Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica 
40a Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica - 36es Jornades Catalanes d'Infermeria Intensiva i Crítica

Dijous, 28 de març de 2019 | 08:00h | El Seminari, Tarragona.

28-03-2019 | El Seminari | Carrer Sant Pau, 4 (Tarragona)

09:00 - 09:05 Inauguració

Introductor/a: Dr. Joan Ramon Masclans Enviz  

Servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Parc de Salut Mar

Introductor/a: Dra. María Amparo Bodí Saera  

Servei de Medicina Intensiva. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Introductor/a: Dr. Llorenç Mairal  

ospital Universitari de Tarragona Joan XXII

Introductor/a: Dr. Jesús Esteve  

Servei d'Infermeria de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

09:05 - 10:30 Sessió conjunta

Moderador/a: Dr. Joan Ramon Masclans Enviz  

Medicina Intensiva de l’Hospital Parc de Salut Mar.

Moderador/a: Dra. María Amparo Bodí Saera  

Medicina Intensiva. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Moderador/a: Dr. Jesús Esteve  

Servei d'Infermeria de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Implementació de l'ABCDE a la UCI: Un treball en equip - Sedoanalgèsia

Ponent: Dra. Diana Gil Castillejos

CI. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

Implementació de l'ABCDE a la UCI: Un treball en equip - Weaning

Ponent: Dr. Carles Subira Cuyas obrir document Weaning

UCI Fundació Althaia, Manresa

Ponent: Dr. Carles Subira Cuyas

UCI Fundació Althaia, Manresa

Implementació de l'ABCDE a la UCI: Un treball en equip - Mobilització

Ponent: Dra. Adriana Martín Pascual

10:30 - 11:00 Descans - cafè

11:00 - 12:00 Tallers / Simposiums

Microangiopaties trombòtiques: Enfoc Multidisciplinari de MAT i SHUA

Paper del complement en el abordatge del pacient crític

Ponent: Dr. Joan Sabater Riera

Uci. Hospital de Bellvitge. SOCMIC

Abordatge multidisciplinari de la MAT

Ponent: Dr. Miguel Giovanni Uriol Rivera

CI. Hospital Universitari Son Espases, Palma, Illes Balears

Sedació Inhalatòria a UCI

Ponent: Dr. Jesús Caballero López

’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. Lleida.

Ponent: Dr. Carlos Navarro

UCI. Sedana Medical

Com optimitzar el tractament antimicrobià en el pacient crític

Ponent: Dr. Alejandro Rodríguez Oviedo

UCI Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. SOCMIC

Ponent: Dr. Frederic Gómez

Microbiòleg. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Depuració extrarenal amb citrat

Ponent: Dra. Laia Labad Boix

UCI. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Ponent: Dra. Esther Martínez Jiménez

CI. Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí. SOCMIC

Ponent: Dr. Miguel Muñoz

UCI. Baxter

Evaluació ecocardiogràfica de la resposta a volum en el pacient crític

Ponent: Dr. Lluís Zapata Fenor

UCI. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Ponent: Dra. Ana Ochagavia Calvo

Medicina Intensiva. Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Ponent: Dr. Christian Villavicencio Lujan

UCI. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

12:15 - 14:00 Comunicacions orals - Infermeria

Ponent: Dra. Judith Marine Vidal obrir document Avaluació de les barreres davant la Mobilització Precoç del personal de cures intensives

Ponent: Dra. Anna Andrés Herrero obrir document IMPACTE DE L'ÚS DE L'HYANEB® EN EL MANEIG DE SECRECIONS RESPIRATÒRIES EN PACIENTS CRÍTICS

Moderador/a: Dra. Laura Martínez Cuenca  

UCI. Hospital General de Granollers. SOCMIC

Moderador/a: Dra. Diana Gil Castillejos  

UCI. Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

12:15 - 14:00 Comunicacions orals de Medicina 1

Moderador/a: Dr. Gonzalo Sirgo  

UCI. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXI

Moderador/a: Dr. Joan Sabater Riera  

UCI. Hospital Universitari de Bellvitge.

12:15 - 14:00 Comunicacions orals de Medicina 2

Moderador/a: Dr. Alejandro Rodríguez Oviedo  

UCI. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Moderador/a: Dr. Ferran Roche Campo  

UCI. Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. SOCMIC

12:15 - 13:00 Comunicacions orals de Medicina 3

Moderador/a: Dr. Christian Villavicencio Lujan  

UCI. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Moderador/a: Dr. Jaume Mesquida  

UCI. Hospital Parc Taulí de Sabadell. SOCMIC

12:15 - 14:00 Comunicacions orals de Medicina 4

Moderador/a: Dra. Mónica Magret Iglesias  

UCI. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Moderador/a: Dra. Maria Dolores Bosque Cebolla  

Servei de Medicina Intensiva. Hospital General de Catalunya. SOCMIC

13:00 - 14:00 Comunicacions curtes d'Infermeria

Ponent: Dra. Laura Renedo Miro obrir document DESCRIPCIÓ DEL REGISTRE DE L'ESCALA CAM-ICU. EXPERIÈNCIA DESPRÉS D'UN ANY DE LA SEVA IMPLEMENTACIÓ

Ponent: Dra. Montserrat Nolla obrir document CARACTERÍSTIQUES i AVALUACIÓ DEL PRONÓSTIC DELS PACIENTS HEMATOLÒGICS a la UCI. cc15

Ponent: Dr. Rubén Castrillo Rodriguez obrir document HUCI-CO: Perros en la UCI

Moderador/a: Dra. Bàrbara Colomá Gómez  

UCI. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Moderador/a: Dra. Esther Martínez Jiménez  

UCI. Hospital Moisès Broggi, Sant Joan Despí. SOCMIC

28-03-2019 | El Seminari | Carrer Sant Pau, 4 (Tarragona)

15:00 - 15:30 Descans - dinar

15:30 - 16:30 Millors comunicacions Medicina

Moderador/a: Dra. Maria Bodí Saera  

Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII.

Moderador/a: Dr. Jesús Caballero López  

Medicina Intensiva de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Vicepresident de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica. SOCMIC

15:30 - 16:30 Millors comunicacions Infermeria

Moderador/a: Dra. Laura Claramunt  

UCI. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXII

Moderador/a: Dra. Norma Pomares Steiner  

16:30 - 18:00 Sessió conjunta de tarda: “Què significa...?

Moderador/a: Dr. Alejandro Rodríguez Oviedo  

CI. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Moderador/a: Dr. Víctor Gómez Simón  

Infermer UCI. Hospital Parc Taulí de Sabadell. SOCMIC

Ventilar adequadament al pacient crític

Ponent: Dra. Ana Maria Villagra Garcia

Hospital Txagorritxu, Vitoria-Gasteiz

Maneig adequat de fluids

Ponent: Dr. Guillem Gruartmoner de Vera

CI. Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell.

Atenció de qualitat al final de la vida

Ponent: Dra. Tamara Velasco

UCI. Hospital Clínico San Carlos, Madrid

18:00 - 18:45 Sessió conjunta de cloenda: “Aportar valor amb el treball en equip”

Presentador/a: Dra. Maria Bodí Saera  

ervei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII

Ponent: Dr. Xavier Escales  

Director i Fundador d’AlwaysPeopleFirst.

19:00 - 20:00 Assemblea General i entrega de premis i beques