoralyngology, Head & Neck urgery an Oncology

A favor

Ponent: Dra. Miren Taberna Sanz Contingut restringit als socis de la societat o filial ¿Desescalamiento en el tratamiento del cáncer de orofaringe VPH+?

Institut Català d'Oncologia, Hospitalet Llobregat

En contra

Ponent: Dr. Jordi Giralt Contingut restringit als socis de la societat o filial Desescalament en el tractament del càncer d'orofaringe VPH+

Hospital Universitari Vall d'Hebron

16:55 - 19:00 Moderadors de sessió

Moderador/a: Dra. Sílvia Vázquez  

Moderador/a: Dr. Joan Grau Cases  

17:00 - 17:30 Cirurgia oncològica assistida mitjançant navegació

Ponent: Dra. Socorro Bescós Atin  

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona

17:30 - 18:00 Resultats del rescat quirúrgic després de tractament amb quimioradioteràpia

Ponent: Dr. Aleix Rovira Casas  

Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell

18:00 - 18:30 Indicacions, tècniques i resultats en la reconstrucció de glosectomies totals

Ponent: Dr. Javier Rodríguez Fernández  

Hospital Joan XXIII, Tarragona

18:30 - 19:00 Discussió

28-01-2017 | Col.legi de Metges de Barcelona | Passeig Bonanova,47 (Barcelona)

09:00 - 10:00 Comunicacions lliures

Moderador/a: Dr. Antonio Vázquez Rodríguez  

Moderador/a: Dr. Miquel Valldosera Roselló  

10:00 - 11:00 Tractament de l'osteoradionecrosi mandibular segons la teoria fibroatròfica. El protocol PENTOCLO

Ponent: Sra. Sylvie Delanian  

Practicien Hospitalier. Radiopathologie-Fibrose Oncologie-Radiothérapie. Hóspital Saint Louis. París

Presentador/a: Dr. Josep Pericot Ayats  

11:00 - 11:30 Pausa café

11:25 - 13:15 Moderadors de sessió

Moderador/a: Dr. Juan Antonio Hueto Madrid  

Moderador/a: Dr. Jose Ignacio Iriarte Ortabe  

11:30 - 11:45 Noves tècniques en la reconstrucció mandibular

Ponent: Dr. Antoni Marí Roig  

Hospital Universitari de Bellvitge

12:00 - 12:40 Innovacions en la reconstrucció del maxil.lar superior

Ponent: Dr. Frank Hölzle  

Director Departament of oral maxillofacial surgery. Uniklinik RWTH Aachen, Germany

12:40 - 13:15 Reconstrucció implantosoportada en pacients oncològics. Implants convencionals i zigomàtics

Ponent: Dr. Gerardo Pellegriino  

University of Bologna, Italy

13:15 - 14:00 Confèrencia Magistral. Una visió global del càncer de cavitat oral

Ponent: Dr. Julio Acero Sanz  

President del IAOMS , jefe de servicio de cirugia maxilofacial del Hospital Ramón y Cajal y Hospital Universitario Puerta de Hierro

Presentador/a: Dr. Guillem Raspall Martin  

14:00 - 14:00 Cloenda