Acadèmia > Cercadors

Cercadors


Àmbit català

Què hi pot trobar
Com hi pot navegar/cercar informació
Raco

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) és un repositori cooperatiu des del qual que es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.

La cerca avançada és bastant completa i permet fer recerques d'articles per diferents variables com autor/s, títol, data o disciplines, entre altres. També permet la cerca en el text dels articles a través de google i de revistes per matèria, títol o institució.

Fundació Enciclopèdia Catalana

Fundació Enciclopèdia Catalana és la capçalera del Grup Enciclopèdia. De caràcter privat, es va constituir el 1980 i té com a missió el foment de la cultura catalana, la seva difusió i també la seva internacionalització. Això es fa mitjançant activitats culturals de divulgació de continguts de referència per mitjans digitals (Enciclopèdia.cat), el foment de la lectura (Certamen de lectura en veu alta), el suport a la creació (premis Sant Jordi, Joaquim Ruyra, Folch i Forres, entre altres) i també amb l'activitat editorial del grup d'empreses (Grup Enciclopèdia).

A la pàgina principal hi ha un cercador molt complet. Aporten un "vídeo tutorial" on s'explica el funcionament del web.

Institut d’Estudis Catalans

L’Institut d’Estudis Catalans acull una part de l’elit científica de l’àmbit lingüístic català, la qual cosa configura el paper d’una institució amb molta influència en la societat. La institució és un centre de catalanística i, amb les seves seccions i societats filials, promou i desenvolupa la recerca en els diferents àmbits de la ciència i de la tecnologia, però principalment en la de tots els elements de la cultura catalana. Actua com a centre divulgador de la recerca i també acull, en la seva seu, iniciatives d’altres institucions que estan en estreta relació amb la investigació i la cultura.

La pàgina web, a partir del Menú, es pot accedir directament al diccionari marcant la casella "cerca directa al diccionari".

TERMCAT

TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans. La missió del TERMCAT és coordinar l'activitat terminològica en llengua catalana, mitjançant la prestació de serveis de qualitat, la creació de productes terminològics i la normalització de neologismes, per garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i d'activitat i per afavorir-ne l'ús.

A la pàgina principal es disposa de diferents desplegables on es pot aconseguir tota la informació necessària sobre el centre (Diccionaris, serveis, actualitat, transparència…).

DEMCAT

El Diccionari Enciclopèdic de Medicina de Catalunya (DEMCAT) és un projecte participatiu promogut per l'Institut d'Estudis Catalans; l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears; Enciclopèdia Catalana, SAU; el Centre de Terminologia TERMCAT i, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Té com a objectius principals mantenir actualitzada la terminologia de les ciències de la salut en llengua catalana i promoure’n la difusió en tots els àmbits de l’atenció sanitària.

En aquest portal es poden consultar els termes de ciències de la salut i d'àrees afins que ofereix el nou Diccionari Enciclopèdic de Medicina (DEMCAT). També es troba material i recursos per resoldre els dubtes terminològics.


Àmbit Internacional

Què hi pot trobar
Com hi pot navegar/cercar informació
MEDICAL JOURNAL

El Free Medical Journals és una plataforma on line que facilita l'accés a més de 5.000 revistes de l'àmbit de la medicina d'arreu del món. L'idioma principal és l'anglès però també es troben accessos a continguts en espanyol, portuguès i francès. 

No té un cercador propi, sinó que adreça al cercador de google. No obstant, a la part esquerra de la pàgina, es classifiquen les revistes a partir de 4 categories: Tema (mèdic, biologia, cardiologia, endocrinologia…), impacte (més o menys vistes), quan és el lliure accés (immediat, entre 1-6 mesos, entre 7-12 mesos…) i títol (per ordre alfabètic).

GENAMICS

Genamics JournalSeek és la base de dades més àmplia d'informació categoritzada de revistes gratuïtament disponibles a Internet. Inclou més de 13.000 revistes mèdiques. L'idioma principal és l'anglès tot i que també s'hi troben alguns accessos a revistes en diferents idiomes.

Classifica les revistes per matèria. Dintre de "Medicina" trobem més de 70 especialitats. També permet la cerca per títol o ISSN.  La informació de la revista engloba la descripció (objectius i abast), l'abreviatura de la revista, el link de la pàgina principal de la revista, la categoria de tema i l'ISSN.

DOAJ

DOAJ és un directori mundial de revistes d'investigació arbitrades i d'accés obert. Cerca l'exhaustivitat i cobrir totes les revistes acadèmiques d'accés obert que utilitzen un sistema de control de qualitat adequat. Conté diversos filtres de recerca que ajuden a fer-la més precisa. Inclou l'accés a més de 2.700 revistes sota el tema "Medicina". L'idioma base és l'anglès.

La recerca simple permet cercar per revista o per article. La recerca avançada possibilita afinar els termes de recerca, en el cas de les revistes, a partir de diverses categories: tema, segell DOAJ, Tipus de llicència Creative Commons, Editor, idioma, any de publicació, etc. En el cas dels articles, afegeix a les categories de classificació anteriors el nom de la revista on s'incorpora.

PMC

Pub Med Central (PMC) és un arxiu de textos complets i gratuïts de revistes de biomedicina i ciències de la vida, impulsat per la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units. Conté més de 7.000 revistes, amb diferents graus d'accés lliure. L'ús del material encara està subjecte als drets d'autor i / o als termes de llicència relacionats dels respectius autors o editors.

Es pot fer la recerca a partir d'un llistat ordenat per ordre alfabètic o bé una recerca avançada que permet la recerca booleana filtrant per múltiples camps entre els quals resum, autor, tema, revista, data, metodologia, revista, etc.

PLOS

PLOS està format per una comunitat d'investigadors que publiquen en aquesta plataforma, incloent 64 premis Nobel. Disposa de diferents subdivisions, incloent PLOS medicina, PLOS Biologia, PLOS biologia computacional, PLOS genètica, etc.  L'idioma bàse és l'anglès.

Cadascuna de les divisions de PLOS condueix a una pàgina web on estan penjades les revistes per anys. A la cerca avançada es poden trobar articles que al seu torn es poden ordenar per data, més vistos, més citats, més assenyalats o més compartits en xarxes socials.

GFMER

La Fundació per a l'Educació i la Investigació Mèdica de Ginebra (GFMER) és una organització sense ànim de lucre establerta el 2002. Té el suport de la República i el Cantó de Ginebra, el Departament d'Afers Socials de la ciutat de Ginebra i altres institucions suïsses i internacionals. La Fundació treballa en estreta col·laboració amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS). L'idioma base és l'anglès.

Es pot trobar una primera classificació per especialitat. Si accedim a la que ens interessa, apareixen els títols de les revistes on s'indica també l'idioma. Si al seu torn es clica al nom de la revista, se'ns adreça a una pàgina web on es poden trobar. Cada pàgina web té el seu propi sistema de classificació.

Cochrane Library

La Cochrane Library (ISSN 1465-1858) és un grup de bases de dades que conté diferents tipus d'evidència independent d'alta qualitat per a informar la presa de decisions en salut.

El Registre Cochrane Central d'Assaigs Controlats (CENTRAL) és una font sintètica d'informes d'assajos controlats aleatoris i quasi aleatoris. A més dels detalls bibliogràfics (autor, títol, font, any, etc.) els registres CENTRAL sovint inclouen un abstract (resum de l'article). Aquests registres no inclouen el text complet de l'article. CENTRAL es publica mensualment.

Fundació Health on the Net

La Fundació Health on the Net és una organització amb base a Suïssa que té com a missió ajudar a pacients i professionals mèdics a trobar informació mèdica i sanitària útil i confiable. Disposen del cercador HON que ofereix motors de cerca especialitzats que proporcionen resultats d'alta fiabilitat.

Els motors de cerca inclouen: base de dades en biologia molecular i malalties infreqüents, seguiment de conferències que s'estan duent a terme al voltant del món, la recerca de malalties oculars a través de Provisu, el motor de cerca i base de dades dedicat a la patologia ocular.


Àmbit Amèrica Llatina, Espanya i Portugal

Què hi pot trobar
Com hi pot navegar/cercar informació
REDIB

REDIB és una xarxa iberoamericana amb la participació del CSIC i la Xarxa d'Universitats Iberoamericana Universia. La pàgina inclou un total de més de 2.300 revistes.

El cercador inicial ens permet accedir a revistes o articles. La cerca avançada facilita la recerca per camps, país, idioma, matèria, acreditació, i rang d'anys de publicació. Al final de la pàgina accedim a la recerca alfabètica per paraula clau, autor o títol.

REDALYC

Redalyc, acrònim de "Xarxa de Revistes Científiques d'Amèrica Llatina i el Carib, Espanya i Portugal", és una base de dades en línia i repositori digital de textos científics en accés obert. El projecte es va posar en marxa en 2002 per la Universitat Autònoma de l'Estat de México.

Inicialment, les revistes estan ordenades per disciplina, país i institució. A disciplina apareixen entre les categories les de Salut i Medicina. A Salut hi ha 52 revistes i a Medicina, 112. També es pot fer la recerca directament des dels articles de medicina i es poden aplicar filtres per any, idioma i país.

LATINDEX

Latindex és un sistema d'informació acadèmica, sense ànim de lucre i de consulta gratuïta, especialitzat en revistes acadèmiques editades a Iberoamèrica que ofereix també informació sobre revistes de vocació llatinoamericanista editades fora de la regió. El sistema és fruit de la cooperació entre diferents institucions de 23 països.

Permet cercar per directori, catàleg o revistes en línia. Dintre d’aquests 3 àmbits, possibilita alhora concretar per tema, regió, país/territori, títol, editorial o indexació. La recerca avançada facilita afinar la recerca a partir de diverses categories que inclouen entre d'altres l'any d'inici, la ciutat, el suport, etc.

SCIELO

SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrònica en Línia) és un projecte de biblioteca electrònica, iniciativa de la Fundació per al Suport a la Investigació de l'Estat de São Paulo (Brasil) i del Centre Llatinoamericà i del Carib d'Informació en Ciències de la Salut (BIREME). Es pot consultar en espanyol, portuguès i anglès.

Inclou 444 revistes a l'apartat de Ciències de la Salut, ordenades alfabèticament. Entrant a qualsevol revista trobem un cercador a partir del qual accedir als articles per títol, autor o matèria o tots els índexs.

CRUE

REBIUN és una xarxa de biblioteques d'ambit espanyol formada per les biblioteques de les 76 universitats membres de la CRUE, que és la conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, (50 d'àmbit universitari públic i 26 d'àmbit universitari privat), i el CSIC, a més de 12 membres col·laboradors.

Permet cercar per tots els centres Universitaris que hi formen part o triar-ne un, tots els subcatàlegs, només revistes o només el fons antic. Els resultats es poden ordenar per autor, títol, rellevància, data i més/menys visites.

UNED

La Universitat Nacional d'Educació a distància (UNED) conté un buscador de revistes electròniques des del qual s'accedeix a una àmplia base de dades de revistes científiques, incloent de l'Àrea de les Ciències Biològiques i de la Salut. Combina revistes de lliure accés i d'accés restringit.

Incorpora un cercador per títol o ISSN, ordre alfabètic, matèria, DOI o identificador Pubmed.

Dialnet

Dialnet és un portal creat per la Universitat de la Rioja (Espanya), amb una base de dades d'accés lliure. Conté índexs de les revistes científiques i humanístiques d'Espanya, Portugal i Llatinoamèrica. També engloba bases de dades amb documents en altres idiomes. Abarca més de 700 revistes de l'àmbit de les Ciències de la Salut.

El cercador de revistes és simple, inicialment no té cap categoria. Ara bé, quan introduïm el concepte de recerca, permet desplegar un cercador avançat que dona la possibilitat d'indicar la matèria, el codi Dialnet i especificar si volem la recerca pel cercador Latindex.