Qui som?

Som una entitat fundada l’any 1872, amb personalitat jurídica oficialment reconeguda, que constitueix una tribuna i lloc de reunió dels professionals de la salut de Catalunya, Balears, València i Andorra. Som una institució independent al servei del país i no vinculada a cap organisme oficial.


L’objecte primordial de l’Acadèmia és fomentar la formació continuada amb l’estudi i el conreu de les ciències de la salut en tots els seus aspectes: humà, tècnic, social i cívic, tant en la seva vessant assistencial com docent i d’investigació.


Som una comunitat científica viva, fruit de l’esforç col·lectiu, que s’adapta a les necessitats i circumstàncies científiques i socials del moment, que treballa en col·laboració amb altres societats mèdiques, biològiques i farmacèutiques, nacionals i estrangeres, amb una constant inquietud de progrés.


Som la corporació mèdica més important del nostre país, pel nombre de socis, de societats i d’associacions que la integren i pel volum d’activitats científiques que anualment desenvolupa.


Estem presents arreu de Catalunya, i també a Balears, València i Andorra, mitjançant les  Filials de l’Acadèmia.


Per totes aquestes especials característiques, fruit de l'impuls de la societat civil, es pot considerar que som una institució única al món.