Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Pneumologia 
XXXVIII Diada Pneumològica

Dijous 18, divendres 19 i dissabte 20 de març de 2021 | On-line

18-03-2021 | 07:00 - 08:00 | On line | . (.)

18-03-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 1

18-03-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 2

18-03-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 3

19-03-2021 | Sala 1

09:00 - 10:00 TAULA INFECCIONS

Moderador/a:  Jordi Dorca Sargatal  

Moderador/a:  Malú de Souza Galvão  

Infeccions per micobacteris no tuberculosos. Un problema creixent?

Ponent:  Marisol Dominguez Alvarez

Noves eines de tractament en la tuberculosi pulmonar: projecte SMA-TB

Ponent:  Cristina Vilaplana

10:00 - 11:00 TAULA SON

Moderador/a:  Olga Parra  

Moderador/a:  Salvador Perelló Aragones  

Relació de la SAHS amb la disfunció vascular

Ponent:  Mª Jose Masdeu Margalef

És possible el diagnòstic del SAHOS a atenció primària?

Ponent:  Eric Rojas Calvera

11:30 - 12:30 TAULA TABAQUISME

Moderador/a:  Maria Victoria González  

Moderador/a:  Maite Casamitjà  

Noves formes de tabaquisme i efecte de l’exposició al tabac residual (TackSHS project)

Ponent:  Esteve Fernández Muñoz

Consell antitabac: On estem i cap a on anem. L’hospitalització un moment clau

Ponent:  Montserrat Adell Nolla

12:30 - 13:30 TAULA OXIGENOTERÀPIA

Moderador/a:  Eva Farrero  

Moderador/a:  Sandra Marin Arguedas  

Nous reptes de l’oxigenoteràpia en les malalties no MPOC

Ponent:  Jacobo Sellarés Torres

Oxigenoteràpia d’alt flux en l’agudització de la MPOC

Ponent:  Oriol Roca Gas

13:30 - 14:00 Inauguració Oficial

14:00 - 15:15 Descans

14:00 - 15:15 Descans

15:15 - 16:00 CURAR, ALLEUGERIR O REHABILITAR

Moderador/a:  Marc Bonnin viaplana  

Moderador/a:  Gladis Sabater Talaverano  

16:00 - 17:00 TAULA INTERSTICIALS

Moderador/a:  Saioa Eizaguirre  

Moderador/a:  Karina Portillo Carroz  

Criobiòpsia en el diagnòstic de la MPID

Ponent:  Diego Castillo Villegas

Tractaments de la MPID associada a les malalties autoimmunitàries

Ponent:  Anna Villar Gomez

17:30 - 18:00 TAULA ASMA

Moderador/a:  Carlos Martínez Rivera  

Moderador/a:  Ana Lapuente Torrens  

Asma bronquial, contaminació ambiental i canvi climàtic

Ponent:  Mª Jesus Cruz Carmona

Posicionament dels diferents monoclonals en asma

Ponent:  Ebymar Arismendi

19-03-2021 | Sala 2

09:00 - 10:00 EVOLUCIÓ EN L’ATENCIÓ AL MALALT RESPIRATORI

Moderador/a:  Marta Gironès Nogué  

Moderador/a:  Dani Martí Romeu  

Noves teràpies inhalades (dispositius)

Ponent:  Núria Seijas Babot

De la complexitat del pacient respiratori crònic al pacient amb COVID

Ponent:  Meritxell Peiró Fabregas

Evolució de la rehabilitació respiratòria

Ponent:  Ane Arbillaga Etxarri

10:00 - 11:00 ECOGRAFIA TORÀCICA. QUÈ, COM I QUAN

Moderador/a:  Ricard Castro Prat  

Moderador/a:  Eduard Barrio Herraiz  

Bases de l’ecografia toràcica

Ponent:  Felip Andreo Garcia

Aplicació de l’ecografia en la fisioteràpia respiratòria

11:00 - 11:30 Descans

11:30 - 12:30 TAULA TABAQUISME

Moderador/a:  Maria Victoria González  

Moderador/a:  Maite Casamitjà  

Noves formes de tabaquisme i efecte de l’exposició al tabac residual (TackSHS project)

Ponent:  Esteve Fernández Muñoz

Consell antitabac: On estem i cap a on anem. L’hospitalització un moment clau

Ponent:  Montserrat Adell Nolla

12:30 - 13:30 ABORDATGE OPERATORI DEL PACIENT ONCOLÒGIC

Moderador/a:  D.F. Enric Boyer Muñoz  

Moderador/a:  Margarita Castro Jimenez  

Teràpia física immediata

Ponent:  Anael Barberan

Cures i educació sanitària

Ponent:  Cristina Subirana Ferrés

13:30 - 14:00 Inauguració Oficial

14:00 - 15:15 Descans

15:15 - 16:00 CURAR, ALLEUGERIR O REHABILITAR

Moderador/a:  Gladis Sabater Talaverano  

Moderador/a:  Marc Bonnin viaplana  

Ponent:  Rosa Güell Rous  

16:00 - 17:00 ESFORÇ I ACTIVITAT FÍSICA

Moderador/a:  Mireia Baiges Badia  

Moderador/a:  Aida Monge Esqué  

Bases de l’ergometria

Ponent:  Anna Rodo Pin

Activitat física més enllà de l’MPOC

Ponent:  Elena Gimeno Santos

17:00 - 17:30 Descans

17:30 - 18:10 INFERMERIA

Moderador/a:  Marian Gimeno Peribañez  

Aparells teràpia inhalada

Ponent:  Sally Santiesteve

Capnògraf

Ponent:  Marta Monso Escobar

18:10 - 18:30 FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA

Moderador/a:  Gerard Muñoz Castro  

Ecografia diafragmàtica

Ponent:  Antonio Rios Cortés

Maneig via aèria superior

Ponent:  Ana Balañà Corbero

19-03-2021 | 08:00 - 20:00 | Sala 3

20-03-2021 | Sala 1

09:00 - 11:00 MATINAL COVID-19

Moderador/a:  Albert Sánchez Font  

Moderador/a:  Oriol Sibila  

Les TRNI en el pacient amb COVID-19. Projecte CATCOVID

Paper de la broncoscòpia durant la pandèmia per COVID-19

Seguiment i tractament de les seqüeles post-COVID-19

10:30 - 11:00 Descans

11:00 - 11:30 TAULA RODONA: LES UCRIS PNEUMOLÒGIQUES. HAN VINGUT PER QUEDAR-SE?

Moderador/a:  Jaume Ferrer Sancho  

11:30 - 12:00 LA PNEUMOLOGIA POST COVID-19. I ARA QUÈ?

Moderador/a:  Ramón Orriols Martínez  

Moderador/a:  Ramón Orriols Martínez  

13:00 - 13:30 CANVI CLIMÀTIC, SALUT RESPIRATÒRIA I PANDÈMIES

20-03-2021 | Sala 2

08:00 - 15:00 TICS EN PNEUMOLOGIA

Moderador/a:  Dan Sanchez Berenguer  

Noves tecnologies i apps en la pneumologia

E-Health i medicina respiratòria

09:00 - 10:30 Programa d’Infermeria / Fisioteràpia Respiratòria

Moderador/a:  Albert Sánchez Font  

Moderador/a:  Oriol Sibila  

Ponent:  Maria Molina Molina  

Ponent:  Alfons Torrego Fernandez  

Les TRNI en el pacient amb COVID-19. Projecte CATCOVID

Ponent:  Sergi Marti Beltran

Ponent:  Sergi Marti Beltran

Paper de la broncoscòpia durant la pandèmia per COVID-19

Ponent:  Alfons Torrego Fernandez

Seguiment i tractament de les seqüeles post-COVID-19

Ponent:  Maria Molina Molina

10:30 - 11:00 Descans - Cafè

11:00 - 11:30 TAULA RODONA: LES UCRIS PNEUMOLÒGIQUES. HAN VINGUT PER QUEDAR-SE?

Moderador/a:  Jaume Ferrer Sancho  

Ponent:  Joan Ramon Badia  

Ponent:  Manel Lujan Torné  

Ponent:  Ana Córdoba Izquierdo  

Ponent:  Manel Lujan Torné  

Ponent:  Ana Córdoba Izquierdo  

11:30 - 12:00 LA PNEUMOLOGIA POST COVID-19. I ARA QUÈ?

Ponent:  Sonia Abilleria Castells  

Ponent:  Antoni Rosell Gratacos  

Ponent:  Enric Barbeta Sanchez  

Ponent:  Sonia Abilleria Castells  

Ponent:  Joan Ramon Badia  

Ponent:  Antoni Rosell Gratacos  

Ponent:  Enric Barbeta Sanchez  

12:00 - 13:00 TICS EN PNEUMOLOGIA

Moderador/a:  Dan Sanchez Berenguer  

Noves tecnologies i Apps en pneumologia

Ponent:  Noé Garin Escrivà

E-Health i medicina respiratòria

Ponent:  César Morcillo Serra

Ponent:  César Morcillo Serra

13:00 - 13:30 CANVI CLIMÀTIC, SALUT RESPIRATÒRIA I PANDÈMIES

Moderador/a:  Marc Bonnin viaplana  

Moderador/a:  Gladis Sabater Talaverano  

Moderador/a:  Marc Bonnin viaplana  

Moderador/a:  Gladis Sabater Talaverano  

Ponent:  Josep Mª Antó Boqué  

Ponent:  Josep Mª Antó Boqué  

20-03-2021 | 08:00 - 15:00 | Sala 3