Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia 
VIè Curs d'eritropatologia

Dijous, 15 i dijous 29 de novembre de 2018

15-11-2018 | Hotel H10 Casanova | Gran Via de les Corts Catalanes, 559 (Barcelona)

17:00 - 17:10 Presentació curs i jornada

Presentador/a:  David Benéitez Pastor  

Unitat Eritropatologia, Servei Hematologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

Presentador/a:  Albert Altés Hernández  

Cap de Servei Hematologia, Fundació Altahia, Manresa

17:10 - 17:45 Enzimopaties. Situació actual del Dèficit de PK

Ponent:  David Benéitez Pastor  

Unitat Eritropatologia, Servei Hematologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

17:45 - 18:20 Maneig clínic de les AHAI

Ponent:  Inés Hernández Rodríguez  

Servei d’Hematologia i Hemoteràpia, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

18:20 - 18:55 Introducció a teràpies gèniques. Paper en el àmbit de la eritropatologia

Ponent:  Adoración Blanco  

Unitat Genètica Molecular Hematològica, Servei Hematologia, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

18:55 - 19:30 EuroBloodNet. Improvement in clinical patient management

Ponent:  Victoria Gutiérrez Valle  

Unitat Malalties hematològiques minoritàries, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

19:30 - 20:00 Conclusions

29-11-2018 | 17:00 - 20:00 | Hotel H10 Casanova | Gran Via de les Corts Catalanes, 559 (Barcelona)

17:00 - 17:10 Presentació jornada

Presentador/a:  Albert Altés Hernández  

Cap de Servei Hematologia, Fundació Altahia, Manresa

17:10 - 17:45 Síndrome d'Anèmia Cardio Renal: definició, diagnòstic i paper del hematòleg en el seu tractament

Presentador/a:  Albert Altés Hernández  

Cap de Servei Hematologia, Fundació Altahia, Manresa

17:45 - 18:20 Presentació casos clínics HPN

Ponent:  Anna Gaya Valls  

Servei d’Hematologia i Hemoteràpia, Hospital Clínic, Barcelona

18:20 - 18:55 Actualitat en el maneig de la Drepanocitosi. Quin pot ser el futur?

Ponent:  Cristina Díaz de Heredia  

Servei de Pediatria, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona

18:55 - 19:30 Eritroblastopènia congénita i adquirida

Ponent:  Josep Lluís Dapena  

ervei de Pediatria, Hospital MaternoInfantil Vall d´Hebron, Barcelona

19:30 - 20:00 Conclussions i cloenda curs