Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia 
23è Congres SCGiG

Dies 19 i 20 d'octubre de 2017|09:00h|Acadèmia Can Caralleu

19-10-2017 | Auditori

08:30 - 08:45 Registre i recollida de la documentació

08:45 - 09:00 Inauguració

Presentador/a: Sra. Laia Ortiz Castellví  

Tinentad'Alcaldessa de l'Ajuntament de Barcelona

Presentador/a: Dr. Domingo Ruiz  

President de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Presentador/a: Dr. Ramon Cristòfol Allué  

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

09:00 - 09:45 Conferència inaugural. Les Unitats de subaguts, dispositiu basat en la gestió o en les persones?

Moderador/a: Dr. Domingo Ruiz  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Perspectiva des de les unitats de subaguts

Ponent: Dr. Marco Inzitari

Parc Sanitari Pere Virgili

Perspectiva des dels hospitals d'aguts

Ponent: Dr. Jordi Mascaró Lamarca

Hospital de la Santa Crei i Sant Pau

09:45 - 11:00 Simposi/Taller. Patologia Esofàgica

Moderador/a: Dr. Josep Martos  

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

Trastorns de la funcionalitat esofàgica

Ponent: Dr. Fermín Mearín Manrique

Hospital Mèdic Teknon

11:00 - 11:00 Coffee break

19-10-2017 | Sala 1

09:45 - 11:00 Taller de Sondatge Urinari

19-10-2017 | Sala 3

09:45 - 11:00 Simposi/Taller. Insufiència Cardíaca

Moderador/a: Dr. Domingo Ruiz  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Ponent: Dr. David Chivite  

Hospital Universitari de Bellvitge

Ponent: Dra. Dra Cristina Roqueta Guillén  

Hospital del Mar - Parc de Salut MAR

19-10-2017 | Auditori

11:30 - 12:45 Taula 1. Atenció a Urgències

Moderador/a: Dr. Nicolás Morón Carande  

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

Grans expedicions 2017: anar a urgències... i no reconsultar

Ponent: Dra. Laura Robles

Hospital de Figueres - Fundació Salut Empordà

Implementación de una Unidad de Geratría Multidisciplinar en Urgencias: 12 años de experiencia

Ponent: Dra. Ana Vena Martínez

Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Fibril·lació auricular de debut

Ponent: Dra. Irma Molina

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

12:45 - 14:00 Taula 2. Atenció a Aguts

Moderador/a: Dr. Josep Martos  

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

Unitat de geriatria d'aguts. Més llum que ombres

Ponent: Dr. Ramon Cristòfol Allué

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

L'atenció geriàtrica als pacients fràgils a l'hospital d'aguts: problema o oportunitat?

Ponent: Dr. Jordi Amblàs Novellas

Hospital Universitari de Vic

Pneumònies

Ponent: Dra. Olga Torres Bonafonte

Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau

19-10-2017 | Sala 8

15:00 - 16:00 Comunicacions 2

Moderador/a: Dr. Cesar Obiol Madrid  

Hospital Mare de Déu de la Mercè, Germanes Hospitalàries

19-10-2017 | Sala 3

15:00 - 16:00 Comunicacions 1

Moderador/a: Dra. Olga Vázquez Ibar  

Hospital del Mar - Parc de Salut MAR

19-10-2017 | Auditori

16:00 - 17:15 Taula 3. Atenció a unitats de mitja estada: evolució i actualitat

Moderador/a: Dr. Ramon Miralles Basseda  

Hospital del Mar - Parc de Salut MAR

Coffee break

Experiència assistencial i gestió

Ponent: Dra. Laura-Mònica Pérez Bazán

Parc Sanitari Pere i Virgili

Evolución del perfil del paciente en las Unidades de Media Estancia

Ponent: Dr. Pablo Alcalde

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Rehabillitació

Ponent: Dra. María Costea Marqués

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

17:30 - 18:45 Taula 4. Atenció centrada en la persona en les unitats sense ingrés

Moderador/a: Dr. Sami Loutfi Jodrà  

Consorci Sanitari de Terrassa

Hospital de dia en context hospitalari. Experiencia de 20 anys

Ponent: Dra. Esther Francia

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Hospitalització domiciliària, present i futur

Ponent: Dr. Miquel Angel Mas

Badalona Serveis Assistencials

Ús de tractament ambulatori de la ferroteràpie parenteral en ancians amb anèmia

Ponent: Dr. Emili Sacanella Meseguer

Hospital Clínic

18:45 - 20:00 Taula 5. Abordatge a la complexitat a la residència. Avançat cap a un model d'atenció integrada

Moderador/a: Dr. Xavier Valldeperas Andújar  

Grup Mutuam

Atenció centrada en la persona: drets i deures

Ponent: Dra. Maria-Cinta Pascual Montañés

Associació Catalana de Recursos Assistencials

Adequació de prescripcions farmacològiques i derivacions a hospital d'aguts

Ponent: Dra. Anna Renom Guiteras

Hospital del Mar- Parc de Salut MAR

Equips d'atenció a les residències: abordatge integral de la complexitat

Ponent: Dra. Maria-Rosa Planesas Colomer

Direcció Tècnica dels Equips d'Atenció Residencial, Grup Mutuam

20-10-2017 | Auditori

11:00 - 12:00 Taula 6. Atenció a la comunitat

Moderador/a: Dr. Emili Burdoy Joaquin  

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

Coffee break

Maneig comunitari del pacient gran

Ponent: Dra. Marta Navarro

Metgesa de familia. EAP Borrell. CAPSE

Construim un model d'atenció integrada per persones ateses a domicili

Ponent: Dr. Joan Carles Contel

Membre PPAC i PIAISS

Adequació farmacèutica. Estudi REMEI

Ponent: Dr. Lluís Campins Bernadàs

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

11:00 - 12:00 Simpòsium/Tallers

Ponent: Dr. Álvaro Casas Herrero  

Geriatria. Complejo Hospitalario de Navarra. President de la SEMEG

20-10-2017 | Sala 3

11:00 - 12:15 Simpòsium/Tallers. Deteriorament cognitiu lleu

Moderador/a: Dr. Domingo Ruiz  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Ponent: Dr. Francesc Formiga  

Hospital Universitari de Bellvitge

20-10-2017 | Sala 9

11:00 - 12:15 Aula de comunicació.

Ponent: Dr. Jordi Rubio Navarro  

Ballesol Fabra i Puig

Ponent: Dra. Fátima Aniagua Urbano  

Ballesol Fabra i Puig

20-10-2017 | Auditori

12:15 - 13:30 Espai Societat

Moderador/a: Dr. Domingo Ruiz  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Dinar

15:00 - 16:15 Grups de treball

Introductor/a: Dr. Joan Serra Moscoso  

Hospital Asil de Granollers

Grup Ortogeriatria

Ponent: Dra. Anabel Llopis Calvo

Hospital de Mataró i Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena - Consorci Sanitari del Maresme

Grup Infermeria Geriàtrica

Ponent: Dra. Mercedes Garcia Granados

Grup de Demències

Ponent: Dra. Maria-José Robles Rayas

Hospital del Mar - Parc de Salut MAR

Grup d'Oncogeriatria

Ponent: Dra. Eva Bustamante Maldonado

ALTHAIA - Xarxa Assistencial Universitària de Manresa

Grup de Malalties infeccioses en geriatria

Ponent: Dr. Ignasi Saez

Final de vida

Ponent: Dra. Anna Renom Guiteras

Hospital del Mar

16:15 - 16:35 AQuAS

Moderador/a: Dr. Marco Inzitari  

Parc Sanitari Pere Virgili

Ponent: Dra. Anna Garcia Altés  

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya

16:35 - 17:00 Conferència de clausura

Moderador/a: Dr. Domingo Ruiz  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Ponent: Dr. Sebastià Santaeugènia Gonzàlez  

Director de Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

17:00 - 17:15 Lliurament de premis i beca Vicens Mercader

Presentador/a: Dr. Ramon Cristòfol Allué  

Hospital de Mataró - Consorci Sanitari del Maresme

Presentador/a: Dr. Domingo Ruiz  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau