Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica 
XII Curs de donació i trasplantament d'òrgans en Medicina Intensiva

Dimecres 22 i dijous 23 de gener de 2020| Parc Tecnològic de Girona

22-01-2020 | Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona | Carrer Pic de Peguera, 15 (17003 Girona)

08:30 - 09:00 Entrega de documentació

09:00 - 09:15 Inauguració del Curs

09:15 - 10:00 Model organitzatiu Espanyol per a l'obtenció d'òrgans i trasplantament

10:00 - 11:00 Futilitat, limitació del tractament de suport vital i donació. Aspectes ètics en la donació i trasplantament

Ponent: Dra. Begoña Román Maestre  

11:00 - 11:30 Procés de donació avui: ME,CIOD,DAC...On som?

Ponent: Dra. Núria Masnou Burralló  

11:30 - 12:00 Pausa- Cafè

12:00 - 12:30 Diagnòstic clínic, instrumental i legal de la mort encefàlica

Paper del DTC com a eina pronòstica i diagnòstica

Ponent: Dr. Pere Cardona Portela

12:30 - 13:00 Factors pronòstics d'evolució a mort encefàlica, ajudant a decidir en CIOD

Discussió de "casos tipus"

Ponent: Dra. Yolanda Silva Blas

13:00 - 13:45 Manteniment general del donant d'òrgans guiat per objectius: END POINTS MANAGEMENT

Ponent: Dra. Maria Bodí Saera  

13:45 - 15:00 Dinar

15:00 - 20:00 Tallers simultanis

1. Taller de mort encefálica- Doppler transcranial

Ponent: Dra. Yolanda Silva Blas

Ponent: Dr. Pere Cardona Portela

2. Taller de selecció del donant

Ponent: Dra. Josep Trenado Alvarez

Ponent: Dra. Alberto Sandiumenge Camps

3. Taller de manteniment del donant d'òrgans

Ponent: Dra. Adriana Sánchez

Ponent: Dr. Miquel Morales

Ponent: Dra. Mariona Badia Castelló

20:00 - 20:00 Clausura

23-01-2020 | Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona | Carrer Pic de Peguera, 15 (17003 Girona)

09:15 - 10:00 Avaluació del potencial donant d'òrgans i teixits Noves atribucions relacionades amb la Coordinació de trasplantament: RD 2012, traçabilitat i biovigilància

Ponent: Dra. Maria Dolores Bosque Cebolla  

10:00 - 11:00 Circuits de col·laboració en la detecció de possibles donants: participació de les unitats d'urgència i unitats d'ictus

Visió del metge d'urgències

Ponent: Dra. Ketty Irene Torres

Visió del intensivista

Ponent: Dra. Adriana Sánchez

Visió del coordinador

Ponent: Dra. Maria Dolores Bosque Cebolla

11:00 - 12:00 Donació en asistòlia tipus III

Ponent: Dr. José María Manciño Contreras  

Diagnòstic mort per criteris cardiocirculatoris (RD 28 desembre 2012)

Protocol donació en asistòlia controlada: model extracció superràpida vs model perfusió-comparació de resultats

12:00 - 12:20 Pausa- Cafè

12:20 - 13:20 Extracció multiorgànica.

Organització i procediment donació ME

Ponent: Dra. Laura Lladó Garriga

Organització i procediment DAC

Ponent: Dra. Leire Sánchez Corujo

13:20 - 14:00 Postoperatori immediat, punts clau en el maneig

Trasplantament cardíac

Ponent: Dr. Juan Carlos López Delgado

Trasplantament hepàtic

Ponent: Dr. Francesc Xavier Nuvials Casals

Trasplantament pulmonar

Ponent: Dra. Judit Sacanell Lacasa

14:00 - 15:30 Dinar

15:30 - 16:30 Comunicació de males notícies. Entrevista clàssica vs entrevista prèvia. diferències clau

Ponent: Dra. Teresa Pont Castellana  

16:30 - 19:30 Tallers simultanis

1. Entrevista de donació, simulació

Ponent: Dr. Josep Maria Alcoverro Pedrola

Ponent: Dra. Teresa Pont Castellana

2. Resolució de conflictes

Ponent: Dra. Núria Masnou Burralló

Ponent: Dra. Adriana Sánchez

3. Gestió del risc

Ponent: Dra. Aurora Navarro

Ponent: Dra. Elisabeth Navas Moya

19:30 - 19:30 Clausura