Imprimir
imatge entitat
Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia 
25è Congrés de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia

Dies 07 i 08 de novembre de 2019

07-11-2019 | Auditori

09:30 - 10:30 TAULA 1 - Capacitat intrínseca, fragilitat i prevenció de discapacitat: de què parlem i cap a on anem?

Moderador/a: Dra. Olga Vázquez Ibar  

Capacitat intrínseca i fragilitat: de què parlem?

Ponent: Dr. Jordi Amblàs Novellas obrir document ESTUDI COMPARATIU de prevalença i grau de fragilitat entre l'ÍNDEX FRÀGIL-VIG i ALTRES INSTRUMENTS de valoració de fragilitat obrir document FRAGILITAT I CAPACITAT INTRÍNSECA: De què parlem?

Projecte APTITUDE

Ponent: Dr. Antoni Salvà Casanovas obrir document El projecte APTITUDE

10:30 - 11:30 TAULA 2 - Experiències de bones pràctiques d'atenció a les persones amb demència

Moderador/a: Sra. Montse Blasco Rovira  

Contribuint a avaluar millors pràctiques amb demències: Resultats d'Act on Dementia

Ponent: Dra. Vicky Serra Suton obrir document Contribuint a avaluar millors pràctiques en l'àmbit de demències: Resultats d'Act on Dementia

Ponent: Sra. Vicky Serra Suton

Seguretat clínica en l'ús de subjeccions: caigudes i conseqüències

Ponent: Dr. David Curto Prieto obrir document Seguretat clínica en l' ús de subjeccions: caigudes i conseqüències

Atenció centrada en la persona amb demència

Ponent: Dra. Lourdes Bermejo

11:30 - 12:00 Cafè

12:00 - 12:20 Inauguració

Presentador/a: Sr. Marc Ramentol Sintas  

Presentador/a: Dr. Marco Inzitari obrir document Attitudes of Postmenopausal Women toward Interactive Video Dance for Exercise obrir document Estudi MEDPHOTAGE: ús d'espectroscòpia per l'estudi del flux i oxigenació prefrontal en adults d'edat avançada amb i sense deteriorament cognitiu lleu

Presentador/a: Dra. Olga Vázquez Ibar  

Presentador/a: Sr. Jordi Pujolar  

12:20 - 13:00 The future of caring for older persons is inter-professional

Moderador/a: Dra. Anna Renom Guiteras  

Ponent: Dra. Gabriele Meyer  

14:00 - 15:30 Dinar

15:30 - 16:30 TAULA 3A - Persones grans multimorbiditat i polifarmàcia. Ho fem bé?

Moderador/a: Dra. Elisabet de Jaime  

Consum de fàrmacs en les persones grans

Ponent: Dra. Anna Coma Fusté obrir document Consum de Fàrmacs en les persones grans

Multimorbiditat i prescripció potencialment inadequada - Projecte PIMyC

Ponent: Sra. Marisa Baré Mañas obrir document Multimorbiditat i Prescripció Potencialment Inadequada Projecte PIMyC

Adherència i adequació en la prescripció en el pacient fràgil

Ponent: Dr. Javier González Bueno obrir document ADHERÈNCIA I ADEQUACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ EN EL PACIENT FRÀGIL

16:30 - 17:15 TAULA 4B - La vellesa que vé: noves necessitats, maneres de conviure i de donar resposta a la dependència

Moderador/a: Dr. Daniel López Gómez  

L'acompanyament a projectes de cohabitatge sènior

Ponent: Sra. Verónica Ramilo Graña obrir document L'acompanyament a projectes de cohabitatge sènior

De la residència assistida actual als nous habitats per a la futura generació de Gent Gran

Ponent: Sr. Marc Trepat obrir document De la residència assistida actual als nous habitats per a la futura generació de gent gran

Los avances normativos ante los nuevos modelos de vivienda y de servicios de atención a la dependencia

Ponent: Sra. Cristina Cuesta obrir document Avances Normativos ante los Nuevos Modelos de Vivienda y Servicios de Atención a la Dependencia

El cohabitatge sènior, l'alternativa autogestionada per a la gent gran

Ponent: Sr. Josep Maria Ricart i Puigneró

Ponent: Sra. Rosalia Ribes i Taberné

07-11-2019 | Sala 2

13:00 - 14:00 Depressió en la persona gran: una visió multidisciplinar

Moderador/a: Dra. Elena Barranco Rubia obrir document Depressió en la persona gran. Una visió multidisciplinar

Ponent: Dra. Elena Ros  

Ponent: Sra. Marta Argilés Huguet  

07-11-2019 | Sala 10

13:00 - 14:00 Intervencions complexes en geriatria i gerontologia: des del disseny fins la implementació. Taller metodològic a partir d'exemples.

Ponent: Dra. Gabriele Meyer  

07-11-2019 | Sala 7

14:45 - 15:30 Reunió de Tutors de Residents

07-11-2019 | Sala 1

15:00 - 16:00 Presentació breu de pòsters

07-11-2019 | Sala 10

15:00 - 17:00 TAULA 3B - Experiències en el maneig de ferides cròniques

Moderador/a: Sra. Marisa Garreta Burrel  

Sumem salut amb teleúlceres: estratègia avançada en atenció a pacients amb ferides

Ponent: Sra. Ascen Navarro obrir document SUMEM SALUT AMB TELEÚLCERES Estratègia avançada en atenció a pacients amb ferides

Ferides cròniques: Què hi ha a les residències?

Ponent: Dra. Elvira Hernández

Experiència d'una Unitat Clínica de Ferides Interdisciplinar

Ponent: Dra. Marta Ferrer obrir document Experiència d'una Unitat Clínica de ferides Interdisciplinar

07-11-2019 | Sala 10

17:00 - 18:00 TAULA 4A - Simpòsium proposat pels socis

Fluidoterapia parenteral: necesidad de una hidratación individualizada

Ponent: Dr. Marc Moreno Ariño obrir document Fluidoterapia parenteral: Necesidad de una hidratación individualizada

Hidratación a la carta: hacia una fluidoterapia individualizada

17:00 - 18:00 TAULA 5 - Millors comunicacions en geriatria

Moderador/a: Sra. Sandra Urbano Romero  

Moderador/a: Dra. Alicia Calle Egusquiza  

Ponent: Dra. Maria Franco obrir document REHABILITACIÓ FUNCIONAL VIRTUAL CENTRADA EN LES PERSONES GRANS

08-11-2019 | Auditori

09:00 - 09:30 Musicoteràpia: des de la evidència a la implementació

Ponent: Sra. Núria Escudé  

09:30 - 10:15 Assemblea General de la SCGiG

10:15 - 11:00 Key-note: Educació i formació en Geriatria: una mirada al futur des del món

Moderador/a: Dr. Marco Inzitari  

Ponent: Dra. Stephanie Studenski  

11:00 - 11:30 Cafè

11:30 - 12:30 TAULA 1 - Estat i futur de la formació pre-Grau en Geriatria i Gerontologia a Catalunya

Moderador/a: Dra. M. Victòria Farré Mercadé obrir document Estat i futur de la docència de la formació en pregrau en Geriatria i Gerontologia

Docència en Infermeria

Ponent: Dra. Montserrat Suriñach i Pérez obrir document Estat i futur de la formació de pregrau en gerontologia i geriatria en el grau d'infermeria.

Docència en Medicina

Ponent: Dr. Jesús Mateos obrir document ESTADO Y FUTURO DE LA FORMACIÓN EN PREGRADO: DOCENCIA EN MEDICINA

Docència en Gerontologia

Ponent: Dr. Sergi Arenas Guarch obrir document DOCÈNCIA EN GERONTOLOGIA

12:30 - 13:15 TAULA 2A - Innovacions en docència: obrim la ment!

Moderador/a: Dr. Ramon Miralles Basseda  

Pacient simulat - Experiència PSMar

Ponent: Dra. María José Robles obrir document Innovacions en docència: obrim la ment! obrir document GRUP DE DEMÈNCIES Experiències col·laboratives: estat actual i línies de futur

Simulació aplicada a la formació professional - SISARC

Ponent: Dra. Aida Camps Gómez

Noves evidències en docència

Ponent: Dr. Ramon Pujol Farriols obrir document Noves evidències en docència

13:15 - 14:00 Contínues novetats en Anticoagulació

Moderador/a: Dra. Carmen Pérez  

Ponent: Dr. Pere Domènech Santasusana obrir document Continues novetats en anticoagulació

Ponent: Dr. Aleix Cases Amenòs obrir document FANV en el paciente renal: Paper dels ACODs vs antiVK

14:00 - 15:00 Dinar

15:30 - 16:45 TAULA 3A - Grups de Treball de la SCGiG. Experiències col·laboratives: estat actual i línies de futur

Moderador/a: Dra. Esther Francia  

Grup de Treball d'Ortogeriatria

Ponent: Dr. José María Santiago obrir document ORTOGERIATRÍA: MODEL DE COL.LABORACIÓ MULTIDISCIPLINAR

Grup de Treball d'Oncogeriatria

Ponent: Dra. Eva Bustamante Maldonado obrir document GRUP DE TREBALL D'ONCOGERIATRIA

Grup de Treball de Demències

Ponent: Dra. María José Robles

Grup de Treball de Malalties Infeccioses

Ponent: Dra. Mª Pilar García Caselles obrir document REVISIÓ DE LES MESURES DE PRECAUCIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE PATOLOGIA INFECCIOSA TRANSMISSIBLE A LES UNITATS GERIÀTRIQUES DE MITJA I LLARGA ESTADA

Grup de Treball de Final de Vida

Ponent: Dra. Anna Renom Guiteras

Ponent: Dra. Carme Nogueras Rimblas obrir document Grup de treball de final de vida: Experiències col·laboratives

Grup de Treball d'Hospitalització a Domicili

Ponent: Dra. Rosanna Sabaté obrir document Grup d' hospitalització a domicili i geriatria comunitària de la SCGiG. Treball col·laboratiu.

Grup de Treball de Cardiogeriatria

Ponent: Dr. Domingo Ruiz obrir document Grup de Cardiogeriatria de la SCGiG

Grup de Treball de Residències

Ponent: Dra. Ingrid Roca Braso

16:45 - 17:30 25 anys de congressos en la Geriatria i Gerontologia catalana: sumant en el temps

Ponent: Dr. Antoni Cervera Alemany  

Ponent: Dr. Salvador Altimir Losada  

Ponent: Dr. Ramon Cristòfol Allué  

Ponent: Dr. Domingo Ruiz  

Ponent: Dr. Marco Inzitari  

17:30 - 18:30 Lliurament de premis i Beca Vicenç Mercadé

08-11-2019 | Sala 8

12:30 - 13:15 La terapia exoperistáltica de colon: la solución natural e innovadora para el estreñimiento crónico.

13:15 - 14:00 Els cuidadors formals i informals en el marc de l'atenció integrada domiciliària

Ponent: Dra. Ester Risco Vilarassau obrir document Els cuidadors informals i les noves tecnologies per millorar el treball en xarxa

Ponent: Sr. Oriol Fuertes Cabassa obrir document Cuidadors formals: el valor afegit del treball en xarxa indisciplinari i de qualitat

08-11-2019 | Sala 3

12:00 - 14:00 TAULA 2B - Serveis d'urgències centrats en el pacient d'edat avançada

Moderador/a: Dr. Dr Francesc Riba Porquet  

Ponent: Dra. Ana Vena Martínez  

Valoració geriàtrica prehospitalària

Ponent: Dra. Laura Robles

Valoració geriàtrica sense geriatra a urgències

Ponent: Dra. Mireia Puig Capmany obrir document Serveis d'Urgències centrats en els pacients d'edat avançada

Valoració geriàtrica amb geriatra a urgències

Ponent: Dra. Ana Vena Martínez

12:00 - 14:00 TAULA 2C - Intoxicacions en ancians a urgències

Moderador/a: Dr. August Supervia Caparrós  

Factors predisponents a les intoxicacions en la gent gran

Ponent: Dra. Ana Vena Martínez

Tipologia de les intoxicacions en la gent gran

Ponent: Dra. Isabel Arnau Barrés obrir document INTOXICACIÓN EN EL ANCIANO Tipología de las intoxicaciones

08-11-2019 | Sala 1

15:00 - 16:00 Presentació breu de pòsters

08-11-2019 | Sala 8

15:00 - 17:00 TAULA 3B - Vulnerabilitat social en persones grans

Moderador/a: Dra. Silvia Burcet  

Una aproximació a la vulnerabilitat social

Ponent: Dr. Jordi Riba Cebrián

Edatisme

Ponent: Dr. Jordi Muñoz Iranzo

Solitud i probresa

Ponent: Sra. Laia Vila Jorba

Ponent: Sra. Laia Vila Jorba

La prevenció dels maltractaments a les persones grans, experiència a la Comarca de l'Alt Empordà. Treball en xarxa i projecte transfronterer (PORSPECTSASO)

Ponent: Dra. Glòria Pla