Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Digestologia 
XXIX Congrés de la Societat Catalana de Digestologia

Dijous 30 de Gener | Palau de Congressos La Llotja de Lleida

30-01-2020 | Auditori Leandre Cristòfol | * (*)

09:00 - 10:00 Acreditació i Entrega de la documentació

10:00 - 12:00 25è Curs de Formació en Digestologia

Moderador/a: Dr. Xavier Bessa Caserras  

Parc de salut mar, Barcelona

Dietes d'exclusió a les malalties funcionals digestives

Ponent: Dr. Fernando Fernandez Bañares Contingut restringit als socis de la societat o filial Dietes d’exclusió a les malalties funcionals digestives

Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Optimització del tractament anti TNF o noves dianes terapèutiques a la malaltia inflamatòria intestinal

Ponent: Dra. Miriam Mañosa Ciria Contingut restringit als socis de la societat o filial Optimització del tractament anti-TNF o noves dianes terapèutiques a la malaltia inflamatòria intestinal

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

¿És necessari la citologia en el diagnòstic de les lesions pancreàtiques?

Ponent: Dr. Albert Pardo Balteiro Contingut restringit als socis de la societat o filial És necessària la citologia en el diagnòstic de les lesions pancreàtiques?

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Controvèrsies en el Càncer de Fetge i criteris expandits en el transplantament de fetge

Ponent: Dr. Alejandro Forner González Contingut restringit als socis de la societat o filial Controvèrsies en el Càncer de Fetge i criteris expandits en el transplantament de fetge

Hospital Clínic, Barcelona

12:00 - 12:30 Descans - Cafè i Visita Expositors

12:30 - 13:30 Sessió Pòsters (MII+Endoscòpia+Oncologia+Funcionals)

12:30 - 13:30 Simposi Paral·lel PFIZER MII

Aportación de los inhibidores JAK al algoritmo terapéutico en Colitis Ulcerosa

Coordinador/a: Dra. Esther García Planella

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Xeljanz (Tofacitinib): eficacia en el tratamiento de la CU& su aplicación en práctica clínica

Ponent: Dra. Natàlia Borruel Sáinz

Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

Xljanz (Tofacitinib): perfil de seguridad & su manejo en práctica clínica

Ponent: Dra. Yamile Zabana Abdo

Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Discusión. Conclusiones y cierre

Coordinador/a: Dra. Esther García Planella

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

30-01-2020 | Foyer Lateral | * (*)

13:30 - 14:30 Dinar Simposi GILEAD Hepatologia

Moderador/a: Dr. Jose Castellote Alonso  

Hospital Universitari de Bellvitge

Introducción

Ponent: Dr. Jose Castellote Alonso

Hospital Universitari de Bellvitge

Simplicidad del tratamiento en el paciente actual con hepatitis C

Ponent: Dra. Rosa Morillas

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Retos en el abordaje del paciente de adicciones

Ponent: Dra. Montserrat Garcia Retortillo

Hospital del Mar. Parc de Salut MAR

Debate

30-01-2020 | Sala Multifuncional | * (*)

13:30 - 14:30 Dinar Simposi JANSSEN MII

Introducción y presentación del simposio

Presentador/a: Dr. Francisco Rodríguez Moranta

Hospital Universitari de Bellvitge

Nuevos datos iIL 12/23 presentados en congresos

Ponent: Dra. Elena Ricart Gómez

Hospital Clínic de Barcelona

Seguridad de los fármacos iIL 12/23 en el tratamiento de la EC

Ponent: Dra. Yamile Zabana Abdo

Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Nuevos enfoques terapéuticos en el tratamiento de la EC

Ponent: Dr. Francisco Rodríguez Moranta

Hospital Universitari de Bellvitge

Discusión con todos los asistentes, conclusiones y cierre

Ponent: Dr. Francisco Rodríguez Moranta

Hospital Universitari de Bellvitge

30-01-2020 | Auditori Leandre Cristòfol | * (*)

14:30 - 16:30 5è Taller Videofòrum Endoscòpia

Co-director/a: Dra. Carme Loras Alastruey  

Hospital Mútua de Terrassa

Director/a: Dr. Marco Antonio Álvarez González  

Hospital del Mar - Parc de Salut MAR, Barcelona

Endoscòpia digestiva alta (esòfag-estómac-duodè)

Ponent: Dra. Ingrid Marin Fernández

Hospital Clínic Barcelona

Endoscòpia enteral

Ponent: Dra. Cristina Romero Mascarell

Consorci Sanitari de Terrassa, Barcelona

Endoscòpia biliar i pancreàtica

Ponent: Dra. Cristina Gómez Oliva

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Endoscòpia digestiva baixa (colon)

Ponent: Dr. Marco Alburquerque Miranda

Hospital de Palamós, Girona

Ultrasonografia endoscòpica

Ponent: Dra. Silvia Montoliu Llopis

Hospital Joan XXIII Tarragona

Urgències endoscòpiques

Ponent: Dra. Eva Martínez Bauer

Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell, Barcelona

Noves tècniques endoscòpiques

Ponent: Dr. Alberto José Baptista

Hospital Clínica Caracas, Venezuela

30-01-2020 | Sala María Rubíes | * (*)

14:30 - 16:30 5è Curs Investigació Bàsica Translacional

Director/a: Dr. Jordi Gràcia-Sancho  

Hospital Clínic, Barcelona

Director/a: Dr. Josep Manyé Almero  

HU Germans Trias i Pujol

Reptes de la recerca en càncer hepàtic

Ponent: Dra. Maria Reig Monzón Contingut restringit als socis de la societat o filial Reptes de la recerca en càncer hepàtic

Hospital Clínic, Barcelona

Reptes de la recerca en malaltia inflamatòria intestinal

Ponent: Dr. Xavier Aldeguer Mante Contingut restringit als socis de la societat o filial Reptes de Recerca en MII

Hospital Josep Trueta, Girona

Reptes de la recerca per els trastorns funcionals digestius: mecanismes implicats i microbiota

Ponent: Dr. Jordi Serra Pueyo Contingut restringit als socis de la societat o filial REPTES DE LA RECERCA PER ELS TRASTORNS FUNCIONALS DIGESTIUS: MECANISMES IMPLICATS I MICROBIOTA.

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

Reptes de la recerca en malaltia de fetge gras

Ponent: Dra. Isabel Graupera García-Milà

Hospital Clínic, Barcelona

30-01-2020 | Auditori Leandre Cristòfol | * (*)

16:30 - 17:30 Descans - Cafè i Visita Expositors

17:00 - 17:30 Documents de Posicionament

Moderador/a: Dra. Virginia Robles Alonso  

Hospital Univeristari Vall d'Hebron

Moderador/a: Dr. Daniel Luna Rodríguez  

Vocal de Residents SCD

Trasplantament de microbiota fecal

Ponent: Dra. Claudia Arajol Gonzalez

Hospital Clínic de Barcelona

Pancreatitis crònica

Ponent: Dr. Xavier Molero Richard

Hospital Universitari de la Vall d'Hebron

Complicacions gastroenterològiques de la immunoteràpia

Ponent: Dra. Ingrid Ordàs Jiménez Contingut restringit als socis de la societat o filial Efectes Adversos Gastrointestinals de la Immunoteràpia

Hospital Clínic de Barcelona

Complicacions hepatològiques de la immunoteràpia

Ponent: Dra. Maria Londoño

Hospital Clínic de Barcelona

17:30 - 19:00 Presentació Beques atorgades

Moderador/a: Dr. Xavier Calvet Calvo  

Parc Taulí, Sabadell

Moderador/a: Dra. Carme Loras Alastruey  

Mútua Terrassa

Estudio multicéntrico randomizado comparativo entre prótesis plásticas VS prótesis metálicas autoexpandibles en el drenaje transmiral de necrosis pancreáticas encapsuladas guiado por ecoendoscopia. Beca Intensificació

Ponent: Dr. Joan Gornals Soler

Hospital Universitari de Bellvitge

Utilidad de los mirna como biomarcador para la prevención del cáncer colorectal en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución. Beca Intensificació.

Ponent: Dra. Maria Pellisé Urquiza Contingut restringit als socis de la societat o filial Micro-RNAs com a nous biomarcadors per a la progressió neoplàsica en la Malaltia Inflamatòria Intestinal: resultats d'un estudi retrospectiu amb cohort de validació prospectiva

ICMDIM

Identificación de perfiles bacterianos y epigenéticos género-dependientes en la fisiopatogenia del síndrome de intestino irritable. Beca Intensificació.

Ponent: Dra. Carmen Alonso Cotoner

Hospital Universitari de la Vall d'Hebrón

Factors predictius de mort i trasplantament urgent associats a fallada hepàtica post-TIPS en pacients amb cirrosi hepàtica i hipertensió portal. Beca Iniciació a la Recerca

Ponent: Dr. José Alberto Ferrusquía

Hospital Clínic de Barcelona

Repetición de una preparación intestinal en pacientes con colonoscopias con preparación inadecuada. Estudio REPEAT-PREP. Averiguar factores predictor de preparación inadecuada y optimización de la limpieza del colónica Beca Iniciació a la Recerca

Ponent: Dr. Miquel Pantaleón Sánchez Contingut restringit als socis de la societat o filial BECA INICIACIÓ A LA RECERCA SOCIETAT CATALANA DE DIGESTOLOGIA

Hospital del Mar

Estudio de los factores virológicos e inmunológicos relacionados con la recurrencia de la infección por el virus de la hepatitis B tras la interrupción del tratamiento antiviral. Beca Iniciació a la Recerca

Ponent: Dr. Sergio Rodríguez Tajes Contingut restringit als socis de la societat o filial Predictores clínicos y virológicos de respuesta tras la suspensión del tratamiento antiviral en pacientes con hepatitis B HBeAg negativo

Hospital Clínic de Barcelona

Factors de risc i optimització del maneig de la recurrència postquirúrgica en la malaltia de Crohn. Beca Iniciació a la Recerca

Ponent: Dra. Fiorella Consuelo Cañete Pizarro

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

Caracterización endoscópica e histológica mediante colangioscopia de la estenosis de la anastomosis biliar en receptores de trasplante hepático e identificación de factores patogénicos para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas Beca Estada a l’

Ponent: Dr. Andres Cardenas Contingut restringit als socis de la societat o filial Caracterización endoscópica e histológica mediante colangioscopia de la estenosis de la anastomosis biliar en receptores de trasplante hepático e identificación de factores patogénicos para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

Hospital Clínic de Barcelona

Endoscopia terapéutica a la Malaltia Inflamatòria Intestinal

Ponent: Dra. Begoña González Suárez

HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA

19:00 - 20:00 Simposi Paral·lel Hepatologia ABBVIE

Moderador/a: Dr. Juan Buenestado García  

Hospital Univ. Arnau de Vilanova de Lleida

El reto de la eliminación de la HCV en Cataluña. El tiempo cuenta

El abordaje del paciente actual de HCV. El tiempo cuenta

Ponent: Dra. Núria Cañete Hidalgo

Parc de Salut Mar, Barcelona

Ponent: Dr. Joan Carles Quer Boniquet

Hospital Joan XXIII, Tarragona

Ponent: Dr. Juan Buenestado García

Hospital Univ. Arnau de Vilanova de Lleida

30-01-2020 | Sala María Rubíes | * (*)

19:00 - 20:00 Simposi Paral·lel MII MSD

Moderador/a: Dr. Jordi Guardiola Capón  

Hospital Universitari de Bellvitge

“Tractant la inducció”: Optimització precoç amb Simponi a la Colitis Ulcerosa.

Ponent: Dr. Alberto Villoria Ferrer

Hospital Parc Taulí, Sabadell

“Tractant al manteniment”: Persistència de Simponi a la Colitis Ulcerosa

Ponent: Dra. Marisa Iborra Colomino

Hospital Univ. i Politècnic La Fe, València

31-01-2020 | Auditori Leandre Cristòfol | * (*)

08:00 - 09:30 Sessió de Comunicacions I

Moderador/a: Dra. Natividad Zaragoza  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida

Moderador/a: Dra. Ariadna Sánchez García  

CAP Bordeta

09:30 - 10:00 Descans - Cafè i Visita Expositors

10:00 - 11:00 Sessió Pòsters

10:00 - 11:00 Simposi Paral·lel MII TAKEDA

Moderador/a: Dra. Maria Esteve Comas  

Mútua Terrassa

Benvinguda i presentació

Vedolizumab: ens ajuda la nova evidència a definir el seu paper a la Malaltia de Crohn?

Ponent: Dr. Francisco Rodríguez Moranta

Hospital Universitari Bellvitge

Reptes en el maneig del pacient amb Malaltia de Crohn amb fístules perianals complexes

Ponent: Dra. Elena Ricart Gómez

Hospital clínic, Barcelona

Conclusions i debat

11:00 - 12:30 Sessió de Comunicacions II

Moderador/a: Dra. Tamara Revuelto Artigas  

Hospital Santa Maria, Lleida

Moderador/a: Dr. Albert Martín Cardona  

Hospital Mutua de Terrassa

12:30 - 13:50 Plans Estratègics

Moderador/a: Dra. Empar Sainz Arnau  

Hospital Mútua de Terrassa

Moderador/a: Dra. Carme Loras Alastruey  

Hospital Mútua de Terrassa

Disfàgia alta

Ponent: Dra. Sílvia Carrión

Hospial de Mataró

Endoscòpia avançada

Ponent: Dr. Ferran Gonzalez-Huix Lladó

Clínica Girona

Equitat territorial

Ponent: Dr. Antoni Castells Garangou

Hospital Clínic, Barcelona

Fetge gras

Ponent: Dra. Maria Teresa Broquetas González

Parc de Salut Mar, Barcelona

Malaltia inflamatòria intestinal

Ponent: Dra. Maria Esteve Comas

Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Malalties vasculars hepàtiques

Ponent: Dra. Fanny Turón

Hospital Clínic, barcelona

13:50 - 14:00 Presentació Màster SCD - UOC

Moderador/a: Dra. Maria Esteve Comas  

Hospital Universitari Mútua de Terrassa

Moderador/a: Dr. Xavier Calvet Calvo  

Parc Taulí, Sabadell

31-01-2020 | Sala Multifuncional | * (*)

14:00 - 15:30 Dinar

31-01-2020 | Auditori Leandre Cristòfol | * (*)

15:30 - 17:00 Sessió de Comunicacions III

Moderador/a: Dra. Gisela Torres Vicente  

Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida

Moderador/a: Dr. Alberto Amador Navarrete  

Hospital de Bellvitge

17:00 - 17:30 Descans - Café i Visita Expositors

17:30 - 19:00 Simposi de Programa GE

Moderador/a: Dr. Jordi Guardiola Capón  

Hospital Universitari de Bellvitge

Approach to chronic diarrhea in the United Kingdom: what is done and what should be done?

Ponent: Dr. Imran Aziz

Academic Unit of Gastroenterology, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Sheffield, United Kingdom

“What do we often forget and what could we forget in the workup of chronic diarrhea?”

Ponent: Dr. Luis A. Menchén

Hospital General Universitario Gregorio Marañón

“What role should primary care play in the workup of chronic diarrhea? (According to a gastroenterologist)

Ponent: Dr. Fernando Fernandez Bañares

Hospital Mútua de Terrassa

Open debate

31-01-2020 | Auditori Leandre Cristòfol | * (*)

19:00 - 20:00 Simposi Paral·lel MII ABBVIE

Moderador/a: Dr. Jordi Guardiola Capón  

Hospital Universitari de Bellvitge

Benvinguda i presentació

Paper de l’antiTNF en l’abordatge de la Malatia Inflamatòria Intestinal

Ponent: Dr. Eugeni Domènech Morral

Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

La nostra experiència a la pràctica clínica en el maneig del pacient amb MII

Ponent: Dra. Natàlia Borruel Sáinz

Hospital Universitari Vall d'Hebrón, Barcelona

Maneig clínic amb nivells i biomarcadors

Ponent: Dr. Jordi Guardiola Capón

Hospital Universitari de Bellvitge

Resum i conclusions

31-01-2020 | Sala María Rubíes | * (*)

19:00 - 20:00 Simposi Paral·lel INTERCEP PHARMA

Introducció. Com hem d’abordar els pacients amb CBP a les nostres consultes?

Com està sent l’experiència en pràctica clínica real amb l´Àcid Obeticòlic? Cas clínic 1

Quines noves dades tenim amb l´Àcid Obeticòlic en CBP? Cas clínic 2

Debat i conclusions

31-01-2020 | Sala Multifuncional | * (*)

21:30 - 24:00 Sopar de Congrés

01-02-2020 | Auditori Leandre Cristòfol | * (*)

09:00 - 10:30 Sessió de Comunicacions IV

Moderador/a: Dr. Juan Armando Rodríguez Oballe  

Hospital Universitari Santa Maria de Lleida

Moderador/a: Dra. Stephanie Tasayco Huamán  

Hospital Vall d'Hebron, Barcelona

10:30 - 11:00 Descans - Cafè i Visita Expositors

11:00 - 11:30 Assemblea General

11:30 - 13:00 Simposi de Programa NORGINE

Importància clínica de l’estudi de la permeabilitat intestinal en la patologia digestiva

Trastorns de la permeabilitat intestinal: mecanismes moleculars i implicació en patologia digestiva

Mètodes usats per a la determinació de la permeabilitat epitelial del tracte gastrointestinal

Aproximació terapèutica en el maneig clínic dels trastorns de la permeabilitat intestinal

13:00 - 13:30 Sessió Comentada Pòsters Seleccionats

Moderador/a: Dr. Juan Buenestado García  

Hospital Univ. Arnau de Vilanova de Lleida

13:30 - 14:00 Cloenda i lliurament de Premis