Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica 
XXXVII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica - XXXIII Jornades Catalanes d'Infermeria Intensiva i Crítica

Dijous, 10 de març de 2016 | 08:00h | Palau de Congressos de Girona

Observacions:

10-03-2016 | Palau de Congressos de Girona | Passeig de la Devesa 35 (Girona)

08:15 - 09:00 Lluirament de la documentació

08:15 - 09:00 Reunions dels Grups de Treball

09:00 - 09:15 Acte inaugural

Ponent: Dr. Josep Maria Sirvent  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

Ponent: Dr. Joaquim Casanovas Lax  

Gerent de l'Institut Català de la Salut i de l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona

Ponent: Dr. Francisco Fernández Dorado  

President de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica

09:15 - 10:30 Modelo UCI sin paredes: aplicat a l'àmbit hospitalari i al territori

Moderador/a: Dra. Ana Béjar  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

Moderador/a: Dr. Francisco Fernández Dorado  

Clínica Ntra. Sra. del Remei, Barcelona.

UCI abierta al futuro. Por Una UCI sin paredes, de puertas abiertas y transparente

Ponent: Dr. Federico Gordo Vidal obrir document UCI ABIERTA AL FUTURO: POR UNA UCI SIN PAREDES, DE PUERTAS ABIERTAS Y TRANSPARENTE.

Hospital del Henares, Madrid

Desconexión de UCI, puertas abiertas y seguimiento remoto

Ponent: Sra. Mercedes García Arias

Hospital del Henares, Madrid

UCI sense parets a l'Àrea Sanitària

Ponent: Dr. Josep Maria Sirvent obrir document 'MODELO UCI SIN PAREDES': APLICAT A L'ÀMBIT HOSPITALARI I AL TERRITORI UCI sense parets a l'Àrea Sanitària

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

Ponent: Sra. Susanna Martín

Hospital universitari Dr. Josep Trueta de Girona

10:30 - 11:00 Pausa - Cafè | Visita d'estands

11:00 - 12:00 Comunicacions Medicina 1

Moderador/a: Dr. Lluís Zapata Fenor  

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Moderador/a: Dr. Jaume Mesquida  

Hospital Parc Taulí, Sabadell. SOCMIC

Valor pronòstic de la relació neutròfil/linfòcit en pacients amb pneumonia comunitaria!

Presentador/a: Dr. Marc Morales obrir document Valor Pronòstic de la Relació Neutròfil/Limfòciten pacients amb Pneumònia Comunitària

Valor pronòstic de l'índex leucocitari en pacients amb pneumònia comunitària

Presentador/a: Dr. Marc Morales obrir document Valor Pronòstic de l'Índex Leucocitari en pacients amb Pneumonia Comunitària

Dónde se producen las bacterias multiresistentes?

Presentador/a: Dr. Ferney Domaldo

Impacto de la toma de muestras de vigilancia universal al ingreso en una UCI en la tasa de pacientes con nuevos patógenos multirresistentes

Presentador/a: Dr. Ferney Domaldo

11:00 - 12:00 Comunicacions Infermeria 1

Moderador/a: Sra. Nuria Vila  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

Moderador/a: Sra. Lídia Martí Hereu  

Hospital Parc Taulí, Sabadell. SOCMIC

Experiència en el control d'un brot nosocomial per Acinetobacter baumanii multiresistent (AB-MR) en la Unitat de Crítics d'un hospital docent de referència!

Presentador/a: Sra. Bàrbara Colomá Gómez obrir document Experiència en el control d'un brot nosocomial per Acinetobàcter baumanii multiressistent (AB-MR) en la Unitat de Crítics d'un hospital docent de referència

Evaluación y comparación de la efectividad al elevar las piernas durante la reanimación cardiopulmonar en la parada cardíaca extrahospitalaria: proyecto de investigación!

Presentador/a: Sra. Mireia Llauradó Serra obrir document Estudio dela efectividad de la elevación de piernas en la parada cardiaca extrahospitalaria

Mejora de la calidad asistencial a través de la creación de un equipo de mejora continua en una UCI

Presentador/a: Sra. Inocencia Hernández obrir document MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE UN EQUIPO DE MEJORA CONTINUA EN UNA UCI

Anàlisi dels coneixements i competencia pràctica de les infermeres sobre el procediment d'aspiració secrecions i de la mesura de manteniment capçal a 30-45º!

Presentador/a: Sra. Concepción Turégano obrir document ANÀLISI DELS CONEIXEMENTS I COMPETÈNCIA PRÀCTICA DE LES INFERMERES SOBRE EL PROCEDIMENT D'ASPIRACIÓ SECRECIONS I DE LA MESURA DE MANTENIMENT DEL CAPÇAL A 30-45º

Anàlisi comparatiu en l'elecció de PICC o CVC en pacients crítics

Presentador/a: Sra. Lídia Saló obrir document Anàlisi comparatiu en l'elecció de PICC o CVC en pacients crítics

Drenatge Autògen Assistit en el pacient amb ventilació invasiva

Presentador/a: Sra. Júlia Estela Estevez obrir document ESTUDI PILOT DEL DRENATGE AUTOGEN ASSISTIT SOBRE LA MECÀNICA PULMONAR DEL PACIENT VENTILAT I SEDAT

Aplicación de un programa de vigilancia de bacterias multirresistentes en la UCIMª

Presentador/a: Sra. Mª del Mar Fernández Fernández obrir document Aplicación de un programa de vigilancia de bacterias multirresistentes en la UCI (Periodo 2014-2015)

11:00 - 12:00 Comunicacions Medicina 2

Moderador/a: Dra. Irene Dot  

Hospital Parc de Salut Mar, Barcelona

Moderador/a: Dra. Mª Dolors Carrasco  

Hospital Vall d'Hebron

És útil un sistema automàtic informatitzat per detectar precoçment la sèpsia greu en l'hospital?

Presentador/a: Dra. Dra. Mª Pilar Gràcia obrir document ÉS ÚTIL UN SISTEMA AUTOMÀTIC INFORMATITZAT PER DETECTAR PRECOÇMENT LA SÈPSIA GREU EN L'HOSPITAL?

Evolució d'ingressos, d'escales de gravetat, estada, i mortalitat en un Servei de Medicina Intensiva polivalent durant 15 anys

Presentador/a: Dr. Ramón Algarte obrir document Evolució d'ingressos, d'escales de gravetat, estada, i mortalitat en un Servei de Medicina Intensiva polivalent durant 15 anys

11:00 - 12:00 Pòster Infermeria

Moderador/a: Sr. Eric Planella  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta

Moderador/a: Sr. Víctor Gómez Simón  

Hospital Parc Taulí

12:00 - 13:00 Comunicacions Medicina 4

Moderador/a: Dra. Raquel Peredo  

Hospital Moisès Broggi

Moderador/a: Dr. Ramon Algarte  

Hospital Mutua de Terrassa

Grau de coneixement dels professionals sobre la RCP i de l'equip d'atenció en cas d'una aturada cardiorespiratòria intrahospitalària (ACIH).!

Presentador/a: Dra. Adriana Sánchez obrir document GRAU DE CONEIXEMENT DELS PROFESSIONALS SOBRE LA RCP I L'EQUIP D'ATENCIÓ EN CAS D'UNA ATURADA CARDIORESPIRATÒRIA INTRAHOSPITALÀRIA (ACIH).

Sedació amb dexmedetomidina en una UCI polivalent

Presentador/a: Dra. Sara Vallés obrir document SEDACIÓ AMB DEXMEDETOMIDINA EN UNA UCI POLIVALENT

12:00 - 13:00 Comunicacions Medicina 3

Moderador/a: Dr. Baltasar Sánchez  

Hospital Mútua de Terrassa

Moderador/a: Dr. Jaume Mesquida  

Hospital Parc Taulí

15 años de terapia de reemplazo renal en paciente crítico

Presentador/a: Dra. Ana Maria Navas Pérez obrir document 15 ANYS DE TERÀPIA DE REEMPLAÇAMENT RENAL EN PACIENT CRÍTIC

Diferència artèrio-venosa central de diòxid de carboni i efecte Haldane: un factor limitant o un marcador addicional de gravetat en el xoc?

Presentador/a: Dra. Anna Pérez Madrigal obrir document Diferència artèrio-venosa central de diòxid de carboni i efecte Haldane: un factor limitant o un marcador addicional de gravetat en el xoc?

Fluidoterapia en el shock séptico, más allá de los Bolus de fluidos ¿Existe volumen infundido oculto?!

Presentador/a: Dr. Marc Cartanyà obrir document Fluidoteràpia en el xoc sèptic, més enllà de les càrreges de fluids. Existeix volum infós ocult?

12:00 - 13:00 Mobilització precoç en el pacient amb ventilació mecània

Ponent: Dra. Mónica Magret Iglesias  

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Ponent: Sra. Mª Jesús Marmol obrir document MOBILITZACIÓ PRECOÇ PROCEDIMENT MONITORITZACIÓ I SEGURETAT DEL PACIENT

Fundació Althaia, Manresa

Moderador/a: Sra. Anna Lobo  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

Moderador/a: Dr. Kenneth Planas  

Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí. SOCMIC

Ponent: Sr. Alejandro Rojas obrir document MOBILITZACIÓ PRECOÇ EN EL PACIENT CRÍTIC AMB VENTILACIÓ MECÀNICA

Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

13:00 - 14:00 Seminari 1: Oxigenació de membrana extracorpòria per a suport cardíac o respiratori

Ponent: Dra. Mª Paz Fuset  

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València

Ponent: Sra. Francisca Oliva Chinchilla  

Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València

Moderador/a: Dra. Mª Dolors Carrasco  

Hospital Vall d'Hebron, Barcelona. SOCMIC

13:00 - 14:00 Seminari 2: Oxigenoteràpia d'alt flux.

Ponent: Dr. Joan Ramon Masclans Enviz obrir document Oxigenoteràpia d'alt flux per cànula nasal. Una estratègia innovadora per a un procediment tradicional

Hospital Parc de Salut Mar, Barcelona

Ponent: Sra. Mercè Cols Marín obrir document OXIGENOTERAPIA D'ALT FLUXE (OAF)

Fundació althaia, Manresa

Moderador/a: Dra. Arantxa Mas Serra obrir document Oxigenoteràpia d'alt fluxe

Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí. Grup de Treball d'Insuficiència Respiratòria GIRcat. SOCMIC

13:00 - 14:00 Seminari 3: Introducció a l'ecografia toràcica

Ponent: Dr. Lluís Zapata Fenor  

Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, Barcelona

Ponent: Dr. Abdó Taché  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

Moderador/a: Dra. Irene Dot  

Hospital Parc de Salut Mar, Barcelona. SOCMIC

13:30 - 15:00 Dinar

14:30 - 15:30 Seminari 4: Anticoagulació regional amb citrat en tècniques de depuració extracorpòria

Moderador/a: Dra. Teresa Tomasa  

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. Grup de Treball de Depuració Extracorpòria SOCMIC

Moderador/a: Dra. Patricia Ortiz Ballujera  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

Pro:

Ponent: Dr. Francisco Javier González de Molina

Hospital Mútua de Terrassa, Terrassa

Contra:

Ponent: Dr. Antoni Roglan

Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

14:30 - 15:30 Seminari 5: Tomografia de impedància elèctrica, aplicacions pràctiques en el malalt crític

Ponent: Dr. Federico Gordo Vidal  

Hospital del Henares, Madrid

Ponent: Sr. Carles Calaf obrir document PulmoVista® 500 Fent visible la ventilació

Manager Intensive Care Area Dräger Hispania & Portugal

Moderador/a: Dr. Josep Maria Sirvent  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

14:30 - 15:30 Seminari 6: Fàrmacs de risc i vasoactives

Ponent: Sr. Albert González  

DUE. Hospital Universitari de Bellvitge.

Moderador/a: Sra. Carmen Moreno Arroyo  

Universitat de Barcelona. SOCMIC

Moderador/a: Sr. Eric Planella  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

15:30 - 16:30 Les 5 millors comunicacions de medicina

Moderador/a: Dr. Baltasar Sánchez  

Hospital Mutua de Terrassa. SOCMIC

Moderador/a: Dra. Dra. Mª Pilar Gràcia  

Hospital del Mar, Barcelona. SOCMIC

Descansar una hora tras superar una prueba de respiración espontánea reduce el fallo de extubación: Estudio Prospectivo, Multicéntrico Controlado Y Aleatorizado.!

Presentador/a: Dra. Mª del Mar Fernández obrir document DESCANSAR UNA HORA TRAS SUPERAR UNA PRUEBA DE RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA REDUCE EL FALLO DE EXTUBACIÓN: estudio prospectivo, multicéntrico, controlado y aleatorizado.

Sobreviure després de la UCI: un estudi prospectiu multicéntric nacional!

Presentador/a: Dra. Silvia Cano obrir document Sobreviure després de la UCI

15:30 - 16:30 Les 5 millors comunicacions d'infermeria

Moderador/a: Sra. Susanna Martín  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona

Moderador/a: Sra. Meritxell Tàpia  

Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí. Grup de Treball d'Insuficiència Respiratòria GIRcat. SOCMIC

Detecció del Delírium Subsindrómic i del Delírium en el pacient crític.

Presentador/a: Sra. Montserrat Nolla obrir document Detecció del Delírium i del Delírium Subsindrómic en el pacient crític

Estudi descriptiu d'una mostra de pacients extubats de manera no programada

Presentador/a: Sra. Norma Pomares Steiner obrir document Estudi descriptiu d'una mostra de pacients autoextubats

16:30 - 17:30 Suport nutricional eficaç en els pacients crítics

Moderador/a: Dra. Carol Lorencio Cárdenas  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.

Moderador/a: Sra. Carmen Moreno Arroyo  

Universitat de Barcelona. SOCMIC

Malalt crític crònic. Síndrome de PICS. Com evitar-la?

Ponent: Dr. Juan Carlos Yébenes Reyes

Hospital de Mataró

Optimització de la tolerància nutricional del pacient crític i maneig del residu gàstric

Ponent: Dra. Lluïsa Bordejé

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona

Ús de farmaconutrició en els pacients crítics

Ponent: Dr. Lluís Servià

Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida

17:30 - 18:00 Pausa - Cafè | Visita estands

18:00 - 19:00 El camí cap a la medicina intensiva personalitzada

Moderador/a: Dr. Toni Álvarez  

Hospital Universitari Dr. Josep Trueta, Girona.

Moderador/a: Dr. Francisco Fernández Dorado  

Clínica Ntra. Sra. del remei, Barcelona. SOCMIC

Big data: la gestió de la informació en l'atenció

Ponent: Dr. Lluís Blanch

Director de Recerca i Innovació Corporació Sanitària Parc Taulí, Sabadell

La medicina de precisió en el malalt crític

Ponent: Dr. Ricard Ferrer Roca

Director Clínic de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Vall d'Hebron, Bercelona

La medicina personalitzada, línia estratègica en el model sanitari de Catalunya

Ponent: Dr. Gabriel Capellà Munar

Responsable de Recerca i Innovació en Salut, Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

19:00 - 20:00 Assemblea General Ordinària